Prof. Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter C.Sc.

Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár

 

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
1042 Budapest, Viola utca 2-4
miskolczi.bodnar.peter@kre.hu

CV és publikációs jegyzék

Tudományos minősítés:
1993 Állam- és Jogtudomány Kandidátusa
1998 PhD (az 1993. évi kandidátusi oklevél alapján)
1999 dr. habil cím
A kandidátusi disszertáció címe: „Hitelezővédelem a társasági- és a csődjogban”

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
1976-1981 Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,
- állam- és jogtudományi doktor summa cum laude
1984 jogi szakvizsga - jeles

A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai:
Jelenleg is meghirdetett tárgyak a jogászképzésben:
Kereskedelmi jog III. Fogyasztóvédelem
Versenyjog I.

Jelenleg is meghirdetett tárgyak a jogi doktori iskolai képzésben:
A jóhiszeműség és tisztesség elve. A tisztesség követelménye és a tisztességtelenség tilalma a polgári jogban
A tisztesség követelménye és a tisztességtelenség tilalma a fogyasztóvédelmi jogban
A tisztesség követelménye és a tisztességtelenség tilalma a versenyjogban
Társasági jogi felelősség
Kutatószeminárium
Kutatásmódszertan (előadóként)
Felelősség a fogyasztóvédelmi jogban

Korábban tárgyjegyzője voltam, és részben még ma is részt veszek az alábbi tárgyak oktatásban:

Kereskedelmi jog I.
Kereskedelmi jog II.

Régebben oktatott tárgyak a KRE-n:

Tisztességtelenség a Civilisztikában
Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
Kereskedelmi jogi szakszeminárium – Fogyasztói szerződések
Kereskedelmi jogi szakszeminárium – Versenyjog a gyakorlatban
Fogyasztóvédelmi jog és Szellemi alkotások joga
Társasági jog és Csődjog
A kereskedelmi jog alapjai (Jogi asszisztensek számára)

A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök:

Korábbi munkahelyek, szakmai életút:
1981-1984 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tudományos ösztöndíjas gyakornok
1984-1985 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanársegéd a Polgári jogi Tanszéken
1986-1993 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar adjunktus a Polgári jogi Tanszéken
1993-1995 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar docens a Polgári jogi Tanszéken
1995-1999 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar docens a Kereskedelmi jogi Tanszéken
1999-2005 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanár a Kereskedelmi jogi Tanszéken
2004 - 2007. jan. 31. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar részmunkaidős tanszékvezető egyetemi tanár a Kereskedelmi jogi Tanszéken
2005. november 1. - 2009. június 30. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar részmunkaidős egyetemi tanár a Kereskedelmi jogi Tanszéken
2005. november 1. - 2011. október 31. Gazdasági Versenyhivatal főállásban a Versenytanács tagja
2011. november 1. - 2014. augusztus 31.-ig Gazdasági Versenyhivatal részfoglalkozásban a Versenytanács tagja
2014. szeptember 1. - 2016. október 31. Gazdasági Versenyhivatal főállásban a Versenytanács tagja

Vezetői posztok:

1993-94 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékán-helyettes nemzetközi kapcsolatok
1994-ben Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető helyettes a Polgári Jogi Tanszéken
1994 - 1998 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tagozatvezető a debreceni kihelyezett tagozaton
1994 - 2000 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar a levelező tagozat vezetője a miskolci jogászképzésben
1995 - 2005. X. 30. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető a Kereskedelmi Jogi Tanszéken
1998 - 2005 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar kari koordinátora az Európai Tanulmányi Központ keretében folyó oktatásnak és kutatásnak
1999 - 2001 Miskolci Egyetem igazgatóhelyettese a Miskolci Egyetem Európai Tanulmányi Központjának
2001 - 2004 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékán-helyettes általános helyettes és oktatási ügyek
2002 - 2003 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar megbízott igazgató a Civilisztikai Tudományok Intézetébe
2003 - 2005. X. 30. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazgató a Civilisztikai Tudományok Intézetében
2004 - 2005 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar képzési felelős posztgraduális képzés, jogi asszisztens képzés
2004. I. 1. – 2007. I. 31. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető a Kereskedelmi jogi Tanszéken
2005. XI. 1-től 2011. X. 31-ig Gazdasági Versenyhivatal a Versenytanács tagja főállásban
2009. II. 1. – Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető a Kereskedelmi jogi Tanszéken, 2010. IX. 1-től a Kereskedelmi jogi és Pénzügyi jogi Tanszéken
2009. II. 1. – 2009. III. 6. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar a Kari Doktori és Habilitációs Tanács (KDHT) elnökhelyettese
2010. III. 1. – 2013. XII. 31. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar a KDHT elnöke
2010. III. 6. – 2015. XII. 31. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar az AJK Doktori iskola vezetője
2010. XII. 1. – 2014. IX. 15. Károli Gáspár Református Egyetem rektor-helyettes
2011. XI. 1-től 2014. VIII. 31.-ig Gazdasági Versenyhivatal a Versenytanács tagja részfoglalkozású munkaviszonyban
2014. I. 24. - Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar az Állam- és Jogtudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke
2014. IX. 1-től 2016. X. 31-ig Gazdasági Versenyhivatal a Versenytanács tagja főállásban
2016. VI. 3. – 2016. X. 30. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar az AJK Doktori Iskola megbízott vezetője
2017. IX. 4. – 2017. XII. 11. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar az AJK Doktori Iskola megbízott vezetője
2018. I. 1. – 2018. IX. 30. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar az AJK Doktori Iskola vezetője
2019. II. 1. – Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékán

Nyelvtudás:
A Nyelv: angol középfokú nyelvvizsga
B Nyelv: orosz középfokú nyelvvizsga

Szervezeti tagságok:
1997-től a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület társelnöke
Tagja a Magyar Versenyjogi Egyesületnek
Tagja a Magánjogot Oktatók Egyesületének
Tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak
MTA köztestületi tag
Tagja a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsának,
2009-től tagja a Károli Gáspár Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán
a Jogtudományági Doktori és Habilitációs Tanácsnak (elnökként),
2010-től tagja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán működő Habilitációs Tanácsnak,
2011-től tagja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán működő Doktori Tanácsnak,
2013-tól a Kari Tudományos Diákköri Tanács tagja a KRE ÁJK-n,
2014 és 2016 között szerkesztőbizottsági tagja a Glossa Iuridica c. folyóiratnak,
2016-tól tagja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományok Tudományági Habilitációs Bizottságának,
2017-től a Glossa Iuridica c. folyóirat szerkesztőbizottságának az elnöke,
2017-től szerkesztőbizottsági tagja a Versenytükör c. folyóiratnak,
több cikluson keresztül (2009-2012, 2012-2015) és jelenleg is tagja az ÁJK Kari Tanácsának.
2019. február 1. napjától tagja a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusának, melynek korábban (2010. XII. 1. - 2014. IX. 15.) is tagja volt.
2017-től szerkesztőségi tagja a Glossa Iuridica c. folyóiratnak
2019-től szerkesztőbizottsági tagja a Bírósági Szemle c. folyóiratnak.
Elnökölt a Károli Gáspár Református Egyetem Felülbírálati Testületének ülésein (2012. X. 11-től 2014. IX. 15-ig).
Tagja volt a Miskolci Egyetem
- Doktori és Habilitációs Tanácsának, valamint
- az ME ÁJK Kari Tanácsának.
Tagja volt a Gazdaság és Jog c. folyóirat szerkesztőbizottságának.
Több cikluson keresztül tagja a Záróvizsga bizottságnak a Miskolci Egyetemen, a Debreceni Egyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen.
Tagja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem komplex vizsgabizottságának.

 

Díjak, elismerések:
Egyetemi hallgatóként
- 1978-79-ben népköztársasági ösztöndíjas
- az 1979. évi OTDK-n a Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézetének különdíja,
- 1980-ban a jogi karok számára rendezett Jogásznapok rendezvényen, Szegeden első helyezés a munkajogi jogesetmegoldó versenyen,
- 1980-ban az ELTE ÁJK Közigazgatási Tanszéke által szervezett jogesetmegoldó versenyen második helyezés,
- az 1981. évi OTDK-n I. díj.
Fiatal jogászként első díj
- a Magyar Jogász Szövetség pályázatán 1988-ban és 1989-ben,
- egy METESZ-TIT pályázaton,
- az MTA Észak-magyarországi Bizottsága által meghirdetett pályázaton és
- az Egységes Európáért Társaság valamint a Naumann Alapítvány által kiírt pályázaton
Rektori dicséret a Miskolci Egyetemen
1999-2003 között Széchenyi professzori ösztöndíj
2001-ben a Miskolci Egyetem Signum Aureum kitüntetése
2001-ban a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Pro Facultate iurisprudentiae kitüntetése
A Miskolci Egyetemen két alkalommal kapta meg a „Tiszteletbeli évfolyamtárs” címmel járó aranygyűrűt
Kari és országos tudományos diákköri résztvevők témavezetéséért és a tudományos diákköri munka támogatásáért 1999-ben „Mestertanár” cím
2015-ben Rektori dicséret a KRE-n
2018-ban A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10009230

0 db idegen nyelven megjelent könyv
5 db idegen nyelven megjelent könyvrészlet
39 db magyar nyelven megjelent könyv (18 db magyar nyelvű könyv és könyvszerkesztés, 21 jegyzet és tankönyv)
177 db magyar nyelven megjelent könyvrészlet (106+71)
5 db idegen nyelvű folyóiratcikk
71 db magyar nyelvű folyóiratcikk
5 db nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány
40 db hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány
14 db idegen nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg)
43 db magyar nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg)
21 db magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, nyomtatott formában
0 db magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, online formában

Kereskedelmi jog III. Fogyasztóvédelem
Versenyjog I.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont