Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. habil. Boóc Ádám egyetemi docens

Oktatók elérhetősége

Tantárgyak és oktatóik

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI


Tanszéki ügyintéző
: Halgas-Devecska Szandra
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160


Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00-14.30 és csütörtök: 8:30-10:00

További információ


 

A Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék a jogászképzés hagyományos alappillére: oktatási portfóliójába tartozik valamennyi polgári jogi témakör, illetve a római jog és az agrár- és környezetvédelmi jog.

A Tanszéket hosszú időn keresztül Dr. Sándor István habilitált egyetemi docens, ügyvéd vezette, aki ma is a Tanszék oktatói közé tartozik. Jelenleg Dr. habil. Boóc Ádám vezeti a szervezeti egységet.

A Tanszék valamennyi tárgya oktatása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az elméleti alapokon túlmenően a gyakorlati polgári jogba is betekintést nyerhessenek a hallgatók – figyelemmel a folyamatosan változó hazai, uniós és nemzetközi jogi környezetre is.

A Tanszék valamennyi oktatója végez az oktatási tevékenységéhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységet is, többen ügyvédként vagy bíróként tevékenykednek, mások a közigazgatásban dolgoznak vezető beosztásokban, vagy tanácsadói tevékenységet folytatnak. Mindannyian aktívan közreműködnek abban, hogy a hallgatók akár gyakorlati helyeken is kipróbálhassák a foglalkozásokon megszerzett tudásukat. Az oktatók aktívan részt vesznek mind a hazai, mind a területükhöz kapcsolódó külföldi szakmai közéletben, konferenciák aktív előadói. 

A Tanszék mellett működik a legnagyobb létszámú demonstrátori közösség, amely az alapja a tanszéki hallgatói programoknak. Rendszeresen szervezünk tudományos diákköri programokat, amelyek keretében a hallgatók számára kiemelkedően fontos és érdekes témák kerülnek megvitatásra, gyakran külső szakértő meghívásával. A tehetséggondozás további lehetősége a tudományos diákköri dolgozatok írása, és ezekkel különböző versenyeken való részvétel. A Tanszék kiemelt feladatának tekinti a hallgatók Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő részvételét is. 

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube