Készült: 2016-03-08
Módosítás: 2016-04-14

Küldetés

 

A református oktatás jogi ismeretekben való jártasságra már a XVII. században súlyt helyezett. Ennek eredményeképp a XVIII. század elejére református jogakadémiák nyíltak Sárospatakon, Máramarosszigeten, Debrecenben és Kecskeméten. A XX. század húszas éveiben különböző okok miatt megszűnt a máramarosszigeti, pataki és debreceni református jogi oktatásban egészen az 1949-es bezárásig.

A 44 évi kényszerszünet után 1994-ben indult meg ismét a jogászképzés Kecskeméten, ideiglenesen közösen a szegedi József Attila Tudományegyetem Jogi Karával, mely levelező hallgatók oktatását látja el.

Egyetemünkön 1999. július közepén befejeződött a nappali tagozatos jogi képzés akkreditációja, Budapest székhellyel.

A jogászképzésben fokozottabb figyelmet kell fordítani a közszektor igazgatásához szükséges ismeretek, valamint a versenyszféra jogintézményeinek és gazdasági összefüggéseinek oktatására. Ez a tendencia irányította rá a figyelmet egy alapvetően új típusú és szemléletű jogászképzés életre hívására, valamint gazdasági képzések elindítására. A Károli Gáspár Református Egyetem az univerzalitás szellemében, a már működő budapesti karai mellett az 1998/99. tanévtől kezdődően kiegészítette szervezetét és oktatási tematikáját, megindította a nappali tagozatos jogi oktatást, valamint 2010-től folyamatosan alakította ki gazdasági irányú képzési portfolióját.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont