Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2020-08-11

Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet

A Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet egyedülálló módon egy jogi karon belül önálló közgazdasági képzést valósít meg, közgazdasági diplomát ad. Képzéseink kompatibilisek más egyetemek hasonló nevű képzéseivel, követik az állami képzési és kimeneti követelményeket, így a végzettség teljes mértékben egyenértékű az állami képzésekkel. Növekvő hallgatói létszámunk, elismertségünk igazolják erőfeszítéseinket. A jogi karral való együttélésünk egyúttal jelentős szakmai előnyöket biztosít, így szélesebb választékot, kiegészítő képzéseket egyetlen intézmény keretein belül.

Fő profilunk a gazdasági- és vezetéstudományi képzések. Fokozatosan fejlesztjük jelenlegi a BA (BSc) és felsőoktatási szakképzéseinket, amelyek jól hasznosíthatók a gazdaságban, ahogy a társadalomi-gazdasági élet más területein, így például intézményekben, az igazgatásban, egyházi vezetői, szakértői területeken.

Szakjaink:

• emberi erőforrások
• gazdálkodási és menedzsment
• kereskedelem és marketing

Oktatóink komoly szakmai tapasztalattal rendelkező elméleti és gyakorlati szakemberek. Többen a gazdasági életben és közigazgatás magas szintű pozíciókat töltöttek vagy, vagy töltenek be a mai napig. Így például megtalálható közöttük cégvezető, gyakorló, hivatalban lévő államtitkár, nagyvállalati szabályozási és közönségkapcsolati igazgató, banki felsőszintű elnöki tanácsadó, vezetői információs rendszerek fejlesztő menedzsere, nagyvállalati vezérigazgatói tanácsadó, projekt-koordinátor, tréner-tanácsadó. Minden oktatónk nagy egyetemi tapasztalattal rendelkezik, többen tanítanak társegyetemeken, többségében Ph.D fokozatúak, több oktatónk habilitált.

Kutatási tevékenység:

Újjá szerveztük az Intézet tudományos életét, megalakítottuk a Jánossy Ferenc Gazdasági és Vezetéstudományi Kutatóműhelyt, amely szervezetileg betagozódik a Kar Szemere Bertalan Kutatóközpontjába. A kutatóműhely nemzetközi, hazai eseményeket szervez, magyar és idegennyelvű kiadványok megjelentetésén dolgozik. A magas színvonalú kutatási eredmények mellett fontos szempont a hallgatóink első tudományos lépéseinek menedzselése, a tehetséggondozás.

Ugrás a Jánossy Ferenc Gazdaság- és Vezetéstudomány kutatóműhely honlapjára


Intézetvezető
: Dr. habil. Kovács Róbert egyetemi docens
E-mail: kovacs.robert@kre.hu

Intézetvezető-helyettes: Dr. Pónusz Mónika egyetemi docens PhD
E-mail: ponusz.monika@kre.hu

Alpár Vera Noémi egyetemi tanársegéd
E-mail: alpar.vera.noemi@kre.hu

Balog Ilona Ida gyakorlati tanár
E-mail: balog.ilona@kre.hu

Dr. Becskeházi Attila Csaba egyetemi docens
E-mail: becskehazi.attila@kre.hu

Dr. habil. Böcskei Elvira egyetemi docens PhD
E-mail: bocskei.elvira@kre.hu

Dr. Csink László egyetemi docens
E-mail: csink.laszlo@kre.hu

Dr. Csillik Péter egyetemi docens PhD
E-mail: csillik.peter@kre.hu

Dr. Fabricius-Ferke György egyetemi docens PhD
E-mail: fabricius.ferke.gyorgy@kre.hu

Dr. habil Fehér János egyetemi docens PhD
E-mail: feher.janos@kre.hu

Dr. Gordos Péter egyetemi adjunktus PhD
E-mail: gordos.peter@kre.hu

Dr. Gosztonyi Márton egyetemi adjunktus PhD
E-mail: gosztonyi.marton@kre.hu

Dr. Homolya Dániel egyetemi adjunktus PhD
E-mail: homolya.daniel@kre.hu

Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva egyetemi docens C.Sc.
E-mail: v.nagy.eva@kre.hu

Dr. Kecskés András egyetemi docens
E-mail: kecskes.andras@kre.hu

Dr. Kovács Attila egyetemi docens PhD
E-mail: kovacs.attila@kre.hu

Dr. Kővágó Györgyi egyetemi docens
E-mail: kovago.gyorgyi@kre.hu

Dr. Ludányi Arnold egyetemi adjunktus PhD
E-mail: ludanyi.arnold@kre.hu

Dr. Simay Attila Endre egyetemi adjunktus PhD
E-mail: simay.attila.endre@kre.hu

Dr. Vig Zoltán egyetemi docens
E-mail: vig.zoltan@kre.hu

Tanszéki ügyintéző: Zvada Roxána Gabriella
E-mail:ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:

szerda 14:30-16:00
péntek 10:30-12:00

INTÉZET LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

 

Megbízott oktatók

Adamcsik János informatikus
Dr. Asztalos Roland jogász
Dr. Belyó Pál közgazdász
Bereczki Erzsébet közgazdász
dr. Görbe Éva projektmenedzser
Dr. habil. Lóth László egyetemi docens PhD
Dr. Kádas Sándor matematikus
dr. Kollár Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Kozma Tímea Ph.D egyetemi docens
Nádasy Gábor informatikus
Dr. Pálffy Miklós jogász
Dr. Szépe Orsolya Ph.D főiskolai tanár
Dr. Tóth Arnold Ph.D főiskolai docens


Oktatott tárgyaink a 2018-19-es tanév I. félévében:

A vállalatok társadalmi/szociális felelőssége (CSR)
Adózás rendje
Adózási ismeretek
Alkalmazott statisztika
Az Európai Unió szakpolitikái
Controlling (menedzsment controll)
Controlling II. (Személyügyi kontrolling)
Emberi erőforrás menedzsment
Értékalapú vállalati humánerőforrás gazdálkodás
Gazdaság- és regionális fejlesztési politika
Gazdaság- és társadalomstatisztika
Gazdasági informatika
Gazdasági matematika
Gazdasági szaknyelv II.
Gazdaságszociológia
Gazdaságtörténet
HR kompetencia és ösztönzésmenedzsment
Informatika
Integritás irányítás
Jogi adatbázisok
Jogi információtechnológia
Környezet-gazdaságtan
Közgazdaságtan
Közgazdaságtan I.
Közgazdaságtan I. (Mikroökonómia)
Közvetlen adók I.
Marketingkutatás
Munkaerőpiaci ismeretek
Munkagazdaságtan
Munkahelyi- és munkaerő-piaci képzés
Munkajog I. (Munkajog alapjai)
Munkapszichológia
Nemzetközi gazdaságtan
Nemzetközi gazdaságtan I.
Pénzügyi számvitel
Pénzügytan
PR gyakorlat
Prezentációs technikák
Pszichológia
Public Relations
Public Relations II.
Stratégia és üzleti tervezés
Statisztika II.
Számvitel II.
Személyügyi informatika
Személyügyi kontrolling
Személyügyi tevékenység
Szervezeti etika
Tevékenységmenedzsment
Tízujjas vakírás
Üzleti kommunikáció
Vállalatgazdaságtan II.
Vállalati HEM stratégia
Vezetési ismeretek
Vezetési ismeretek III. - Döntéselmélet és módszerta

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube