Demonstrátori pályázat


DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

    A 2017/2018-AS AKADÉMIAI ÉVRE

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Demonstrátori Szabályzata alapján a 2017/2018-aes akadémiai évben a II., III., IV. és V. éves nappali és levelező munkarendű hallgatók jelen felhívás alapján pályázatot nyújthatnak be

demonstrátori megbízás


elnyerésére.

A pályázat tartalmi elemeit és a demonstrátor általános feladatait a fent említett szabályzat tartalmazza, amely a hirdetőtáblán és a Kar honlapján megtekinthető.

A 2017/2018-as akadémiai évben az alábbi oktatási szervezeti egységek várják a hallgatók jelentkezését:

     BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE
     GAZDASÁG- ÉS VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET
     TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETE
     ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉK
     EU JOGI ÉS NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TANSZÉK
     INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOGI TANSZÉK
     JOGTÖRTÉNETI, JOGELMÉLETI ÉS EGYHÁZJOGI TANSZÉK
     KERESKEDELMI JOGI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK
     KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK
     MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK
     POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK
     POLGÁRI JOGI ÉS RÓMAI JOGI TANSZÉK

Az aláírt pályázati dokumentációt (pályázati és értékelő lap; kapcsolódó igazolások) zárt borítékban, nevük és NEPTUN-azonosítójuk feltüntetésével – az illetékes tanszék- illetve intézetvezetőnek címezve – a tanszéki hallgatói ügyfélszolgálaton kell leadni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.


A határidő után érkezett, hiányos, az előírásoknak nem megfelelő pályázatokat az elbírálásból kizárjuk. A pályázati eredményekről hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.

Budapest, 2017. szeptember 05.

Gál László sk.
            kari igazgató

 

 Demonstrátori pályázati felhívás 2017-2018

ÁJK Demonstrátori szabályzat 2017-2018

Pályázati űrlap és értékelő lap 2017-2018

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube