Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2021-09-24

EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Osztovits András egyetemi tanár

Oktatók:

Prof. Dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár

Dr. Bóka János PhD egyetemi docens

Dr. Molnár István János PhD egyetemi docens

Prof. Dr. Osztovits András egyetemi tanár

Dr. Prieger Adrienn PhD adjunktus


Emeritus Professor: Prof. Dr. Bruhács János


Megbízott oktatók:

dr. Deák Beáta megbízott oktató, az Innovációs és Technológiai Minisztérium osztályvezetője
dr. Rainer Lilla megbízott oktató, bíró, Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
Dr. Töttős Ágnes megbízott oktató, Miniszterelnöki Kormányiroda, vezető-kormányfőtanácsos

Tanszéki ügyintéző: Horváth-Bánáti Dóra
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/163

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő 14:30-16:00
Péntek 8:30-10:00

További információ

 

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

Bemutatkozás
EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék


A rendszerváltást követően Magyarország európai és nemzetközi integrációja felgyorsult. Ennek eredményeként hazánk ma már több, mint tíz éve teljes jogú tagja az Európai Uniónak és szinten minden meghatározó nemzetközi szervezetnek. Az uniós és a nemzetközi intézményekben a magyar társadalomra és gazdaságra is kiható döntések születnek, ezért is fontos, hogy a nemzeti érdekeket ezen a szinten is megfelelően képviseljük. Tanszékünk teljes körű képet kíván adni hallgatói számára ezen döntéshozatali mechanizmusokról, azok következményeiről és hatásáról a magyar jogrendszer tekintetében. Célunk, hogy hallgatóink e körben is megfelelő tudás és információ birtokában szerezzék meg diplomájukat.

Tanszékünk oktatási, kutatási és tudományszervezési tevékenységet is ellát. A jogászképzésen kívül szinte minden más, a Kar által meghirdetett egyéb képzésben is részt veszünk. A Tanszék mellett Kutatóműhely is működik, amely évente átlag két konferenciát szervez és az azokhoz kapcsolódó kiadványt szerkeszti. E konferenciák témája mindig a nemzetközi jog, nemzetközi magánjog, EU-jog éppen aktuális eseménye, fejleménye.

Különösen fontosnak tartjuk a hallgatókkal való kapcsolattartást a kötelező órákon túl is. Ennek érdekében tudományos diákköri üléseket szervezünk, amelyre diplomatákat, nemzetközi magánjoggal foglalkozó gyakorló jogászokat hívunk meg. Az elmúlt években tanulmányutakat is szerveztünk az Európai Unió intézményeibe: jártunk az Európai Unió Bíróságánál, az Európai Parlamentnél és az Európai Bizottságnál. Tervünk az, hogy minden tanévben legalább egyszer megszervezzük ezt a tanulmányutat.

A Tanszék által oktatott tantárgyak

Tanszékünk oktatóinak előadásában ismerhetik meg a hallgatók a nemzetközi jog, a nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, valamint az Európai Unió jogának legfontosabb intézményeit és szabályait. Tanszékünk fontosnak tartja a hallgatóktól való személyes kapcsolattartást, ezért minden vizsgánkat szóban tartjuk. A nemzetközi jog tantárgy szigorlattal zárul, az EU-jog és a nemzetközi magánjog tantárgyak pedig záróvizsga tantárgyak is egyben.
Tanszékünk igyekszik minden félévben idegen nyelvű (elsősorban angol), szabadon választható tárgyat is meghirdetni. Ezen órák során az ERASMUS kapcsolatoknak köszönhetően nálunk tanuló külföldi hallgatók és a magyar hallgatók egymással tapasztalatokat is cserélhetnek.

A Tanszék oktatói, munkatársai

Tanszékünk oktatói, munkatársai prioritásként kezelik a hallgatókkal való kapcsolattartást. Ennek érdekében – a fogadó órákon kívül is – elérhetőek számukra.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont