Készült: 2015-05-13
Módosítás: 2020-09-29

Infokommunikációs Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Tóth András egyetemi docens

Oktatók:
Dr. Klein Tamás PhD tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens

Megbízott oktatók:
dr. Szabó Endre Győző, NAIH alelnöke, megbízott oktató

Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161

Ügyfélfogadási idő:

hétfő 10:30-12:00
szerda 13:00-14:30

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI


Oktatás


Az Infokommunikációs Jogi Tanszék ellátja a Karon a digitális gazdaság jogi vonatkozásainak oktatását két féléven keresztül kötelező tárgyként:

Infokommunikációs jog I.: adatvédelem, elektronikus kereskedelem, elektronikus hírközlésjog, szerzői jog, elektronikus közigazgatás, alapjogi vonatkozások, technológia jog

Infokommunikációs jog II.: média jog

A tárgyat saját fejlesztésű tananyag támogatja: (Bevezetés az Infokommunikációs jogba, szerk.: Klein Tamás – Tóth András Patrocinium Kiadó, Budapest, 2016.) A Tanszék közreműködik Erasmus hallgatók oktatásában az EU ICT Law tárgy meghirdetésén keresztül.

Digitális Gazdasági Szakjogász képzés

Tanszékünk gondozásában és koordinálásával indult el a Digitális gazdasági szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzés, amely a digitális gazdaság legaktuálisabb (pl.: mesterséges intelligencia, önvezető autók, sharing economy, közösségi média, big data stb.)  jogi és szabályozási kihívásaira ad választ.

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatás:

http://www.kre.hu/ajk/index.php/1209-digitalis-gazdasagi-szakjogasz-ll-mszakiranyutovabbkepzesi-szak.html


Kutatás

A Tanszék nagy hangsúlyt fektet a technológia-robot és cyber jog kutatására. A tanszékvezető szerkesztésében jelent meg az első hazai átfogó technológia jogi tanulmány kötet a PADA támogatásával 2016-ban (Technológia jog – Új globális technológiák jogi kihívásai, KRE-ÁJK Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XV. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2016.) A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmánykötet itt érhető el.

Tanszéki oktatóink szerzésében megjelent a Wolters Kluwer Kiadónál az eddigi kutatásainkat átfogóan bemutató Technológia-cyber-és robotjog c. kötet.

Tanszékünk a 2016/2017 őszi félévétől részt vesz egy négy budapesti egyetem által közösen működtetett inkubátor programban. A Symbius IKT start-up inkubátor program, amelyet hallgatóink szabadon választott tantárgyként vehetnek fel, egy olyan kivételes lehetőség, ahol mentor oktató és ügyvédi irodák támogatásával a hallgatók gyakorlati jogi kérdésekkel (infokommunikációs jog, szellemi alkotások joga, adatvédelem, cégalapítás stb.) szembesülnek, így kipróbálhatják magukat a jogászi munkában. A program további résztvevői az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

A Tanszék kereti között működik az Infokommunikációs-és hálózatos ágazatok jogi Kutató Műhely, amely ígéretes kutatásokat folytat az új technológiák jogi kihívásai terén a Kar számos oktatója részvételével. A Kutatóműhely keretei között az alábbi tevékenységek folytak, illetve folynak:

1. Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programban” 2018-ban a technológiák versenyjogi vonatkozásait kutatjuk.

2. A Tanszék főállású oktatói két joghallgató közreműködésével 2016-2017-ben részt vett az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programban,” amelynek keretében az alábbi témában folytattunk kutatásokat és jelentettünk meg tanulmányokat:

• A szólásszabadság az interneten
• Cybercrime
• Hálózatbiztonság szabályozási vonatkozási
• Felhő-szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi problémák
• A Web 2.0 alapjogi problémái
• A Web 2.0 versenyjogi vonatkozásai


Közreműködő hallgatóink sikerrel számoltak be az IM kutatás során elért saját kutatási eredményeikről az Arsboni online folyóirat által szervezett „Jog és innováció” konferencián 2017. május 27-én Budapesten az Impact Hub-ban:

• Bartha Bence a „A hálózatbiztonság Európai Uniós szabályozásának folyamata a NIS irányelv elfogadásáig”
• Szabó Aliz pedig „Az online tér devianciája, a cybercrime az információtechnológia tükrében” címmel tartott előadást a konferencián, amelyre az IM kutatásban részvételük alapján készített absztraktjaik beküldése után lettek meghívva.

3. KAP-1.1-14/034 azonosító számú projekt keretében kutatás és tanulmány írása a PPKE-vel kötött szerződés alapján a hazai versenyfelügyeleti eljárásának emberi jogokkal való összhangjáról

4. 2013-ban a PPKE-JÁK-kal közösen elnyert OTKA 109414. sz. „Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei” c. kutatásban részvétel

5. Részvétel az átfogó Kari tudományos kutatásban, melynek keretei között megvalósult: Magyarország gazdasági rendje az Alaptörvény és a piaci verseny viszonyára tekintettel, in. Állam és közösség – Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye tiszteletére, KRE-ÁJK, Budapest 2012., 103-121. old.


TDK és tehetséggondozás

A Tanszék által szervezett Tudományos Diákkör (TDK) gyakran látja vendégül a terület gyakorlati szakembereit. Tiszai Csilla hallgatónk a magyar termékekről szóló dolgozatával pedig harmadik helyezést ért el a versenyjogi szekcióban 2013-ban az OTDK-n (konzulense Tóth András tanszékvezető volt).

Néhány eddigi TDK témánk és előadónk:

A technológia fejlődés hatása a jogászi hivatásrendekre, panelbeszélgetés. Meghívott résztvevők: dr. Kovács András, tanácselnök bíró, Kúria, egyetemi docens (ELTE-ÁJK); dr. Parti Tamás, elnök, Budapesti Közjegyzői Kamara; dr.Réczicza István, irodavezető partner, Dentons Ügyvédi Iroda; dr. Réti László, elnök, Budapesti Ügyvédi Kamara

• Kiss Anikó, Music FM, vezérigazgató, A rádiós médiaszolgáltatók műsorszerkesztésének jogi háttere
• Sorbán Kinga, NMHH, A kiskorúak védelme az új médiakörnyezetben megjelenő káros tartalmaktól
• Koltay András médiatanácstag: A tartalomszabályozás aktuális kérdései
• Szabó Endre Győző elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: A személyes adatok védelmének tétje, az egyén boldogulása a társadalomban
• Zavodnyik József irodavezető, Gazdasági Versenyhivatal, Döntéshozatal-támogató Iroda: A fogyasztók védelme a digitális korban
• Bartóki-Gönczy Balázs Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, hírközlési jogi szakértő: Az internet semlegesség kérdése az online tartalomterjesztés korában
• Konkoly Manriko, HungaroControl Zrt., légi- és nemzetközi jogi csoportvezető: A kereskedelmi drónok szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban
• Szeghalmi Veronika, médiatudományi munkatárs, Médiatudományi Intézet: Rendőrképmás körüli dilemmák
• Búzás Péter, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: A drónok és a biometrikus adatok adatvédelmi kérdései
• Kerekasztal beszélgetés Kommentvita újratöltve? – a magyar strasbourgi ítélet nyomán. A kerekasztal résztvevői voltak: Grad-Gyenge Anikó (KRE ÁJK), Koltay András (PPKE JÁK), Bayer Judit (ME ÁJK), Nyakas Levente (NMHH Médiatudományi Intézet), Nádori Péter (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete), Klein Tamás (KRE ÁJK)


Konferenciáink

2012-től szervezzük az Infokommunikációs jogi Tanszék Konferenciáját.

1. Az adatvédelmi jog aktuális kérdései, KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék VII. konferenciája együttműködésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 2019. december 12. BÜK díszterme

2. Future Law – A jövő joga konferencia (nemzetközi konferencia), 2018. szeptember 27.
részletek itt

3. A cyber jog egyes kérdései, A KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék V. konferenciája, 2017. november 30.

4. a KRE-ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék IV. konferenciájára együttműködésben a NMHH Médiatudományi Intézettel, A médiaszabályozás legújabb fejleményei – európai kihívások és megoldási kísérletek, 2016. november 3. Budapest

5. „Legújabb fejlemények az adatvédelmi jogban” a KRE-ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék III. konferenciájára együttműködésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 2014. december 4. Budapest

6. „Legújabb szabályozási fejlemények az európai távközlési piacokon”, KRE-ÁJK Infokommunikációs jogi Tanszék II. konferenciája, 2013. december 11, Budapest

7. „Konvergencia és médiaszabályozás – magyar médiaszabályozás európai sodorvonalban”, KRE-ÁJK Infokommunikációs jogi Tanszék és az NMHH Médiatudományi Intézet közös konferenciája, 2012. április 24. Budapest

Emellett eddig két versenyjogi konferencia szervezésében is közreműködtünk:

1. KRE-ÁJK, PPKE-JÁK Versenyjogi Kutatóközpont és Gazdasági Versenyhivatal közös konferenciája a Tpvt. módosításról, 2014. június 17., KRE-HTK, Budapest

2. European Competition Day Plus: “Most recent developments in competition law”, Organised by the Hungarian Competition Authority and the EU Law Department of the Karoli University, 2011. május 31.

Tanszékvezető:

Dr. Tóth András PhD

2010-től a KRE-ÁJK oktatója előbb adjunktusként majd docensként és a Kari Fegyelmi Tanács elnöke.2012-től a KRE-ÁJK Infokommunikációs jogi Tanszékének vezetője.Versenyjogot, médiajogot, közigazgatási eljárásjogot és elektronikus hírközlésjogot oktat a Karon. 2010-től a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke. 2007 és 2010 között a White & Case nemzetközi ügyvédi iroda brüsszeli és budapesti irodáiban dolgozott ügyvédként, ahol versenyjoggal, elektronikus hírközlésjoggal, adatvédelemmel és médiajoggal foglalkozott, valamint vállalati tisztségviselők visszaéléseinek belső vizsgálataiban működött közre.

2003-tól 2007-ig egy NKTH által támogatott kutatásra alakított kutatócsoport, az Infokommunikációs Jogi Centrum kutatója az MTA Jogtudományi Intézetében. A GVH szakmai-tudományos lapjának a Versenytükörnek a főszerkesztője, ezen túl tagja a berlini Lexxion által kiadott European Networks Law and Regulation Quarterly, az Infokommunikáció és Jog, a Public Governance, Administration and Finances Law Review valamint az In Medias Res szerkesztőbizottságának.
Tanszékvezető-helyettes:

Dr. Klein Tamás PhD egyetemi docens

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte jogi diplomáját. Még joghallgatóként kezdett sajtó- és médiajogi témájú kutatásokkal foglalkozni, elsősorban történeti és alkotmányjogi megközelítésben. A jogi egyetem elvégzése után tanulmányait az alma mater Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájába folytatta, ahol az Alkotmányjogi Tanszéken állami ösztöndíjas, nappali munkarendű doktoranduszként tevékenykedett. Kutatási témája a sajtószabadság, mint alapjog fogalmának jelentésmódosulásai volt. Doktori értekezését „A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai, különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára” címmel, summa cum laude minősítéssel védte meg az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Az elmúlt években közel száz publikációt jegyzett alkotmányjogi, médiajogi témában. Két monográfiája (egyik német nyelven, a másik magyar és angol nyelven) jelent meg és további három kötet szerkesztője volt. Az In Medias Res és a Glossa Iuridica című folyóiratok Szerkesztőbizottságának tagja.

A KRE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke, a Kari Tanulmányi Bizottság és a Fegyelmi Testület tagja, a Bocskai István Szakkollégium mentor oktatója.

 

Korábbi konferenciák programjai

2014. december 4. Legújabb fejlemények az adatvédelmi jogban
2014. június 17. Versenyjogi Konferencia a Versenytörvény aktuális változásairól
2013. december 11. Legújabb szabályozási fejlemények az európai távközlési piacokon

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

 

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube