Kiválóan szerepelt a KRE ÁJK doktorandusz hallgatója

2017. május 3-án az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara – hagyományteremtő szándékkal – első alkalommal megrendezte a „COOPERATIVE WORK” elnevezésű Országos Szövetkezeti Jogi és Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédmondó Versenyt. Az esemény szakított a hagyományos, a kizárólag egy jogterülettel kapcsolatos versenyfeladattal és – ahogy a rendezvény megnevezése is utal az együttműködésre – a megoldandó jogesethez agrárjogi és a munkajogi ismeretek szükségeltettek.

A KRE-ÁJK-t a Géczi Dóra, Mák Edvin és dr. Farkas Györgyből álló csapat képviselte. A csapat – a verseny szellemiségének megfelelően – így mind a jelenlegi, mind a korábbi évek agrárjogi és munkajogi versenyeire való felkészítés és felkészülés, valamint a versenyeken való részvétel tapasztalatai birtokában nézett szembe a versenyfeladattal. Az egymás melletti és az egymásra épülő jogi tudás pedig nem maradt eredménytelen, mivel a perbeszédmondó versenyen dr. Farkas György a felperesek között 2. helyezést ért el.

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube