Beszámoló a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék TDK előadásáról

2018. április 19. napján a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék szervezésében, „A letét ingyenes és visszterhes jellegének jogkövetkezményei a római jogban és az új Ptk-ban” címmel, Tudományos Diákköri Ülés keretében előadást tartott Dr. Pókecz Kovács Attila, habilitált egyetemi docens, a Kar római jogász oktatója. A részt vevők először hallgathatták meg a szeptember óta a Karon oktató Tanár Urat a tanórai előadáson kívüli témában, így a programot nagy érdeklődés övezte.

Az előadáson a hallgatók mellett részt vett Prof. Dr. Szalma József, Dr. Ocskó Eszter, valamint Dr. Boóc Ádám Tanszékvezető Úr is. Egy rövid köszöntő után az előadó hamar belelendült első hallásra is érdekesnek tűnő témájába. Az előadás első fele annak a tézisnek a kibontása volt, mely szerint a római jogban is létezett a visszterhes letét jogintézménye. E feltevés bizonyítása céljából az előadó bemutatta a témával kapcsolatos legjelentősebb római jogi forrásokat. A gondolatszál végén a hallgatók részére egy fontos tanácsot is megfogalmazott, mely szerint, ha egy kérdésben ütközik megítélésük a kollégáik véleményével, akkor a megoldást a forrásokban keressék.

A témát folytatva, a római kori források után a jogintézmény európai megjelenése és szabályozása került a vizsgálódás középpontjába, majd az 1959. évi Polgári Törvénykönyv – az előzmények tudatában igen érdekes – koncepciója. A Ptk. ugyanis a visszterhes letétből, mint főszabályból indul ki. A történeti áttekintést követően végül sor került a korábbi szabályok új Ptk-val történő összehasonlításra is.

A gondolatmenet lezárása után az előadó lehetőséget biztosított a kérdésekre. Tanszékvezető Úr a kialakult bírói gyakorlattal kapcsolatos aggályai tekintetében tett fel kérdést. Rajta kívül Prof. Dr. Szalma József is kifejtette véleményét a témával kapcsolatban és a letéti szerződése reál-konszenzuál jellegének megítélésére vonatkozó kérdést intézett az előadóhoz.

Az előadás érdekes, új, egyetemi tanórákon kívüli ismeretek megszerzését biztosította a résztvevő hallgatók számára. Reméljük, hogy Dr. Pókecz Kovács Attila a Polgári és Római Jogi TDK visszatérő vendége lesz.

Tovább...

Szakmák hete az ÁJK-n

A Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium és a KRE ÁJK Hallgatói Önkormányzat szervezésében, április 24. és 26. között kerül sor a „Szakmák hete” elnevezésű előadássorozatra, ahol az érdeklődő hallgatók megismerkedhetnek 3 fő klasszikus jogászi hivatásformával.

Első előadónk április 24-én Dr. Ghira Márton Úr lesz, aki a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda szakvizsga előtt álló ügyvédjelöltje.

Április 25-én 17:30-tól Dr. Rimaszécsi János Urat hallgathatjuk meg, aki jelenleg az OBH-n bírósági fogalmazóként tevékenykedik, és májusban végez az utolsó szakvizsgájával.

Végül április 26-án csütörtökön Dr. Wiedemann János Tanár Úr látogat el hozzánk, akit talán nem kell bemutatnunk a Kar hallgatóinak. Tanár Úr 10 évig dolgozott ügyészségen, így minden bizonnyal hasznos információkkal tud majd szolgálni.

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Tovább...

Dr. Zacher Gábor toxikológus TDK előadása

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézetének szervezésében Dr. Zacher Gábor toxikológus, főorvos, címzetes egyetemi docens előadást tart.
A TDK előadás címe: Droghelyzet 2018, ahogy a szakértő látja
Időpont: 2018. április 24. kedd 16:00
Helyszín: KRE ÁJK Mfszt.2
Plakát

Tovább...

Károlis hallgatói fotózás – felhívás

Kipróbálná magát egy igazi fotózáson?
Az elmúlt években több hallgatói fotózást tartottunk, amelyet idén tavasszal szeretnénk újra megrendezni.

Tovább...

Kihirdetésre került az Új Nemzeti Kiválóság Program

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/19-es kiírásaiban a Károli Gáspár Református Egyetem is bekerült a támogatott intézmények közé.

Tovább...

Az Infokommunikációs Jogi Tanszék TDK ülése

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Infokommunikációs Jogi Tanszék TDK ülésére várunk szeretettel minden érdeklődőt!

Téma: Sorbán Kinga: A kiskorúak védelme az új média környezetben megjelenő káros tartalmaktól

Időpont: 2018. április 9. 17:30

Helyszín: ÁJK 105. terem

A TDK ülés plakátja

Tovább...

Állami kitüntetésben részesült az ÁJK oktatója

Trócsányi László igazságügyi miniszter Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át a kereskedelmi és versenyjog jeles hazai szakértőjeként a tudományág fejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában elért kiemelkedő eredményei elismeréseként Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője részére.

Tovább...

Prof. Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter úr előadást tartott az ÁJK-n

2018. március 6-án, kedden A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szemere Bertalan Kutatóközpont szervezésében Prof. Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter tudományos diákköri ülés keretében tartott előadást. Előadásának témája "4 év jogalkotás az Igazságügyi Minisztériumban" volt. A sikeres előadásról készült képek Galériánkban megtekinthetők.

Galéria

Tovább...

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube