Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely


I. A kutatóműhely célkitűzései és feladata:

”Nemzeti identitás – alkotmányos identitás. Az identitás-vita újabb fejleményei” címmel került sor 2018. december 3-án a KRE ÁJK Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely szervezésében megvalósuló konferenciára. A KRE Hittudományi Karán lezajlott esemény – a kutatóműhely hagyományainak megfelelően – most is egy aktuális és közérdeklődésre számot tartó társadalmi-jogi kérdést járt körül. A számos hazai és határon túli magyar alkotmánybíró, állami vezető és egyetemi oktató aktív részvételével zajlott eseményen előadást tartott Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemünk oktatója is. A résztvevők nem csupán a kialakuló-félben lévő jogalkalmazói gyakorlatot elemezték, értelmezték, de azokat a kontextusokat is, amelyek az autonómia, szuverenitás, hatalommegosztás, állami szerepvállalás vagy éppen a 21. századi nemzetállamiság elvontabb jelenségeiből állnak össze. A konferencia-sorozat következő lehetséges állomásaként Rixer Ádám, a Kutatóműhely vezetője felvetette egy, a hazai roma identitás változásával összefüggő rendezvény ötletét is.II. A kutatóműhely tagjai:

Dr. Rixer Ádám tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Móré Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Csáki - Hatalovics Gyula egyetemi docens
Dr. Cservák Csaba tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Szabó Zsolt egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Annamária Eszter
Dr. Kukorelli István
dr. Nagy AttilaLőrincz Lajos Kutatóműhely kutatási beszámolói

2011/2012-es tanév
2012/2013-as tanév
2013/2014-es tanév
2014/2015-ös tanév
Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely Szervezeti és Működési Szabályzata

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube