Készült: 2020-11-11
Módosítás: 2022-08-15

Tisztelt Hallgató!

Köszöntjük a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói sorában!

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2022/2023. tanév 1. félévében kezdődő tanulmányaival kapcsolatban – a beiratkozással kapcsolatosan - az alábbiakról tájékoztatjuk.

Egyetemi tanévnyitó: 2022. szeptember 05. hétfő 10:00 óra.
Helyszín: Budapest Kálvin Téri Református Egyházközség Temploma (1091 Budapest, Kálvin tér 7.)
Megközelíthetősége

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe történő belépést követően az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt elérhető "Nyilatkozat 2022.09.05-ei budapesti Tanévnyitó ünnepségen való részvételről" kérvény kitöltésével jelezheti 2022. augusztus 31. napjáig.

A 2022/2023. tanév 1. félévére felvételt nyert hallgatók 2022. augusztus 24 – szeptember 02. között beiratkozhatnak a következő időpontokban: Helyszín: 1042 Budapest, Viola u. 2-4.

Jogász osztatlan képzés nappali 2022. augusztus 24. 09:00 óra I. em. 108., 105., 102. termek
Állami ösztöndíjas
nappali 2022. augusztus 24. 13:00 óra I. em. 108., 105., 102. termek
Önköltséges
Nemzetközi tanulmányok BA nappali 2022. augusztus 25. 09:00 óra I. em. 102. terem
Jogi felsőoktatási szakképzés nappali 2022. augusztus 25. 13:00 óra I. em. 108., 105. terem

Doktori Iskola

nappali,
levelezős

2022. augusztus 26. 13:00 óra Mfsz. 02. terem

Jogász osztatlan képzés

levelező 2022. augusztus 29.  09:00 óra I. em. 108., 105., 102. termek
A - K névsor szerint
levelező 2022. augusztus 29.  13:00 óra I. em. 108., 105., 102. termek
L - Zs névsor szerint
Nemzetközi tanulmányok BA levelező 2022. augusztus 30. 09:00 óra I. em. 102. terem

Jogi felsőoktatási szakképzés

levelező 2022. augusztus 30. 13:00 óra Mfsz. 02., I. em. 108., 105. terem

Szakirányú továbbképzés

levelező

2022. szeptember 02. 13:00 óra Mfsz. 02. terem

A 2022/2023. tanév 1. félévére a felvett jelentkezők a következő időpontban és helyen utólagosan díjmentesen beiratkozhatnak: 2022. szeptember 01-án 9.00 órakor az I. em. 108. teremben a 1042 Budapest, Viola u. 2-4. címen.

Beiratkozás elmulasztása esetén 2022. szeptember 05-16. között - a honlapon feltüntetett TO ügyfélfogadási időben - pótolható, melynek különeljárási díja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtáblázata alapján fizetendő. Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (2), (3), (4) bekezdések).
A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti a Tanulmányi Osztály munkatársai részére:

          e-mail: ajk.tanulmanyi@kre.hu
          telefon: 370-86-01/102. vagy 165. mellék

Beiratkozás csak személyesen, az alábbi dokumentumok hiánytalan bemutatásával és az önköltség - a Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő - teljesítésével lehetséges!

A beiratkozásra hozza magával:

  • 2 igazolványkép (hátoldalára kérjük felírni nevét, képzését olvashatóan),
  • eredeti nyelvvizsga bizonyítvány + másolata, (amennyiben rendelkezik vele)
  • eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél + másolata,
  • személyi igazolvány + másolata,
  • lakcímkártya + másolata,
  • adószám, TAJ szám + másolata,
  • számlavezető bank megnevezése, bankszámlaszáma
  • amennyiben rendelkezik felsőfokú oklevéllel (és ez alapján nyert felvételt) eredeti oklevél (magyar – angol) + másolata (magyar – angol).

Az igazolványkép feltöltése a NEPTUN rendszerben is szükséges a beiratkozást megelőzően az alábbi módon:
Igazolványkép feltöltés kérvény leadása

A beiratkozási dokumentumokat a Tanulmányi Osztály fogja Önnek kinyomtatni, melyeket a beiratkozáskor kell ellenőriznie és aláírnia. A dokumentumok előzetesen a NEPTUN rendszerben ellenőrizheti, melyhez segítséget az alábbi linken talál:
HWEB_nyomtatvanyok_megtekintese

Amennyiben az adataiban változás történt, annak módosítását a NEPTUN-ban kezdeményezheti 2022. augusztus 21. 23:59 óráig az alábbi módon:
Adatmódosító kérvény leadása


Magyar Állami Ösztöndíj nyilatkozat
Nyilatkozat a képzés feltételeinek vállalásáról:
Tájékoztatom Önöket, hogy 2013. június 1-jei hatállyal számos ponton módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) a magyar állami (rész)ösztöndíj igénybevételének vonatkozásában.
Az állami (rész)ösztöndíj igénybevételének sajátos feltétele, hogy az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.
A magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos információk és dokumentumok elérhetőek az alábbi linken: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij

 

A beiratkozás előtt kérjük, aktiválja tanulmányi profilját a Neptun tanulmányi rendszerben!
A Neptun rendszert a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html oldalon keresztül éri el. A belépéshez szükséges azonosítóját (Neptun kódját) legkésőbb 2022. július 25-ig kiküldött e-mailben találja. Amennyiben ezt az e-mailt nem kapta meg, kérjük jelezze az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre.

A NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe történő belépéshez szükséges egy jelszó (első alkalommal ez az Ön születési dátuma pontok nélkül, csak a 8 számjegy és előtte egy "Ne" szócska (NeÉÉÉÉHHNN). Ezt belépés után kötelező megváltoztatni). Amennyiben már a KRE-n folytatott tanulmányokat és a kapott NEPTUN kódja ezzel megegyezik, úgy az Ön által beállított jelszóval tud belépni.

A papíralapú beiratkozást követően az első félévének aktiválását a Tanulmányi Osztály fogja elvégezni, a későbbi félévekben a hallgatónak ezt magának kell megtennie. Tantárgyait csak ezt követően tudja felvenni.

Amennyiben a 2022/2023. tanév őszi félévét szüneteltetni (passziválni) szeretné, akkor erre csak a papíralapú beiratkozáskor, kérelem benyújtásával van lehetősége.

Kollégiumi jelentkezés
A 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban (2022A) felvettek esetén a kollégiumi jelentkezés a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévétől a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben történik 2022. augusztus 1-10. között. A kérvényt a Neptun-ban (belépés után) az Ügyintézés/Kérvények menüben találják, a pályázatot itt tudják kitölteni, a szükséges csatolmányokat itt tudják feltölteni.

Az I. évre felvettek 2022/2023. tanévi kollégiumi jelentkezéséről szóló bővebb tájékoztató elérhető az alábbi oldalon: http://www.kre.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/kollegiumok.html

A 2022/2023. tanévben a félévi befizetési kötelezettség
Az önköltség összegét a Neptun rendszerben látja, ahol át tudja utalni azt az egyetemi gyűjtőszámlára. Az önköltség és a térítési díjak befizetésének technikai részleteit a következő oldalon találja meg: http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html
A banki átutalás elindítását követően –munkaszüneti napokat is figyelembe véve –általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán megjelenik az átutalt összeg.

A Neptun nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége.

A hallgató a félévre megállapított önköltség összegét – a részletfizetési kedvezményt kérők esetén az első részletet - a beiratkozást megelőző hét utolsó munkanapjáig (2022. augusztus 19. péntek 12:00 óra) köteles megfizetni, teljesítetté tenni a Neptunban, figyelembe véve a fent leírtakat.

Részletfizetési kedvezmény
A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem leadási határideje a Neptun egységes tanulmányi rendszerben 2022. augusztus 15. hétfő 23:59 óra.
A Részletfizetési kérelem 2022/23/1 kérvény a Neptun-ban az Ügyintézés – Kérvények menüponton a Kitölthető kérvények fülön található meg.
Kérelmeket a határidő lejárta után nem áll módunkban elfogadni!

A kérelem elutasítása esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az önköltség fennmaradó 50%-át be kell fizetnie.

2020/2021/2. tanévtől a Diákhitel 1 engedményezések megszüntetésre kerültek a Diákhitel Központ tájékoztatása alapján. Javasoljuk helyette a Diákhitel 2. felvételét.

A Diákhitel 2. ügyintézésének menetével kapcsolatos információkért, kérjük, kísérje figyelemmel a https://diakhitel.hu/diakhitel2/ oldalt. A NEPTUN rendszerben a kiírt önköltséghez a Diákhitel 2. szerződésszámának rögzítési határideje: 2022. augusztus 18. csütörtök 12:00 óra.

Diákhitel plakát
Diákhitel szórólap (1)
Diákhitel szórólap (2)


Számlaigénylés
Az aktuális számlaigénylési tájékoztató feltöltésre került a honlapra a Neptun belépési felületére a Hírekhez és a Letölthető dokumentumokhoz is:
https://neptun.kre.hu/hallgato/login.aspx

A megküldés határideje: 2022. augusztus 15. hétfő 23:59

Amennyiben a számlaigénylő lap a fent jelzett határidőt követően érkezik be, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a számlázás, valamint a számla kiegyenlítésének feldolgozása meghaladhatja a regisztrációs hét kezdetét, mely a hallgató félévre történő bejelentkezését akadályozhatja.

Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.

Utólagos számlaigénylés

FIGYELEM! A KORÁBBI IDŐSZAK GYAKORLATÁTÓL ELTÉRŐEN A GYŰJTŐSZÁMLÁS BEFIZETÉSSEL MÁR TELJESÍTETT NEPTUN KIÍRÁSRA VONATKOZÓ MUNKÁLTATÓI SZÁMLAIGÉNYLŐT NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI, AZAZ MÁR BEFIZETETT PÉNZÜGYI TÉTELRE (ÖNKÖLTSÉG, KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK) UTÓLAG NEM IGÉNYELHETŐ SZÁMLA.

A hallgató minden aktív félévben az önköltség teljes összegét köteles befizetni, függetlenül attól, hogy hány tárgyat vett fel, hányból kapott felmentést az óralátogatás és vizsgakötelezettség teljesítése alól, illetve hány tárgyra kapott kreditelismerést.

Ha a hallgató a regisztrációs héten, vagy azt megelőzően jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni. Amennyiben ezt a regisztrációs hetet követően a szorgalmi időszak 3. hetéig (2022. szeptember 24. szombat) teszi meg, úgy a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani. Egyéb esetekben a befizetett önköltség nem igényelhető vissza, kivéve, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egészségügyi okokból került sor. Ebben az esetben az orvosi igazolás és a hallgató kérelme alapján a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni. Egyébként a befizetett önköltség az Egyetemet illeti.

 

A 2022/2023. tanév 1. félév beosztása
Tárgyfelvételi időszak–tantárgyfelvétel véglegesítése: 2022. szeptember 05. 14:00 - szeptember 18. 23:59
Regisztrációs hét*: 2022. szeptember 05. 14:00 - szeptember 11. 23:59
Szorgalmi időszak: 2022. szeptember 05 – december 17.
Károli Közösségi Napok (Tréninghét): 2022. október 24 – október 28.
Őszi szünet: 2022. november 02 – november 04.
Vizsgaidőszak: 2022. december 19 - 2023. február 04.

*(félév első hete, melyen oktatás nincs, ekkor vannak a bejelentkezések)

Ösztöndíjak levelezős hallgatóknak is!
Ezúton hívjuk fel figyelmét a Károli Ösztöndíjra és az Eötvös Károly ösztöndíjra, amire a KRE-ÁJK-ra 1. helyen jelentkező önköltséges hallgatók jelentkezhetnek. Az Eötvös Károly Ösztöndíj a levelező képzésben résztvevő hallgatók számára is elérhető. Ösztöndíjainkról bővebb információt az alábbi oldalon olvashat http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/osztondijak.html

Beiratkozás/Tantárgyfelvétel a NEPTUN-ban
A NEPTUN-ban az aktuális félévet - 2022/2023/1 - aktív státuszúvá nyilvánítja.
A hallgatónak a kötelező tantárgyakat a mintatanterv kínálatából kell kiválasztania. A mintatanterv elérhető a http://www.kre.hu/ajk/index.php/oktatas/mintatantervek.html oldalon. A tantárgyak felvétele során kérjük, figyeljenek arra, hogy ne csak a kötelező, hanem a mintatanterv szerinti kreditszámnak megfelelő kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgyat is felvegyenek.

A NEPTUN-ban a hallgatónak az általa választott tantárgyakat 2022. szeptember 05. 14:00 - szeptember 18. között kell felvennie.

Tantárgybefogadási kérelmek
A tantárgybefogadás menetéről a honlapon tájékozódjanak!
A tájékoztató és a dokumentumok itt érhetők el:
http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/tantargybefogadas.html
A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés a Kreditátviteli Bizottság határozata alapján válik jogerőssé.

Praktikus információk a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html felületen található:

a 2022/2023 tanév őszi félévére történő beiratkozás, tantárgyfelvétel, diákhitel 2. igénylésének menete, diákigazolvány igénylés menetéről (Leírások hallgatóknak):

Fogyatékossággal élők számára tájékoztató
Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/fogyatekossaggal-elok.html

Tűzvédelmi megelőző ismeretek hallgatók részére
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/tuzvedelem/kre-tuzvedelmi-megelozo-ismeretek-hallgatok-reszere.html

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont