Tisztelt Hallgató!

Köszöntjük a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói sorában!

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2018/2019. tanév 1. félévében kezdődő tanulmányaival kapcsolatban – a beiratkozással kapcsolatosan - az alábbiakról tájékoztatjuk.

Egyetemi tanévnyitó: 2018. szeptember 3. hétfő 10:00 óra.
Helyszín: Fasori Református Templom (1071 Budapest, Városligeti fasor 7.)

A 2018/2019. tanév 1. félévére a budapesti telephelyre felvételt nyert hallgatók 2018. augusztus 27 - 28. között iratkozhatnak be a következő időpontokban: Helyszín: 1042 Budapest, Viola u. 2-4.


Jogász osztatlan képzés
 nappali 2018. augusztus 27. 09:00 óra I. em. 108. terem
 levelező 2018. augusztus 28. 08:30 óra I. em. 108. terem

Emberi erőforrások BA
 nappali 2018. augusztus 27. 14:30 óra I. em. 108. terem
 levelező 2018. augusztus 28. 11:30 óra I. em. 108. terem

Gazdálkodási és menedzsment BA
 nappali 2018. augusztus 27. 11:30 óra I. em. 108. terem
 levelező 2018. augusztus 28. 11:30 óra I. em. 108. terem

Nemzetközi tanulmányok BA
 nappali 2018. augusztus 27. 14:30 óra I. em. 108. terem
 levelező 2018. augusztus 28. 11:30 óra I. em. 108. terem

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
 nappali 2018. augusztus 27. 14:30 óra I. em. 108. terem
 levelező 2018. augusztus 28. 11:30 óra I. em. 108. terem

Jogi felsőoktatási szakképzés (Budapest)
 nappali 2018. augusztus 27. 11:30 óra I. em. 108. terem
 levelező 2018. augusztus 28. 14:30 óra I. em. 108. terem

A 2018/2019. tanév 1. félévére pótfelvételi eljárásban a budapesti telephelyre felvett jelentkezők a következő időpontban és helyen beiratkozhatnak: 2018. augusztus 31-én 9.00 órakor az I. em. 108. teremben a 1042 Budapest, Viola u. 2-4. címen.

A 2018/2019. tanév 1. félévére a nagykőrösi telephelyre felvételt nyert hallgatók az alábbi időpontban iratkozhatnak be: Helyszín: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

Jogi felsőoktatási szakképzés
(Nagykőrös) általános és
pótfelvételisnek egyaránt


levelező


2018. augusztus 30. 14:00 óra


Beiratkozás csak személyesen lehetséges!

Beiratkozás elmulasztása esetén 2018. szeptember 03-16. között - a honlapon feltüntetett TO ügyfélfogadási időben - pótolható, melynek különeljárási díja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtáblázata alapján fizetendő. Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (2),(3),(4) bekezdések).
A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti a Tanulmányi Osztály munkatársai részére:

e-mail: ajk.tanulmanyi@kre.hu
telefon: 370-86-01/102. vagy 165. mellék

A beiratkozásra hozza magával:
       ►   2 igazolványkép (hátoldalára kérjük felírni nevét, szakját olvashatóan),
       ►   eredeti nyelvvizsga bizonyítvány + másolata,
       ►   eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél + másolata,
       ►   személyi igazolvány + másolata,
       ►   lakcímkártya + másolata,
       ►   adószám, TAJ szám + másolata,
       ►   számlavezető bank megnevezése, bankszámlaszáma
       ►   amennyiben rendelkezik felsőfokú oklevéllel (és ez alapján nyert felvételt) eredeti oklevél + másolata,

Az igazolványkép feltöltése a NEPTUN rendszerben is szükséges a beiratkozást megelőzően az alábbi módon:
Igazolványkép feltöltés kérvény leadása
 
A beiratkozási dokumentumokat a Tanulmányi Osztály fogja Önnek kinyomtatni, melyeket a beiratkozáskor kell ellenőriznie és aláírnia. A dokumentumok előzetesen a NEPTUN rendszerben ellenőrizheti, melyhez segítséget az alábbi linken talál:
HWEB_nyomtatvanyok_megtekintese

Amennyiben az adataiban változás történt, annak módosítását a NEPTUN-ban kezdeményezheti 2018. augusztus 21. 12.00 óráig az alábbi módon:
Adatmódosító kérvény leadása


ÁJK Ösztöndíj nyilatkozat

Nyilatkozat a képzés feltételeinek vállalásáról:
Tájékoztatom Önöket, hogy 2013. június 1-jei hatállyal számos ponton módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) a magyar állami (rész)ösztöndíj igénybevételének vonatkozásában.
Az állami (rész)ösztöndíj igénybevételének sajátos feltétele, hogy az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.
OH_tajekoztato_magyar_allami_osztondij_18A_besorolasi_dontes_melleklet_20180725


FENTIEK HIÁNYÁBAN NEM TUD BEIRATKOZNI!

 

A beiratkozás előtt kérjük, aktiválja tanulmányi profilját a Neptun tanulmányi rendszerben! A Neptun rendszert a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html oldalon keresztül éri el. A belépéshez szükséges azonosítóját (Neptun kódját) 2018. július 31-én kiküldött e-mailben találja. Amennyiben ezt az e-mailt nem kapta meg, kérjük jelezze az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre.

A NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe történő belépéshez szükséges egy jelszó (első alkalommal ez az Ön születési dátuma pontok nélkül, csak a 8 számjegy és előtte egy "Ne" szócska (NeÉÉÉÉHHNN). Ezt belépés után kötelező megváltoztatni). Amennyiben már a KRE-n folytatott tanulmányokat és a kapott NEPTUN kódja ezzel megegyezik, úgy az Ön által beállított jelszóval tud belépni.


KOLLÉGIUM

A kollégiumi férőhelyekre jelentkezési lap letölthető az alábbi oldalról:
http://www.kre.hu/ajk/index.php/szolgaltatasaink/kollegiumok/bocskai-istvan-kollegium.html
http://www.kre.hu/ajk/index.php/szolgaltatasaink/kollegiumok/obudai-diakhotel.html
Beadási határideje 2018. augusztus 10!


GÓLYATÁBOR!
(2018. augusztus 30. – szeptember 2.)
részletes tájékoztató


A 2018/2019. tanévben a félévi befizetési kötelezettség

Az önköltség összegét a Neptun rendszerben látja, ahol át tudja utalni azt az egyetemi gyűjtőszámlára. Az önköltség és a térítési díjak befizetésének technikai részleteit a következő oldalon találja meg:
http://www.kre.hu/portal/images/neptun/Penz_atutalasa_tetelkiiras_20130722.pdf

A banki átutalás elindítását követően – munkaszüneti napokat is figyelembe véve – általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán megjelenik az átutalt összeg.


A Neptun nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége.


A hallgató a félévre megállapított önköltség összegét – a részletfizetési kedvezményt kérők esetén az első részletet - a beiratkozást megelőző hét utolsó munkanapjáig (2018. augusztus 24. péntek 12:00 óra) köteles megfizetni, teljesítetté tenni a Neptunban, figyelembe véve a fent leírtakat.

Részletfizetési kedvezmény
A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem leadási határideje beiratkozást megelőző héten 2018. augusztus 21. kedd 12:00 óra.
A kérelemhez űrlap letölthető innen, továbbá a NEPTUN bejelentkező felületről, melyet e-mailben is megküldhet az ajk.tanulmanyi@kre.hu –ra.
A kérelem elutasítása esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az önköltség fennmaradó 50%-át be kell fizetnie.

Diákhitel engedményezésével történő fizetés

Aki diákhitel engedményezéssel kívánja az önköltséget részben vagy egészben megfizetni, annak a diákhitel engedményezési űrlapot a beiratkozást megelőző hét utolsó munkanapjáig (2018. augusztus 24. péntek 12:00 óra.) le kell adnia a Tanulmányi Osztályon.

Amennyiben csak az önköltség egy részét kívánja diákhitelből megfizetni, úgy az önköltség a kérelemnek megfelelően megosztásra kerül, és az első részletfizetési határideje a beiratkozást megelőző hét utolsó munkanapja (2018. augusztus 24. péntek 12:00 óra).

A hallgató minden aktív félévben az önköltség teljes összegét köteles befizetni, függetlenül attól, hogy hány tárgyat vett fel, hányból kapott felmentést az óralátogatás és vizsgakötelezettség teljesítése alól, illetve hány tárgyra kapott kreditelismerést.

Ha a hallgató a regisztrációs héten, vagy azt megelőzően jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni. Amennyiben ezt a regisztrációs hetet követően a szorgalmi időszak 3. hetéig (2018. szeptember 21. péntek) teszi meg, úgy a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani. Egyéb esetekben a befizetet önköltség nem igényelhető vissza, kivéve, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egészségügyi okokból került sor. Ebben az esetben az orvosi igazolás és a hallgató kérelme alapján a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni. Egyébként a befizetett önköltség az Egyetemet illeti.

A 2018/2019. tanév 1. félév beosztása

Tárgyfelvételi időszak–tantárgyfelvétel véglegesítése: 2018. szeptember 03. 14:00 - szeptember 16. 23:59
Regisztrációs hét*: 2018. szeptember 03. 8:00 - szeptember 09. 23:59
Szorgalmi időszak: 2018. szeptember 03 – december 15.
Vizsgaidőszak: 2018. december 17 - 2018. február 02.
Károli Közösségi Napok (Tréninghét): 2018. október 24 - október 27.
Őszi szünet: 2018. október 29 – november 02.

            *(félév első hete, melyen oktatás nincs, ekkor vannak a bejelentkezések)

 

Számlaigényléssel kapcsolatos tájékoztató a 2018/2019. tanév 1. (őszi) félévére

Munkáltatói számlaigénylés

Amennyiben önköltségének/költségtérítési díjának egy részét vagy egészét egyéni vállalkozóként számla alapján kívánja rendezni, vagy az önköltség/költségtérítési díj megfizetését más egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet átvállalta, akkor az ún. „Kérelem munkáltatói számlaigényléshez” formanyomtatványt kell benyújtania. Ebben az esetben nem a hallgatónak kell teljesítenie a kiírást a Neptunban, mert a kiállított számla kiegyenlítése után az automatikusan teljesítésre kerül. A számla kiegyenlítésének feldolgozási ideje 1-2 munkanap.

Számlaigénylő lap megküldése

A számlaigényléshez szükséges nyomtatvány letölthető a Neptun belépési felületről.

A kitöltött és aláírt számlaigénylő nyomtatványt a Gazdasági Igazgatóság részére csak – szkennelt változatban – a gyujtoszamla@kre.hu email címre szükséges megküldeni.

A formanyomtatvány megküldésének határideje: 2018. augusztus 17.

Amennyiben a számlaigénylő lap a fent jelzett határidőt követően érkezik be, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a számlázás, valamint a számla kiegyenlítésének feldolgozása meghaladhatja a regisztrációs hét kezdetét, mely a hallgató félévre történő bejelentkezését akadályozhatja.
Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.

Automatikusan generálódó elektronikus számla

A hallgatói gyűjtőszámlás befizetésekről, a Neptunban történő hallgatói teljesítéseket követően elektronikus számlázás történik. Az e-számla megfelel a törvényi szabályozásnak az alábbiak szerint: az e-számla kitömörítését követően a megnyitott számlaképet TILOS kinyomtatni, mert az e-számla csak elektronikusan érvényes, ugyanis a ZIP állomány elektronikus aláírást tartalmaz, amely a nyomtatáskor nem kerül rá a papírra. Ettől a kinyomtatott e-számla érvénytelenné válik!

Az e-számla a Neptunban a Pénzügyek/Számlák menüpontban érhető el. Pdf formátumban megtekinthető, valamint Zippel tömörített formátumban lementhető.

Utólagos számlaigénylés

Figyelem! Amennyiben önköltsége/költségtérítési díja gyűjtőszámlásan került teljesítésre, és arról utólag történik munkáltatói számlaigénylés, akkor ebben az esetben kérjük, hogy a „Kérelem utólagos számlaigényléshez” formanyomtatvány megküldésével jelezze azt. Az utólagos számla kiállításához az Egyetemen érvényben lévő szabályzatok értelmében, a hallgatók által fizetendő térítési és szolgáltatási díjak alapján eljárási díjat számítunk fel (a 2018/2019. tanévben az Utólagos számlakiállítás díja: 5.000 Ft). (Ebben az esetben is a félév időbeosztásában szereplő határidőre kell rendeznie az önköltséget/költségtérítést!) A szolgáltatási díjat a hallgatók a Neptun / Pénzügyek / Befizetés/ Tétel kiírás alatt írhatják ki maguknak. A számla kiállítása az eljárási díj megfizetését követően történik.
A befizetés teljesítését követően a félévre vonatkozó utólagos számla igényét – az eljárási díj megfizetése mellett – legkésőbb 2018. december 14-ig nyújthatja be.

Kérdés felmerülése esetén keresse a Neptun pénzügyi csoport munkatársait a következő elérhetőségeken:
Telefonszám: 235-10-84/87
Email: gyujtoszamla@kre.hu

Ösztöndíjak levelezős hallgatóknak is

Ezúton hívjuk fel figyelmét a Károli Ösztöndíjra és az Eötvös Károly ösztöndíjra, amire a KRE-ÁJK-ra 1. helyen jelentkező önköltséges hallgatók jelentkezhetnek. Az Eötvös Károly Ösztöndíj a levelező képzésben résztvevő hallgatók számára is elérhető. Ösztöndíjainkról bővebb információt az alábbi oldalon olvashat http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/osztondijak.html

Beiratkozás/Tantárgyfelvétel a NEPTUN-ban

A NEPTUN-ban az aktuális félévet - 2018/19/1 - aktív státuszúvá nyilvánítja.

A hallgatónak a kötelező tantárgyakat a mintatanterv kínálatából kell kiválasztania. A mintatanterv elérhető a http://www.kre.hu/ajk/index.php/oktatas/mintatantervek.html oldalon. A tantárgyak felvétele során kérjük, figyeljenek arra, hogy ne csak a kötelező, hanem a mintatanterv szerinti kreditszámnak megfelelő kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgyat is felvegyenek.
A NEPTUN-ban a hallgatónak az általa választott tantárgyakat 2018. szeptember 3. - szeptember 16. között kell felvennie.

Tantárgybefogadási kérelmek

Más felsőoktatási intézményben vagy karon meghirdetett tantárgy/kurzus befogadható, ha az a képzési célt szolgálja. A befogadás a tantárgyhoz/kurzushoz tartozó kreditpont megállapítását és a tantárgy más tantárggyal (vagy tantárgyakkal)/kurzussal való helyettesíthetőségének, illetve más tantárgytól/kurzustól való különbözőségének megállapítását jelenti. A beszámítás jogszabály alapján, intézményközi kredit-egyenértékűségi egyezmény, vagy a hallgató kérelme alapján történhet.

A más felsőoktatási intézményben megszerzett és összegyűjtött tanulmányi pontok beszámításának módjáról és mértékéről a hallgató által beszámításra beterjesztett tantárgyakról/kurzusokról, azok kredit értékéről – az illetékes tanszék vezetőjének javaslata alapján – a Kreditátviteli Bizottsága dönt. A szak tantárgyát/kurzusát a befogadott tantárgy/kurzus helyettesítheti, amennyiben az illetékes tanszék azt befogadja (alapfeltétel, hogy a két tantárgy/kurzus programja legalább 75%-ban megegyezzen). A hallgatónak a befogadtatni kívánt tantárgyat is fel kell vennie a NEPTUN-ban és a Kreditátviteli Bizottság döntését követően – befogadás esetén – az érdemjegyet a Tanulmányi Osztály rögzíti a NEPTUN-ban.

A hallgatóknak a tanszék felé 2018. szeptember 21-ig van lehetőségük megküldeni elektronikus úton a dokumentumokat. A fenti határidő után beérkezett kérelmek már NEM kerülnek befogadásra.
A kérelmeket 2018. szeptember 29-ig lehet az oktatói véleményekkel a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálatán leadni.

A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő után nem fogadhatóak el kérelmeket, ezért kérjük, idejében szerezze be a szükséges dokumentumokat. A kérelemhez hiteles leckekönyv másolatot/kreditigazolást és részletes, hitelesítetett tantárgyi programot kell csatolni.

Minden kérelemhez csatolni kell:
1.) az ismeretanyag befogadásához szükséges valamennyi tantárgy HITELESÍTETT TEMATIKÁJÁT és
2.) a teljesítést igazoló HITELESÍTETT INDEXMÁSOLATOT.
3.) A kreditátvitel eljárási díja: Kérelmenként a díja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtáblázata alapján fizetendő. Az eljárási díjat a hallgató maga köteles kiírni a Neptun rendszer ’Hallgató’ felületén (Pénzügyek -> Befizetés -> Tétel kiírás).

A tantárgybefogadás menete a kar honlapján megtalálható.
http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/tantargybefogadas.html
A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés a Kreditátviteli Bizottság határozata alapján válik jogerőssé.

 

Praktikus információk a 2018/2019 tanév őszi félévére történő beiratkozás, tantárgyfelvétel, diákhitel 1., 2. igénylésének menete, diákigazolvány igénylés menetéről (Leírások hallgatóknak):
http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html

A 2018/2019 tanév őszi félévére történő beiratkozás és tárgyfelvétel menete:
Beiratkozás - Neptun-segédlet- http://www.kre.hu/portal/images/neptun/A_felevre_torteno_bejelentkezes_lepesei.pdf
Tárgyfelvétel - Neptun-segédlet - http://www.kre.hu/portal/images/neptun/A_targyfelvetel_lepesei.pdf

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube