Szakirányú továbbképzések

 

A Károli Gáspár Református Egyetem elkötelezett a szakmai megújító képzések iránt. Az Állam- és Jogtudományi Kar szakirányú továbbképzéseinek színes kínálata új irányokat és lehetőségeket nyújt az önképzésben. Egyetemünk a régi és új együttélésével ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Célunk és feladatunk, hogy a református kollégiumok hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett, keresztyén szellemiségben, több tudományterületen és tudományágban folytassunk szakirányú továbbképzéseket is.

A képzések célja, hogy mind a jogász, mind a gazdasági, külügyi illetve pedagógiai ágazatban tevékenykedő szakemberek számára folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét és naprakész szakismeretek megszerzését biztosítsa, amelyek birtokában képesek feladataik szakszerűbb és ennek következtében eredményesebb ellátására.

Képzéskínálat:


Jogi végzettséggel rendelkezőknek

Bűnügyi szakjogász (LL.M)
Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász (LL.M)
Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadó

 


Gazdaságtudományok és közigazgatási terület iránt érdeklődőknek

Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó

 

 


Közigazgatási, külügyi igazgatási ismeretek, valamint a diplomácia iránt érdeklődőknek


Európai uniós programtervező és -értékelő
Külügyi szaktanácsadó
Sportdiplomáciai szaktanácsadó

 


Pedagógusoknak

Jogi szakokleveles köznevelési szakember
Jogi szakokleveles lelkész
Jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember
Új típusú köznevelés szakembere

 

Jelentkezés

 

 

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube