A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Továbbképzési Központ feladata a szakirányú továbbképzésekkel kapcsolatos feladatok koordinációja, a képzések egységes rendszerben történő integrációjával. Az egységes arculat kialakítása és az adminisztrációs feladatok egy helyen történő szervezése rendkívül fontos a hatékonyság növelése szempontjából.
A Továbbképzési Központ legfontosabb feladata, hogy - a hazai szükségletek és az európai integráció igényeinek megfelelően - meghatározza és kidolgozza az Állam-és Jogtudományi Kar továbbképzési célkitűzéseit elsősorban a jogi diplomával rendelkezők számára, de a szakirányú továbbképzéseket bővíteni szeretnénk az orvos, az egészségügyben tevékenykedő egyéb diplomával rendelkező és a közgazdász szakemberek számára is, az ország egész területéről történő beiskolázással.

A Továbbképzési Központ ellátja a szak- és továbbképzéssel kapcsolatos szervezési és ügyintézési feladatokat, részt vesz az újabb szakirányú képzések akkreditációjának előkészítésében, elősegíti szakmai tananyagok kidolgozását és reklámozását, előkészíti, gondozza és ellenőrzi a szakképzések oktatóival történő megbízási szerződések megkötését, jóváhagyja a szakképzési programot (együttesen a szakterület egyetemi felelősével) és a szakképzés valamennyi részprogramjának teljesítését felügyeli.

Dr. Király Lilla
a Továbbképzési Központ vezetője

 

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ


Tisztelt Hallgató!

A Károli Gáspár Református Egyetem elkötelezett a szakmai megújító képzések iránt. Az Állam- és Jogtudományi Kar szakirányú továbbképzéseinek színes kínálata új irányokat és lehetőségeket nyújt az önképzésben. Egyetemünk a régi és új együttélésével ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Célunk és feladatunk, hogy a református kollégiumok hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett, keresztyén szellemiségben, több tudományterületen és tudományágban folytassunk szakirányú továbbképzéseket is.

A képzések célja, hogy mind a jogász, mind a gazdasági, külügyi, illetve pedagógiai ágazatban tevékenykedő szakemberek számára folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét és naprakész szakismeretek megszerzését biztosítsa, amelyek birtokában képesek feladataik szakszerűbb és ennek következtében eredményesebb ellátására.

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter
dékán


 

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube