JELENTKEZÉSI LAP

A Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi KaráraKérem felvételemet a Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar alább megjelölt képzésére: