Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet

Intézetvezető: Dr. habil. Lóth László egyetemi docens PhD
E-mail: loth.laszlo@kre.hu

Intézetvezető-helyettes: Dr. Pónusz Mónika egyetemi docens PhD
E-mail: ponusz.monika@kre.hu

Intézetvezető-helyettes: Dr. Kovács Róbert egyetemi docens
E-mail: kovacs.robert@kre.hu

Alpár Vera Noémi egyetemi tanársegéd
E-mail: alpar.vera.noemi@kre.hu

Balog Ilona Ida gyakorlati tanár
E-mail: balog.ilona@kre.hu

Dr. Becskeházi Attila Csaba egyetemi docens
E-mail: becskehazi.attila@kre.hu

Dr. habil. Böcskei Elvira egyetemi docens PhD
E-mail: bocskei.elvira@kre.hu

Dr. Csillik Péter egyetemi docens PhD
E-mail: csillik.peter@kre.hu

Dr. Fabricius-Ferke György egyetemi docens PhD
E-mail: ferke@fabricius.hu

Dr. habil Fehér János egyetemi docens PhD
E-mail: feher.janos@kre.hu

Dr. Gordos Péter egyetemi adjunktus PhD
E-mail: gordos.peter@kre.hu

Dr. Gosztonyi Márton egyetemi adjunktus PhD
E-mail: gosztonyi.marton@kre.hu

Dr. Homolya Dániel egyetemi adjunktus PhD
E-mail: homolya.daniel@kre.hu

Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva egyetemi docens C.Sc.
E-mail: v.nagy.eva@kre.hu

Dr. Kovács Attila egyetemi docens PhD
E-mail: kovacs.attila@kre.hu

Dr. Kővágó Györgyi egyetemi docens
E-mail: kovago.gyorgyi@kre.hu

Dr. Ludányi Arnold egyetemi adjunktus PhD
E-mail: ludanyi.arnold@kre.hu

Dr. Simay Attila Endre egyetemi adjunktus PhD
E-mail: simay.attila.endre@kre.hu

Tanszéki ügyintéző: Zvada Roxána Gabriella
E-mail:ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:

szerda 14:30-16:00
péntek 10:30-12:00

INTÉZET LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

Intézetünk új profilt ad hozzá a hagyományos jogászképzéshez. A gazdasági és vezetéstudományi képzések egyre népszerűbbek a felvételi statisztikák szerint, s már több éve jelentős szerepet játszanak egyetemünkön belül is.

Fokozatosan fejlődve, a kari célok, tervek alapján olyan alapvető és kiegészítő képzéseket nyújtunk – egyelőre csak a BA (BSc) és felsőoktatási szakképzés szintjein, amelyek jól hasznosíthatók a gazdasági életben, de a társadalom többi (intézményi, igazgatási, egyházi) vezetői, szakértői területein.

Fő szakjaink:

• emberi erőforrások
• gazdálkodási és menedzsment
• kereskedelem és marketing

Előkészítés alatt áll egy Vállalkozásfejlesztési MSc, amely a BSc szinten végzett hallgatóknak nyújt – természetesen nemcsak nekik – magasabb szintű tanulmányi lehetőséget.

Részt veszünk a jogászok képzésében, ahol gazdasági és vezetési ismereteket nyújtunk. Tárgyakat oktatunk a szakirányú továbbképzésekben, többek között a Jogi szakokleveles köznevelési szakemberképzésben, az energetikai szakjogászok, szakértők képzésében is.

Képzéseink kompatibilisek más egyetemek hasonló nevű képzéseivel, követik az állami képzési és kimeneti követelményeket, így a végzettség teljes mértékben egyenértékű az állami képzésekkel.

Főállású és megbízott oktatóink között megtalálhatók több, korábbi életútja és jelenlegi beosztásai alapján a gazdasági és társadalmi élet komoly tapasztalatait megszemélyesítő szakemberei. Ilyen például cégvezető, gyakorló, hivatalban lévő államtitkár, nagyvállalati szabályozási és közönségkapcsolati igazgató, banki felsőszintű elnöki tanácsadó, vezetői információs rendszerek fejlesztő menedzsere, nagyvállalati vezérigazgatói tanácsadó, projekt-koordinátor, tréner-tanácsadó.

Minden oktatónk nagy egyetemi tapasztalattal rendelkezik, többen tanítanak társegyetemeken, többségében Ph.D fokozatúak.

Megbízott oktatók

Bereczki Erzsébet közgazdász
Prof. dr. Dávid Lóránt Dénes akadémikus
dr. Görbe Éva orvos, projektmenedzser
Dr. Kádas Sándor
Kollár Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Kozma Timea Ph.D egyetemi tanszékvezető
Dr. Lipécz György CsC főiskolai tanár
Molnár Enikő
Polomik Tünde
Dr. Szépe Orsolya Ph.D főiskolai tanár
Dr. Tomka János Ph.D főiskolai tanár
Dr. Tóth Antal Ph.D
Dr. Tóth Arnold Ph.D főiskolai docens

Oktatott tárgyaink a 2018-19-es tanév I. félévében:

A vállalatok társadalmi/szociális felelőssége (CSR)
Adózás rendje
Adózási ismeretek
Alkalmazott statisztika
Az Európai Unió szakpolitikái
Controlling (menedzsment controll)
Controlling II. (Személyügyi kontrolling)
Emberi erőforrás menedzsment
Értékalapú vállalati humánerőforrás gazdálkodás
Gazdaság- és regionális fejlesztési politika
Gazdaság- és társadalomstatisztika
Gazdasági informatika
Gazdasági matematika
Gazdasági szaknyelv II.
Gazdaságszociológia
Gazdaságtörténet
HR kompetencia és ösztönzésmenedzsment
Informatika
Integritás irányítás
Jogi adatbázisok
Jogi információtechnológia
Környezet-gazdaságtan
Közgazdaságtan
Közgazdaságtan I.
Közgazdaságtan I. (Mikroökonómia)
Közvetlen adók I.
Marketingkutatás
Munkaerőpiaci ismeretek
Munkagazdaságtan
Munkahelyi- és munkaerő-piaci képzés
Munkajog I. (Munkajog alapjai)
Munkapszichológia
Nemzetközi gazdaságtan
Nemzetközi gazdaságtan I.
Pénzügyi számvitel
Pénzügytan
PR gyakorlat
Prezentációs technikák
Pszichológia
Public Relations
Public Relations II.
Stratégia és üzleti tervezés
Statisztika II.
Számvitel II.
Személyügyi informatika
Személyügyi kontrolling
Személyügyi tevékenység
Szervezeti etika
Tevékenységmenedzsment
Tízujjas vakírás
Üzleti kommunikáció
Vállalatgazdaságtan II.
Vállalati HEM stratégia
Vezetési ismeretek
Vezetési ismeretek III. - Döntéselmélet és módszerta

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube