Készült: 2019-07-26
Módosítás: 2021-08-26

Tisztelt Hallgató!

 

Köszöntjük a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói sorában!

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2021/2022. tanév 1. félévében kezdődő tanulmányaival kapcsolatban – a beiratkozással kapcsolatosan - az alábbiakról tájékoztatjuk.

Egyetemi tanévnyitó: 2021. szeptember 06. hétfő 9:30 óra.
Helyszín: Pozsonyi Úti Református Egyházközség Hálaadás Temploma (1133 Budapest, Pozsonyi út 58.)
Megközelíthetősége

Minden információt az évnyitóval kapcsolatban az alábbi linken található:
http://www.kre.hu/portal/index.php/1790-unnepelyes-tanevnyito-2.html


A 2021/2022. tanév 1. félévére a PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN felvételt nyert hallgatók 2021. szeptember 03-án (pénteken) 09:00 órakor beiratkozhatnak. Helyszín: 1042 Budapest, Viola u. 2-4.


Beiratkozás csak személyesen, az alábbi dokumentumok hiánytalan bemutatásával és az önköltség - a Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő - teljesítésével lehetséges!

Beiratkozás elmulasztása esetén 2021. szeptember 06-17. között - a honlapon feltüntetett TO ügyfélfogadási időben - pótolható, melynek különeljárási díja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtáblázata alapján fizetendő. Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (2), (3), (4) bekezdések).
A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti a Tanulmányi Osztály munkatársai részére:

e-mail: ajk.tanulmanyi@kre.hu
telefon: 370-86-01/102. vagy 165. mellék

A beiratkozásra hozza magával:

  • 2 igazolványkép (hátoldalára kérjük felírni nevét, képzését olvashatóan),
  • eredeti nyelvvizsga bizonyítvány + másolata, (amennyiben rendelkezik vele)
  • eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél + másolata,
  • személyi igazolvány + másolata,
  • lakcímkártya + másolata,
  • adószám, TAJ szám + másolata,
  • számlavezető bank megnevezése, bankszámlaszáma
  • amennyiben rendelkezik felsőfokú oklevéllel (és ez alapján nyert felvételt) eredeti oklevél (magyar – angol) + másolata (magyar – angol).

Az igazolványkép feltöltése a NEPTUN rendszerben is szükséges a beiratkozást megelőzően az alábbi módon:
Igazolványkép feltöltés kérvény leadása

A beiratkozási dokumentumokat a Tanulmányi Osztály fogja Önnek kinyomtatni, melyeket a beiratkozáskor kell ellenőriznie és aláírnia. A dokumentumok előzetesen a NEPTUN rendszerben ellenőrizheti, melyhez segítséget az alábbi linken talál:
HWEB_nyomtatvanyok_megtekintese

Magyar Állami Ösztöndíj nyilatkozat
Nyilatkozat a képzés feltételeinek vállalásáról:
Tájékoztatom Önöket, hogy 2013. június 1-jei hatállyal számos ponton módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) a magyar állami (rész)ösztöndíj igénybevételének vonatkozásában.
Az állami (rész)ösztöndíj igénybevételének sajátos feltétele, hogy az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.
A magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos információk és dokumentumok elérhetőek az alábbi linken: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij

A beiratkozás előtt kérjük, aktiválja tanulmányi profilját a Neptun tanulmányi rendszerben!
A Neptun rendszert a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html oldalon keresztül éri el. A belépéshez szükséges azonosítóját (Neptun kódját) 2021. augusztus 27-én kiküldött e-mailben találja. Amennyiben ezt az e-mailt nem kapta meg, kérjük jelezze az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre.

A NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe történő belépéshez szükséges egy jelszó (első alkalommal ez az Ön születési dátuma pontok nélkül, csak a 8 számjegy és előtte egy "Ne" szócska (NeÉÉÉÉHHNN). Ezt belépés után kötelező megváltoztatni). Amennyiben már a KRE-n folytatott tanulmányokat és a kapott NEPTUN kódja ezzel megegyezik, úgy az Ön által beállított jelszóval tud belépni.

A papíralapú beiratkozást követően az első félévének aktiválását a Tanulmányi Osztály fogja elvégezni, a későbbi félévekben a hallgatónak ezt magának kell megtennie. Tantárgyait csak ezt követően tudja felvenni.

Amennyiben a 2021/2022. tanév őszi félévét szüneteltetni (passziválni) szeretné, akkor erre csak a papíralapú beiratkozáskor, kérelem benyújtásával van lehetősége.

A 2021/2022. tanévben a félévi befizetési kötelezettség
Az önköltség összegét a Neptun rendszerben látja, ahol át tudja utalni azt az egyetemi gyűjtőszámlára. Az önköltség és a térítési díjak befizetésének technikai részleteit a következő oldalon találja meg: http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html
A banki átutalás elindítását követően –munkaszüneti napokat is figyelembe véve –általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán megjelenik az átutalt összeg.

A Neptun nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége.

A hallgató a félévre megállapított önköltség összegét – a részletfizetési kedvezményt kérők esetén az első részletet - a beiratkozást megelőző hét utolsó munkanapjáig (2021. szeptember 02. csütörtök 12:00 óra) köteles megfizetni, teljesítetté tenni a Neptunban, figyelembe véve a fent leírtakat.

Részletfizetési kedvezmény
A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem leadási határideje a Neptun egységes tanulmányi rendszerben 2021. szeptember 01. hétfő 23:59 óra.
A Részletfizetési kérelem 2021/22/1 kérvény a Neptun-ban az Ügyintézés – Kérvények menüponton a Kitölthető kérvények fülön található meg.
Kérelmeket a határidő lejárta után nem áll módunkban elfogadni!

A kérelem elutasítása esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az önköltség fennmaradó 50%-át be kell fizetnie.

A hallgató minden aktív félévben az önköltség/költségtérítés teljes összegét köteles befizetni, függetlenül attól, hogy mennyi tantárgyat vett fel, mennyiből kapott felmentést az óralátogatás és vizsgakötelezettség teljesítése alól, illetve mennyi tantárgyra kapott kreditelismerést.


Diákhitel információk
A Diákhitel Központ Zrt. által kínált kedvező kamatozású, szabad felhasználású Diákhitel1-ről, valamint a képzési költségek finanszírozására fordítható kamatmentes Diákhitel2-ről bővebb információt itt olvashat:
https://diakhitel.hu/golyavagyok/

Az önköltség már csak Diákhitel2 által finanszírozható! A NEPTUN rendszerben a kiírt önköltséghez a Diákhitel2 szerződésszámának rögzítési határideje: 2021. szeptember 02. csütörtök 12:00 óra.

Diákhitel szórólap


Számlaigénylés
Az aktuális számlaigénylési tájékoztató feltöltésre került a honlapra a Neptun belépési felületére a Hírekhez és a Letölthető dokumentumokhoz is:
https://neptun.kre.hu/hallgato/login.aspx

A megküldés határideje: 2021. augusztus 15. vasárnap 23:59

Amennyiben a számlaigénylő lap a fent jelzett határidőt követően érkezik be, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a számlázás, valamint a számla kiegyenlítésének feldolgozása meghaladhatja a regisztrációs hét kezdetét, mely a hallgató félévre történő bejelentkezését akadályozhatja.

Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.

Utólagos számlaigénylés

FIGYELEM! A KORÁBBI IDŐSZAK GYAKORLATÁTÓL ELTÉRŐEN A GYŰJTŐSZÁMLÁS BEFIZETÉSSEL MÁR TELJESÍTETT NEPTUN KIÍRÁSRA VONATKOZÓ MUNKÁLTATÓI SZÁMLAIGÉNYLŐT NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI, AZAZ MÁR BEFIZETETT PÉNZÜGYI TÉTELRE (ÖNKÖLTSÉG, KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK) UTÓLAG NEM IGÉNYELHETŐ SZÁMLA.

A hallgató minden aktív félévben az önköltség teljes összegét köteles befizetni, függetlenül attól, hogy hány tárgyat vett fel, hányból kapott felmentést az óralátogatás és vizsgakötelezettség teljesítése alól, illetve hány tárgyra kapott kreditelismerést.

Ha a hallgató a regisztrációs héten, vagy azt megelőzően jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni. Amennyiben ezt a regisztrációs hetet követően a szorgalmi időszak 3. hetéig (2021. szeptember 25. szombat) teszi meg, úgy a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani. Egyéb esetekben a befizetett önköltség nem igényelhető vissza, kivéve, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egészségügyi okokból került sor. Ebben az esetben az orvosi igazolás és a hallgató kérelme alapján a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni. Egyébként a befizetett önköltség az Egyetemet illeti.

 

A 2021/2022. tanév 1. félév beosztása
Tárgyfelvételi időszak–tantárgyfelvétel véglegesítése: 2021. szeptember 06. 14:00 - szeptember 19. 23:59
Regisztrációs hét*: 2021. szeptember 06. 14:00 - szeptember 12. 23:59
Szorgalmi időszak: 2021. szeptember 06 – december 18.
Vizsgaidőszak: 2021. december 20 - 2022. február 05.
Károli Közösségi Napok (Tréninghét): 2021. november 02 - november 05.
Őszi szünet: 2021. október 25 – október 29.

*(félév első hete, melyen oktatás nincs, ekkor vannak a bejelentkezések)

Ezúton hívjuk fel figyelmét a Károli Ösztöndíjra és az Eötvös Károly ösztöndíjra, amire a KRE-ÁJK-ra 1. helyen jelentkező önköltséges hallgatók jelentkezhetnek. Az Eötvös Károly Ösztöndíj a levelező képzésben résztvevő hallgatók számára is elérhető. Ösztöndíjainkról bővebb információt az alábbi oldalon olvashat:
http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/osztondijak.html

Beiratkozás/Tantárgyfelvétel a NEPTUN-ban
A NEPTUN-ban az aktuális félévet - 2021/2022/1 - aktív státuszúvá nyilvánítja.
A hallgatónak a kötelező tantárgyakat a mintatanterv kínálatából kell kiválasztania. A mintatanterv elérhető a http://www.kre.hu/ajk/index.php/oktatas/mintatantervek.html oldalon. A tantárgyak felvétele során kérjük, figyeljenek arra, hogy ne csak a kötelező, hanem a mintatanterv szerinti kreditszámnak megfelelő kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgyat is felvegyenek.

A NEPTUN-ban a hallgatónak az általa választott tantárgyakat 2021. szeptember 06. - szeptember 19. között kell felvennie.

Tantárgybefogadási kérelmek
A tantárgybefogadás menetéről a honlapon tájékozódjanak!
A tájékoztató és a dokumentumok itt érhetők el: http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/tantargybefogadas.html
A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés a Kreditátviteli Bizottság határozata alapján válik jogerőssé.

Praktikus információk a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html felületen található:

a 2021/2022 tanév őszi félévére történő beiratkozás, tantárgyfelvétel, diákhitel 2. igénylésének menete, diákigazolvány igénylés menetéről (Leírások hallgatóknak):

Fogyatékossággal élők számára tájékoztató
Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/fogyatekossaggal-elok.html

Tűzvédelmi megelőző ismeretek hallgatók részére
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/tuzvedelem/kre-tuzvedelmi-megelozo-ismeretek-hallgatok-reszere.html

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont