Tehetséggondozás

 

A tehetséggondozási pályázatok évközi beszámolója

Tehetségpont a KRE ÁJK-n

Beszámoló HHTDK-15-0041 számú pályázat megvalósulásáról

Tehetséggondozás a KRE ÁJK-n Tájékoztató füzet hallgatók számára

KRE ÁJK-Tudományos Diákköri Szabályzat


Az Állam és Jogtudományi Kar tehetséggondozó munkájának bemutatása
 


A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara kezdetektől nagy hangsúlyt fektet a tehetséges hallgatók felkutatására, felkarolására, támogatására, tudásuk kibontakoztatására. Ezt a Kar szerteágazó tevékenységekkel, programokkal szolgálja. 

A tehetséggondozás alapja a tudományos diákköri munka. A tudományos diákköri tevékenység célja az adott terület iránt érdeklődő hallgatók megismerése, bevezetése a kutatómunkába, a tudományos igényű, tananyagot meghaladó önképzésre ösztönzés. Célja továbbá az elért eredmények szakmai nyilvánosságának elősegítése, akár versenyeken való részvétellel, akár publikációk lehetővé tételével, más megjelenési lehetőségekkel. 

A Karon működő tanszékek rendszeresen szerveznek TDK-üléseket, amelyek sokféle programot nyújtanak a résztvevőknek. Legtöbb esetben a tanszékhez kapcsolódó témakörök elismert szakértői tartanak beszélgetéssel egybekötött előadásokat éppen aktuális vagy más szempontból izgalmas kérdésekről. A TDK-kon gyakran jelennek meg a jogász hivatásrendek magas rangú képviselői is, hogy bemutassák az ügyvédség, a bíróság, az ügyészség tevékenységeit. A külső előadók mellett azonban a hallgatók is beszámolhatnak kutatásaik eredményéről, illetve megvitathatnak aktuális vagy érdeklődésre egyéb módon számot tartó szakmai kérdéseket. A TDK biztosítja a keretet arra is, hogy a kimagasló évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok nyilvánosságot kapjanak, illetve hogy a tanszékhez kötődő TDK-dolgozatok szerzőit segítsük az egyetemen kívüli megmérettetéseken való felkészülésben. A TDK-k emellett látogatásokat szerveznek külső helyszínekre, intézményekbe, konferenciákra. Ezek a programok mind nyitottak a Kar összes hallgatója számára, így a közönség nappalis és levelezős hallgatókból tevődik össze. A TDK hallgatóknak lehetőségük van külföldi szakemberektől és vendégoktatóktól előadásokat hallgatni, ezzel is szélesítve a nemzetközi illetve összehasonlító jogban szerzett ismereteket.

A TDK ülések egy része a különböző tanulmányi versenyekre való felkészítő tréningeket is nyújt, hiszen a Kar hallgatói hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken is rendszeresen megmérettetik magukat. Az elmúlt években humanitárius jogi, kereskedelmi jogi nemzetközi versenyeken szerepeltek a hallgatók, és rendszeresen részt vesznek hazai perbeszédversenyeken, szimulációs játékokon és természetesen az Országos Tudományos Diákköri Találkozón is.

A fentiekre tekintettel stratégiai kérdésként kezeljük a diákköri munkát, valamint a diákköri munkában eredményesen részt vállaló oktatók, kutatók kiemelt támogatását.  

A KRE ÁJK támogatja a szakkollégiumi mozgalmat is, amely önszerveződő módon gyűjti egybe a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatókat és teremt számukra a témájukban való komolyabb elmélyülési lehetőséget. A szakkollégiumhoz csatlakozó hallgatók rendszerint a TDK-tevékenységekben is aktívan részt vesznek, de önálló programokat is szervezhetnek, saját kurzusokra kérhetik fel az oktatókat, és önképző találkozókat is rendezhetnek. 
 
2011. évben jöttek létre a kari tudományos munkát tematikus keretekbe rendező kutatóműhelyek, amelyek elsősorban az oktatók ilyen tevékenységének koordinálását szolgálják, de a hallgatók számára is nyitva áll a lehetőség a munkába való bekapcsolódásra. 

A tehetséggondozás keretében kiemelkedő hallgatók jó eséllyel pályázhatnak a jogász diplomájuk megszerzését követően a Karon működő Doktori Iskolába való felvételre is.

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube