Állományunk

Online elérhető katalógusunkban kereshet, információt szerezhet meglévő állományunkról. 

Gyűjtőkör

A könyvtár gyűjtőkörébe tartozik az állam- és jogtudományok szakirodalma, valamint a Karon oktatott és kutatott tudományok, továbbá ezek határterületi tudományának szakirodalma, úgy az alapképzésnek, a szakoknak, és a kiegészítő képzéseknek megfelelő szakterületek irodalma.

A Könyvtár gyűjti: 

• az Állam- és Jogtudományi Karon oktatott tantárgyak kötelező és ajánlott tankönyveit,

• az Állam- és Jogtudományi Kar jegyzeteit, oktatási segédleteit,

• a tudományos és az oktatói munkához szükséges kézikönyveket,

• kiadványcsere keretében más felsőoktatási és tudományos intézmények kiadványait,

• A Karon folyó tudományos munka publikációit (konferenciakiadványokat, hallgatói és oktatói kiadványokat),

• Az Állam- és Jogtudományi Kar alapításától kezdve gyűjtjük a Karon végzett hallgatók szakdolgozatait, valamint a Doktori képzésben részt vevő hallgatók PHD értekezéseit. (utóbbi elektronikusan is elérhető)

Információk a katalógus használatáról

A könyvtár állományáról tájékozódhat online  katalógusunkból . A katalógust az Egyetemi Könyvtári Szövetség partnerei közösen építik. A lelőhelyadatoknál szereplő ÁJK Olvasóterem, ÁJK Raktár kifejezés utal arra, hogy Kari Könyvtárunkban található meg a dokumentum. 

A katalógusban lehetőség van a Karon készült szakdolgozatokra keresni. Kérjük, válassza az összetett keresés menüpontot, a tárgyszónál tüntesse fel a szakdolgozat kifejezést, ezután tovább szűkítheti a keresést bármely szempont szerint: szerző, cím szavai, tárgyszó, év, stb…

 Példa: A szakdolgozat keresés menete 

(klikk a képre) 

 

Folyóiratok

A könyvtárban megtalálható folyóiratokról a könnyebb eligazodás érdekében jegyzéket állítottunk össze. 

Figyelmükbe ajánljuk online elérhető belföldi és külföldi jogi szakfolyóiratokról készült összeállításunkat, valamint az Adatbázisok, online információforrások menüpontban összegyűjtött hasznos információkat.

Következő események


nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube