Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2022-09-19

Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Boóc Ádám PhD egyetemi tanár

Oktatók:

Bányai Tibor Márk gyakorlati tanár
Dr. Gyüre Annamária Csilla PhD egyetemi docens
Dr. Halász Vendel PhD adjunktus
Prof. Dr. habil. Jakab Éva DSc egyetemi tanár, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője
Dr. Korom Ágoston PhD adjunktus
Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Melinda PhD egyetemi docens
Prof. Dr. habil. Nochta Tibor PhD egyetemi tanár
Prof. Dr. habil. Pókecz Kovács Attila PhD egyetemi tanár
Prof. Dr. habil. Sándor István PhD DSc TEP egyetemi magántanár, oktató
Prof. Dr. Szalma József PhD DSc professor emeritus
Prof. Dr. habil. Szuchy Róbert PhD egyetemi tanár

Megbízott oktatók:

dr. Bicskei Ferenc
dr. Bicskei Tamás
Dr. Fábián Ferenc PhD címzetes egyetemi tanár
dr. Fehér Lóránt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vagyonhasznosítási Igazgatóságának munkatársa
dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika Andrea
Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes PhD címzetes egyetemi docens
dr. Ocskó Eszter megbízott oktató, bíró a Pesti Központi Kerületi Bíróságon
Dr. Péterfalvi Attila, PhD. címzetes egyetemi tanár, a NAIH elnöke
dr. Schubauer Petra  doktorandusz hallgató
dr. Szűrösné dr. Takács Andrea - Szigetszentmiklósi Járásbíróság elnöke
Dr. Visontai-Szabó Katalin PhD megbízott oktató
 
Tanszéki ügyintéző: Sajbenné Zöldi Enikő
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160


Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13:00-14:30
csütörtök: 8:30-10:00

További információ

Tanszék bemutatása

A Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék a jogászképzés hagyományos alappillére: oktatási portfóliójába tartozik valamennyi polgári jogi témakör, illetve a római jog és az agrár- és környezetvédelmi jog.
A Tanszéket hosszú időn keresztül Prof. Dr. Sándor István egyetemi magántanár, ügyvéd vezette, aki ma is a Tanszék oktatói közé tartozik, mint egyetemi magántanár. Jelenleg Prof. Dr. habil. Boóc Ádám egyetemi docens vezeti a szervezeti egységet.
A Tanszék valamennyi tárgya oktatása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az elméleti alapokon túlmenően a gyakorlati polgári jogba is betekintést nyerhessenek a hallgatók – figyelemmel a folyamatosan változó hazai, uniós és nemzetközi jogi környezetre is.
A Tanszék valamennyi oktatója végez az oktatási tevékenységéhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységet is, többen ügyvédként vagy bíróként tevékenykednek, mások a közigazgatásban dolgoznak vezető beosztásokban, vagy tanácsadói tevékenységet folytatnak. Mindannyian aktívan közreműködnek abban, hogy a hallgatók akár gyakorlati helyeken is kipróbálhassák a foglalkozásokon megszerzett tudásukat. Az oktatók aktívan részt vesznek mind a hazai, mind a területükhöz kapcsolódó külföldi szakmai közéletben, konferenciák aktív előadói.
A Tanszék mellett működik a legnagyobb létszámú demonstrátori közösség, amely az alapja a tanszéki hallgatói programoknak. Rendszeresen szervezünk tudományos diákköri programokat, amelyek keretében a hallgatók számára kiemelkedően fontos és érdekes témák kerülnek megvitatásra, gyakran külső szakértő meghívásával. A tehetséggondozás további lehetősége a tudományos diákköri dolgozatok írása, és ezekkel különböző versenyeken való részvétel. A Tanszék kiemelt feladatának tekinti a hallgatók Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő részvételét is.

Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák
Oktatók elérhetősége
Tantárgyak és oktatóik
TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

Kutatóműhely: Civilisztikai Tudományok Kutatóműhelye

A Civilisztikai Tudományok Kutatóműhelye a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Római Jogi, valamint Polgári Eljárásjogi Tanszékeinek részeként, a 41/2014 (X.2) Kari Tanács jóváhagyásával pedig a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Kutatóműhely is részévé vált.
A Kutatóműhely feladata a Kari kutatási programhoz igazodó kutatások végzése, továbbá a civilisztika területén zajló aktuális nemzeti, uniós és nemzetközi jogalkotási, gyakorlati folyamatok elemzése, bemutatása, azok jogtörténeti kontextusban való elhelyezése.

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont