Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2022-05-30

Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet

A Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet egyedülálló módon egy jogi karon belül önálló közgazdasági képzést valósít meg, közgazdasági diplomát ad. Képzéseink kompatibilisek más egyetemek hasonló nevű képzéseivel, követik az állami képzési és kimeneti követelményeket, így a végzettség teljes mértékben egyenértékű az állami képzésekkel. Növekvő hallgatói létszámunk, elismertségünk igazolják erőfeszítéseinket. A jogi karral való együttélésünk egyúttal jelentős szakmai előnyöket biztosít, így szélesebb választékot, kiegészítő képzéseket egyetlen intézmény keretein belül.

Fő profilunk a gazdasági- és vezetéstudományi képzések. Fokozatosan fejlesztjük jelenlegi a BA (BSc) és felsőoktatási szakképzéseinket, amelyek jól hasznosíthatók a gazdaságban, ahogy a társadalomi-gazdasági élet más területein, így például intézményekben, az igazgatásban, egyházi vezetői, szakértői területeken.

Szakjaink:

• emberi erőforrások
• gazdálkodási és menedzsment
• kereskedelem és marketing

Oktatóink komoly szakmai tapasztalattal rendelkező elméleti és gyakorlati szakemberek. Többen a gazdasági életben és közigazgatás magas szintű pozíciókat töltöttek, vagy töltenek be a mai napig. Így például megtalálható közöttük cégvezető, gyakorló, hivatalban lévő államtitkár, nagyvállalati szabályozási és közönségkapcsolati igazgató, banki felsőszintű elnöki tanácsadó, vezetői információs rendszerek fejlesztő menedzsere, nagyvállalati vezérigazgatói tanácsadó, projekt-koordinátor, tréner-tanácsadó. Minden oktatónk nagy egyetemi tapasztalattal rendelkezik, többen tanítanak társegyetemeken, többségében Ph.D fokozatúak, több oktatónk habilitált.

Kutatási tevékenység:

Újjá szerveztük az Intézet tudományos életét, megalakítottuk a Jánossy Ferenc Gazdasági és Vezetéstudományi Kutatóműhelyt, amely szervezetileg betagozódik a Kar Szemere Bertalan Kutatóközpontjába. A kutatóműhely nemzetközi, hazai eseményeket szervez, magyar és idegennyelvű kiadványok megjelentetésén dolgozik. A magas színvonalú kutatási eredmények mellett fontos szempont a hallgatóink első tudományos lépéseinek menedzselése, a tehetséggondozás.

Ugrás a Jánossy Ferenc Gazdaság- és Vezetéstudomány kutatóműhely honlapjára


Intézetvezető
: Dr. habil. Kovács Róbert PhD egyetemi docens
E-mail: kovacs.robert@kre.hu

Intézetvezető-helyettes: Dr. habil. Pónusz Mónika PhD egyetemi docens
E-mail: ponusz.monika@kre.hu

Intézetvezető-helyettes: Dr. Csillik Péter PhD egyetemi docens
E-mail: csillik.peter@kre.hu

Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, mb. tanszékvezető
Adózási ismeretek, Pénzügyi jog I., Pénzügyi ismeretek, Szemelvények a magyar állampénzügyek fejlődéstörténetéből, Haladó bankpolitikák
E-mail: lentner.csaba@kre.hu

Balog Ilona Ida gyakorlati tanár
Közgazdaságtan I-II. (mikro és -makroökonómia)
E-mail: balog.ilona@kre.hu

Dr. Becskeházi Attila Csaba CSc egyetemi docens
Gazdaságszociológia, projektment, környezetgazdaságtan
E-mail: becskehazi.attila@kre.hu

Dr. Csillik Péter egyetemi docens
Közgazdaságtan, Pénzügytan
E-mail: csillik.peter@kre.hu

Dr. Fabricius-Ferke György egyetemi docens
Kontrolling, Gazdasági informatika, Humán vezetői számvitel
E-mail: fabricius.ferke.gyorgy@kre.hu

Dr. Gordos Péter adjunktus
Közgazdaságtan, Energetikai szakjogász
E-mail: gordos.peter@kre.hu

Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva egyetemi docens
Gazdasági matematika, Statisztika Gazdaságelmélet
E-mail: v.nagy.eva@kre.hu

Dr. Kovács Róbert egyetemi docens
intézetvezető Szervezeti megatartás, Gazdaság szociológia, Gazdaság történet, Regionális fejlesztési politika, Okosváros
E-mail: kovacs.robert@kre.hu

Prof. Dr. Mészáros József egyetemi tanár
Gazdaság- és társadalomstatisztika
E-mail: meszaros.jozsef@kre.hu

Sükösd Anikó tanársegéd
Ipar 4.0, Szociálpszichológia
E-mail: sukosd.aniko@kre.hu

Dr. Tóth Róbert János egyetemi adjunktus
Pénzügyi ismeretek, Szemelvények a magyar állampénzügyek fejlődéstörténetéből
E-mail: toth.robert.janos@kre.hu

Dr. Ketskeméty László külső előadó
Statisztika, gazdasági matematika

Fodor Andrea külső előadó
Statisztika, gazdasági matematika

Dr. habil. Kecskés András tanszékvezető egyetemi docens
Pénzügyi jog, Felelős vállalatirányítás joga
E-mail: kecskes.andras@kre.hu

Dr. Alpár Vera Noémi Phd adjunktus
HR kompetenciák, Vezetés és szervezés, Szervezeti etika, Munkapszichológia, Tanulási módszertan, Személyügyi tevékenységek
E-mail: alpar.vera.noemi@kre.hu

Dr. habil. Böcskei Elvira egyetemi docens
Pénzügy, számvitel, kontrolling
E-mail: bocskei.elvira@kre.hu

Dr. Csink László egyetemi docens
Gazdaságinformatika, statisztika
E-mail: csink.laszlo@kre.hu

Dr. habil. Fehér János egyetemi docens
Emberierőforrás és értékalapú menedzsment, Szervezetfejlesztés
E-mail: feher.janos@kre.hu

Dr. Homolya Dániel adjunktus
Pénzügy
E-mail: homolya.daniel@kre.hu

Dr. Kovács Attila Miklós egyetemi docens
Projekt-menedzsment, Döntéselmélet, Üzleti kommunikáció, Stratégia és üzleti tervezés
E-mail: kovacs.attila@kre.hu

dr. Asztalos Roland külső előadó
Adózás és jog specializáció tárgyai

Dr. Benkő János külső előadó
Integritás irányítás

Dr. Pálffy Miklós külső előadó
Adózás és jog

Szilágyi Erzsébet külső előadó
Tíz ujjas vakírás

Nádasy Béla Gábor külsős előadó
Informatika

Dr. Kővágó Györgyi tanszékvezető egyetemi docens,
Vállalatgazdaságtan, Marketing, Vizuális kommunikáció, Üzleti arculat, Vállalati humán erőforrás menedzsment stratégia
E-mail: kovago.gyorgyi@kre.hu

Dr. Andó Éva egyetemi docens
Üzleti kommunikáció, kutatásmódszertan, retorika
E-mail: ando.eva@kre.hu

Dr. habil. Pónusz Mónika Ágnes egyetemi docens, intézetvezető-helyettes
Vállalatgazdaságtan, Stratégiai tervezés, Vezetés és szervezés, Tevékenység menedzsment, Logisztika ellátási lánc menedzsment, Döntéselmélet
E-mail: ponusz.monika@kre.hu

Dr. Simay Attila Endre adjunktus
Marketing, Marketing menedzsment, Kutatásmódszertan, Regionális tanulmányok, Nemzetközi szervezetek
E-mail: simay.attila.endre@kre.hu

Dr. Vig Zoltán egyetemi docens
Informatika, Üzleti adatelemzés
E-mail: vig.zoltan@kre.hu

Adamcsik László külső előadó
Informatika

Dr. Belyó Pál külső előadó
Pénzügy és közgazdaságtan

Dr. habil. Kozma Tímea külső előadó
Vállalatgazdaságtan, Tevékenységmenedzsment

Dr. Tóth Arnold külső előadó
Pénzügy és közgazdaságtan

Rétallérné dr. Görbe Éva külső előadó
Vezetési ismeretek, Humán erőforrás kompetencia és ösztönzésmenedzsment, Humán erőforrás stratégia


Tanszéki ügyintéző: Csábri Mónika
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:

szerda 14:30-16:00
péntek 10:30-12:00

TEHETSÉGGONDOZÁSI FELHÍVÁS
INTÉZET LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont