Kezdőlap

Oldaltérkép

Webmail

Neptun

Alumni

Kapcsolat

Karunkról

           Dékáni köszöntő

Bemutatkozás

Történeti áttekintés

Küldetés

A kar vezetése

Szervezeti felépítés

 

Intézetek

           Bűnügyi Tudományok Intézete

           Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet

           Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete

Tanszékek

Alkotmányjogi Tanszék

EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Infokommunikációs Jogi Tanszék

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék

Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

Közigazgatási Jogi Tanszék

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Polgári Eljárásjogi Tanszék

Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék

Doktori Iskola

Oktatóink

Oktatók fogadóórái

Diplomás pályakövetés

Bizottságok

Nemzetközi kapcsolatok

Minőségbiztosítás

Szabályzatok

Oktatás

                Képzési formák

                          Felsőoktatási szakképzések

                          Osztatlan jogász képzés

   Alapképzések

   Szakirányú továbbképzések

   Doktori  (PhD) képzés

             Képzési programok

Mintatantervek

Kutatás 

 Kutatási-fejlesztési és innovációs stratégia

Kutató műhelyek

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye

Civilisztikai Tudományok Kutatóműhelye

Dósa Elek Jogelméleti - és Jogtörténeti Kutatóműhely

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely

Infokommunikációs- és hálózatos ágazatok jogi Kutatóműhely

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely

Munkajogi és Szociális Jogi Kutatóműhely

            Kari Kutatócsoportok

            Egyetemközi tudományos, kutatási együttműködések

            Pályázatok

            Hasznos linkek tudományos kutatói ösztöndíjakat adó szervezetekhez

Felvételizőknek

            Általános felvételi információk

Kar specifikus információk

Érettségi felkészítő

Felvételi és tájékoztató kiadványok

            Ösztöndíjak

Hallgatóinknak

            2015/2016 tanévre felvett hallgatók részére

                        Diákigazolvány igénylés

            Órarend

Tanulmányi tájékoztató

Tanulmányi osztály

Ösztöndíjak

Hirdetmények

Tanulmányi Kisokos - GYIK

Letölthető nyomtatványok

ÁJK Karrieriroda

Tehetséggondozás

Hallgatói Pályázatok

Események

            Konferenciák

Egyéb Rendezvények

Tanulmányi versenyek

Galéria

Archívum

Kiadványok

            Legfrissebb kiadványaink         

Patrocinium Kiadó

Archívum

            Könyvek

Folyóiratok

E-book

Szolgáltatásaink

            HÖK

Évfolyam mentorok

Kari könyvtár

Bocskai István Szakkollégium

Kollégiumok

            Bocskai István Kollégium

Hotel Flandria Kollégium

             Sport a Károlin

 

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube