Látogatás az ENSZ bécsi központjába

Az NTP-FKT-17-0013. sz. pályázat keretei között megvalósított kari „Tehetségprogram” résztvevői - az egyéves program zárásaként - 2018. május 25-én meglátogatták az ENSZ bécsi központját. A 90 perces általános idegenvezetés keretei között bejárták és megismerték az ENSZ épületét, majd angol nyelvű szakmai előadást hallgattak a világszervezet előtt álló, jövőjét meghatározó aktuális kihívásokról. Kísérő oktatók: dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi docens és dr. Konta Éva Mercédesz egyetemi tanársegéd.

Tovább...

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tanszékvezetője Chile-ben tartott előadást

Dr. habil. Kun Attila, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tanszékvezetője májusban Dél- Amerikában, Chile-ben tett eleget vendégelőadói meghívásnak a „University of Talca” (Santiago) felkérésére (mely egyetem munkajogi mesterképzéséhez kapcsolódó tudományos tanácsadó testületnek Kun Attila évek óta tagja). A meghívás keretében többek között sor került egyetemi vendégelőadások tartására az említett munkajogi mesterképzésben (téma: A magyar kollektív munkajog és munkaügyi kapcsolatok jellegzetességei összehasonlító, európai kontextusban). Emellett egy kutatási projekt keretében, a santiagói kereskedelmi kamara nemzetközi konferenciáján plenáris előadás tartására is sor került (téma: Az alternatív vitarendezés perspektívái a transznacionális munkajogban). Továbbá a nemzetközi munka- és szociális jogi társaság (ISLSSL) chile-i tagozatának interaktív workshop-ján is előadást tartott a meghívott (téma: munkaügyi kapcsolatok és sztrájkok a köztulajdonú, stratégiai vállaltoknál).

Spanyol nyelvű beszámoló az egyik programról fényképekkel:
http://derecho.uc.cl/es/noticias/21427-profesor-attila-kun-expuso-en-llm-sobre-la-negociacion-colectiva-en-hungria

Tovább...

A KRE ÁJK képviseltette magát a Nemzetközi büntetőbíróság versenyén

A KRE ÁJK háromfős hallgatói csapata 2018. május 28-június 1. között részt vesz a Nemzetközi Büntetőbíróság szimulációs versenyén (ICC Moot Court) Hágában. A csapat a megnyitót követően találkozott és röviden beszélgetett Ben Ferencz úrral, aki a XX. század egyik legjelentősebb nemzetközi büntetőjogásza, és ma is aktívan népszerűsíti a nemzetközi büntetőjog eszméjét. A csapat tagjai: Pécsi Bence, Horváth Erik, Meláth Richárd. Felkészítő oktató: dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi docens. A csapat részvételét az NTP-NTMV-0017-A-0059. sz. pályázati program finanszírozza.

Tovább...

ÁTSOROLÁS 2018/2019. tanévre, PÁLYÁZAT állami ösztöndíjas képzésre

A 2017/18-as tanév tanulmányi eredménye alapján ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg a tájékoztatóban leírtaknak, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles önköltséges képzésre átsorolni.

A megüresedett állami ösztöndíjjal támogatott helyekre – az önköltséges hallgatók ilyen irányú kérelme esetén – a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanulmányokat folytató önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolva átsorolja.

Tovább...

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (Köztársasági ösztöndíj)

Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Tovább...

MNB Ösztöndíj

A pályázat célja:
Az Egyetem a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében – az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján – aktív szerepet vállaljon a közgazdasági értékteremtésben.

Tovább...

Az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolata konferencia

2018. május 11-én került megrendezésre a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete és Dr. Újhelyi Bence ügyvéd közös szervezésében „Az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolata” c. konferencia. A nagysikerű rendezvénysorozat negyedik állomásának célja volt, hogy bemutassa, az új büntetőeljárási törvény milyen lehetséges hatást gyakorol majd a gazdasági bűnözés felderítésére és bizonyítására.
Az előadássorozatot Prof. Dr. Tóth Mihály, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető tanára, és MTA doktora kezdte, aki arról tartott előadást, hogy segítheti-e az új büntető törvény a gazdasági bűnözés elleni hatékonyabb fellépést. Utána Dr. Molnár Gábor Miklós, kúriai tanácselnök tartott egy rövid beszámolót az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolatáról, végül az állófogadás előtti utolsó előadást Dr. Fürcht Pál Fővárosi Főügyészhelyettes tartotta, akinek előadása: „A büntetőeljárás, mint játék” címet viselte.
A szünet utáni első előadást Dr. Vankó László dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatója tartotta, aki a NAV Bűnügyi Stratégiáját szemléltette, összevetve azt az új büntetőeljárási törvénnyel. Őt követte Dr. Újhelyi Bence ügyvéd előadása, aki az úgymond „kiüresedett jogintézmények” problémáját mutatta be az új büntetőeljárási törvény által, gyakorlati szemszögből. A következő előadó Dr. Fodor Balázs, egyetemünk PhD hallgatója volt, aki az egyes gazdasági bűncselekmények felderítéséről és bizonyításáról tartott beszámolót. Az előadássorozatot Dr. Jacsó Judit, a Miskolci Egyetem docense zárta, aki az adócsalás szabályozását mutatta be a német és az osztrák jogban.

Tovább...

Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny

Karunk hallgatói nagyszerűen szerepeltek a Szegedi Tudományegyetem által szervezett, a Szegedi Ítélőtábla épületében tartott Országos Büntetőjogi Perbeszédmondó Versenyen 2018. május 17-én. Vécsey Richárd Ádám védő kategóriában 2. helyezést ért el, míg Hegedűs Petra szereplését a zsűri emléklappal jutalmazta. Eredményeikhez gratulálunk!

Tovább...

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube