Meghosszabbított jelentkezési határidő 2018.08.31.-ig Szakirányú képzéseinken!

A Károli Gáspár Református Egyetem elkötelezett a szakmai megújító képzések iránt. Az Állam- és Jogtudományi Kar szakirányú továbbképzéseinek színes kínálata új irányokat és lehetőségeket nyújt az önképzésben. Egyetemünk a régi és új együttélésével ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Célunk és feladatunk, hogy a református kollégiumok hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett, keresztyén szellemiségben, több tudományterületen és tudományágban folytassunk szakirányú továbbképzéseket is.

Karrieriroda - nyári ügyfélfogadási rend

Tisztelt Hallgatók!

2017. július 3. és augusztus 20. közötta Karrieriroda ügyfélfogadása szünetel.
A szakmai gyakorlati jelentkezésekkel kapcsolatos ügyintézés – befogadó nyilatkozatok és együttműködési megállapodások leadása, átvétele – a Tanulmányi Osztályon érhető el.
A szakmai gyakorlati dokumentációk és munkaviszony beszámítása iránti kérelmek átvétele augusztus 21-ig szünetel.

Pótfelvételi 2016

Pályázati felhívás – Köztársasági Ösztöndíj


Kik pályázhatnak?
A köztársasági ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói jogosultak, akik:
• a köztársasági ösztöndíj pályázatának benyújtását megelőző két félévre bejelentkezett, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszerzett.
• az alábbi felsorolt képzéseink valamelyikén államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) képzésben, vagy költségtérítéses (önköltséges) formában részt vettek:
o teljes idejű alapképzésben,
o teljes idejű mesterképzésben
o teljes idejű osztatlan képzésben.

Részleteket lásd bővebben:

Meghívó Az új büntetőeljárási törvény legfontosabb rendelkezései c. konferenciára

 

Konferencia részletes programja letölthető innen.

 


Együttműködés KRE ÁJK és az Országgyűlési Könyvtár között

2015. április 22-én az Országgyűlési Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara együttműködési megállapodást írt alá

Pályázat média- és hírközlési jog témájú TDK dolgozatok ösztönzésére

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Médiatudományi Intézete pályázatot hirdet média- és hírközlési jogi témájú TDK dolgozatok írásának ösztönzésére.

Kari oktató és PhD-hallgató is a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület vezetői között

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2016. május 18-án alelnökévé választotta dr. Grad-Gyenge Anikó tanszékvezető habilitált egyetemi docenst

A Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék oktatói új szakmai szerepekben

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete 2016.05.23. napján tartott küldöttgyűlésén dr. Boóc Ádám, egyetemi docenst, ügyvédet a Szolgáltatási Bizottság tagjává választotta.

Pályázati felhívás pályakezdő jogászok részére

A Magyar Jogász Egylet (MJE) pályázatot ír ki jogászi egyetemi végzettséggel rendelkező pályakezdő jogászok részére

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube