Készült: 2015-05-13
Módosítás: 2021-06-07

Infokommunikációs Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Tóth András PhD egyetemi docens

Megbízott oktatók:
dr. Szabó Endre Győző, NAIH alelnöke, megbízott oktató

Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161

Ügyfélfogadási idő:

hétfő 10:30-12:00
szerda 13:00-14:30

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI


Oktatás


Az Infokommunikációs Jogi Tanszék ellátja a Karon a digitális gazdaság jogi vonatkozásainak oktatását két féléven keresztül kötelező tárgyként:

Infokommunikációs jog I.: adatvédelem, elektronikus kereskedelem, elektronikus hírközlésjog, szerzői jog, elektronikus közigazgatás, alapjogi vonatkozások, technológia jog

Infokommunikációs jog II.: média jog

A tárgyat saját fejlesztésű tananyag támogatja: (Bevezetés az Infokommunikációs jogba, szerk.: Klein Tamás – Tóth András Patrocinium Kiadó, Budapest, 2016.) A Tanszék közreműködik Erasmus hallgatók oktatásában az EU ICT Law tárgy meghirdetésén keresztül.

Digitális Gazdasági Szakjogász képzés

Tanszékünk gondozásában és koordinálásával indult el a Digitális gazdasági szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzés, amely a digitális gazdaság legaktuálisabb (pl.: mesterséges intelligencia, önvezető autók, sharing economy, közösségi média, big data stb.)  jogi és szabályozási kihívásaira ad választ.

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatás:

http://www.kre.hu/ajk/index.php/1209-digitalis-gazdasagi-szakjogasz-ll-mszakiranyutovabbkepzesi-szak.html


Kutatás

A Tanszék nagy hangsúlyt fektet a technológia-robot és cyber jog kutatására. A tanszékvezető szerkesztésében jelent meg az első hazai átfogó technológia jogi tanulmány kötet a PADA támogatásával 2016-ban (Technológia jog – Új globális technológiák jogi kihívásai, KRE-ÁJK Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XV. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2016.) A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmánykötet itt érhető el.

Tanszéki oktatóink szerzésében megjelent a Wolters Kluwer Kiadónál az eddigi kutatásainkat átfogóan bemutató Technológia-cyber és robotjog c. kötet.

Tanszékünk a 2016/2017 őszi félévétől részt vesz egy négy budapesti egyetem által közösen működtetett inkubátor programban. A Symbius IKT start-up inkubátor program, amelyet hallgatóink szabadon választott tantárgyként vehetnek fel, egy olyan kivételes lehetőség, ahol mentor oktató és ügyvédi irodák támogatásával a hallgatók gyakorlati jogi kérdésekkel (infokommunikációs jog, szellemi alkotások joga, adatvédelem, cégalapítás stb.) szembesülnek, így kipróbálhatják magukat a jogászi munkában. A program további résztvevői az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

A Tanszék kereti között működik az Infokommunikációs és hálózatos ágazatok jogi Kutató Műhely, amely ígéretes kutatásokat folytat az új technológiák jogi kihívásai terén a Kar számos oktatója részvételével. A Kutatóműhely keretei között az alábbi tevékenységek folytak, illetve folynak:

1. Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programban” 2018-ban a technológiák versenyjogi vonatkozásait kutatjuk.

2. A Tanszék főállású oktatói két joghallgató közreműködésével 2016-2017-ben részt vett az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programban,” amelynek keretében az alábbi témában folytattunk kutatásokat és jelentettünk meg tanulmányokat:

• A szólásszabadság az interneten
• Cybercrime
• Hálózatbiztonság szabályozási vonatkozási
• Felhő-szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi problémák
• A Web 2.0 alapjogi problémái
• A Web 2.0 versenyjogi vonatkozásai


Közreműködő hallgatóink sikerrel számoltak be az IM kutatás során elért saját kutatási eredményeikről az Arsboni online folyóirat által szervezett „Jog és innováció” konferencián 2017. május 27-én Budapesten az Impact Hub-ban:

• Bartha Bence a „A hálózatbiztonság Európai Uniós szabályozásának folyamata a NIS irányelv elfogadásáig”
• Szabó Aliz pedig „Az online tér devianciája, a cybercrime az információtechnológia tükrében” címmel tartott előadást a konferencián, amelyre az IM kutatásban részvételük alapján készített absztraktjaik beküldése után lettek meghívva.

3. KAP-1.1-14/034 azonosító számú projekt keretében kutatás és tanulmány írása a PPKE-vel kötött szerződés alapján a hazai versenyfelügyeleti eljárásának emberi jogokkal való összhangjáról

4. 2013-ban a PPKE-JÁK-kal közösen elnyert OTKA 109414. sz. „Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei” c. kutatásban részvétel

5. Részvétel az átfogó Kari tudományos kutatásban, melynek keretei között megvalósult: Magyarország gazdasági rendje az Alaptörvény és a piaci verseny viszonyára tekintettel, in. Állam és közösség – Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye tiszteletére, KRE-ÁJK, Budapest 2012., 103-121. old.


TDK és tehetséggondozás

A Tanszék által szervezett Tudományos Diákkör (TDK) gyakran látja vendégül a terület gyakorlati szakembereit. Tiszai Csilla hallgatónk a magyar termékekről szóló dolgozatával pedig harmadik helyezést ért el a versenyjogi szekcióban 2013-ban az OTDK-n (konzulense Tóth András tanszékvezető volt).

Néhány eddigi TDK témánk és előadónk:

A technológia fejlődés hatása a jogászi hivatásrendekre, panelbeszélgetés. Meghívott résztvevők: dr. Kovács András, tanácselnök bíró, Kúria, egyetemi docens (ELTE-ÁJK); dr. Parti Tamás, elnök, Budapesti Közjegyzői Kamara; dr. Réczicza István, irodavezető partner, Dentons Ügyvédi Iroda; dr. Réti László, elnök, Budapesti Ügyvédi Kamara

• Kiss Anikó, Music FM, vezérigazgató, A rádiós médiaszolgáltatók műsorszerkesztésének jogi háttere
• Sorbán Kinga, NMHH, A kiskorúak védelme az új médiakörnyezetben megjelenő káros tartalmaktól
• Koltay András médiatanácstag: A tartalomszabályozás aktuális kérdései
• Szabó Endre Győző elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: A személyes adatok védelmének tétje, az egyén boldogulása a társadalomban
• Zavodnyik József irodavezető, Gazdasági Versenyhivatal, Döntéshozatal-támogató Iroda: A fogyasztók védelme a digitális korban
• Bartóki-Gönczy Balázs Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, hírközlési jogi szakértő: Az internet semlegesség kérdése az online tartalomterjesztés korában
• Konkoly Manriko, HungaroControl Zrt., légi- és nemzetközi jogi csoportvezető: A kereskedelmi drónok szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban
• Szeghalmi Veronika, médiatudományi munkatárs, Médiatudományi Intézet: Rendőrképmás körüli dilemmák
• Búzás Péter, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: A drónok és a biometrikus adatok adatvédelmi kérdései
• Kerekasztal beszélgetés Kommentvita újratöltve? – a magyar strasbourgi ítélet nyomán. A kerekasztal résztvevői voltak: Grad-Gyenge Anikó (KRE ÁJK), Koltay András (PPKE JÁK), Bayer Judit (ME ÁJK), Nyakas Levente (NMHH Médiatudományi Intézet), Nádori Péter (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete), Klein Tamás (KRE ÁJK)


Konferenciáink

2012-től szervezzük az Infokommunikációs jogi Tanszék Konferenciáját.

1. Az adatvédelmi jog aktuális kérdései, KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék VII. konferenciája együttműködésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 2019. december 12. BÜK díszterme

2. Future Law – A jövő joga konferencia (nemzetközi konferencia), 2018. szeptember 27.
részletek itt

3. A cyber jog egyes kérdései, A KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék V. konferenciája, 2017. november 30.

4. a KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék IV. konferenciájára együttműködésben a NMHH Médiatudományi Intézettel, A médiaszabályozás legújabb fejleményei – európai kihívások és megoldási kísérletek, 2016. november 3. Budapest

5. „Legújabb fejlemények az adatvédelmi jogban” a KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék III. konferenciájára együttműködésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 2014. december 4. Budapest

6. „Legújabb szabályozási fejlemények az európai távközlési piacokon”, KRE ÁJK Infokommunikációs jogi Tanszék II. konferenciája, 2013. december 11, Budapest

7. „Konvergencia és médiaszabályozás – magyar médiaszabályozás európai sodorvonalban”, KRE ÁJK Infokommunikációs jogi Tanszék és az NMHH Médiatudományi Intézet közös konferenciája, 2012. április 24. Budapest

Emellett eddig két versenyjogi konferencia szervezésében is közreműködtünk:

1. KRE ÁJK, PPKE JÁK Versenyjogi Kutatóközpont és Gazdasági Versenyhivatal közös konferenciája a Tpvt. módosításról, 2014. június 17., KRE HTK, Budapest

2. European Competition Day Plus: “Most recent developments in competition law”, Organised by the Hungarian Competition Authority and the EU Law Department of the Karoli University, 2011. május 31.

Tanszékvezető:

Dr. Tóth András PhD


2010-től a KRE ÁJK oktatója előbb adjunktusként, majd docensként és a Kari Fegyelmi Tanács elnöke. 2012-től a KRE-ÁJK Infokommunikációs jogi Tanszékének vezetője. Versenyjogot, médiajogot, közigazgatási eljárásjogot és elektronikus hírközlésjogot oktat a Karon. 2010-től a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke. 2007 és 2010 között a White & Case nemzetközi ügyvédi iroda brüsszeli és budapesti irodáiban dolgozott ügyvédként, ahol versenyjoggal, elektronikus hírközlésjoggal, adatvédelemmel és médiajoggal foglalkozott, valamint vállalati tisztségviselők visszaéléseinek belső vizsgálataiban működött közre.

2003-tól 2007-ig egy NKTH által támogatott kutatásra alakított kutatócsoport, az Infokommunikációs Jogi Centrum kutatója az MTA Jogtudományi Intézetében. A GVH szakmai-tudományos lapjának a Versenytükörnek a főszerkesztője, ezen túl tagja a berlini Lexxion által kiadott European Networks Law and Regulation Quarterly, az Infokommunikáció és Jog, a Public Governance, Administration and Finances Law Review valamint az In Medias Res szerkesztőbizottságának.

 

 

Korábbi konferenciák programjai

2014. december 4. Legújabb fejlemények az adatvédelmi jogban
2014. június 17. Versenyjogi Konferencia a Versenytörvény aktuális változásairól
2013. december 11. Legújabb szabályozási fejlemények az európai távközlési piacokon

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont