Készült: 2015-05-13
Módosítás: 2022-03-11

Infokommunikációs Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Tóth András PhD egyetemi docensMegbízott oktatók:
dr. Szabó Endre Győző, NAIH alelnöke, megbízott oktató

Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161

Ügyfélfogadási idő:

hétfő 10:30-12:00
szerda 13:00-14:30

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI


Tanszék bemutatása


A Tanszék az egyetlen a nyolc magyarországi jogi kar tanszékei közül, amely kifejezetten és kizárólagosan a digitális gazdaság és technológiák jogi vonatkozásainak oktatásával és kutatásával foglalkozik. Graduális képzésben a két féléves kötelező tárgy első felében a hallgatók az EU digitális jogáról (pl. mesterséges intelligencia, on-line platformok, adatvédelem, elektronikus kereskedelem, kiberbiztonság) tanulnak, a második félév során pedig média joggal ismerkednek. A Tanszék gondozza a Digitális Gazdasági Szakjogász

(LLM) képzést, részt vesz az angol nyelvű EU Business Law LLM képzésben az EU Digital Law oktatásán keresztül, és az Erasmus hallgatók képzésében az EU ICT Law kurzus révén.

Oktatás

Kutatóműhely: Infokommunikációs- és hálózatos ágazatok jogi Kutatóműhely

A Kutatóműhely két fő területen fejti ki tevékenységét: egyrészt az infokommunikációs jogok és legújabban a technológiai fejlődés jogi vonatkozásai, másrészt a hálózatos iparágak (pl. energetika, elektronikus hírközlés, posta) szabályozási kérdései (ideértve a versenyjogot is) terén. Feladatunk az ezen területekkel kapcsolatos kutatási pályázatokon való részvétel, publikációk, tanulmányok írása és konferenciák szervezése. A Kutatóműhely intenzív kapcsolatot ápol a PPKE-JÁK Versenyjogi Kutatóközpontjával.

 

Kutatás

TDK és tehetséggondozás

Konferenciáink

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont