Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2021-02-24

Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. habil. Boóc Ádám PhD egyetemi docens

Oktatók:

Dr. Halász Vendel PhD adjunktus

Dr. habil. Szuchy Róbert PhD egyetemi docens

Bányai Tibor Márk gyakorlati tanár

Prof. Dr. habil. Pókecz Kovács Attila PhD egyetemi tanár

Dr. habil. Sándor István PhD DSc TEP  egyetemi magántanár, oktató

Prof. Dr. Szalma József PhD DSc professor emeritus

Prof. Dr. habil. Jakab Éva DSc egyetemi tanár, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője

Prof. Dr. habil. Nochta Tibor PhD egyetemi tanár

Dr. Gyüre Annamária Csilla PhD adjunktus

Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Melinda PhD egyetemi docens

Megbízott oktatók:

dr. Bicskei Ferenc
dr. Bicskei Tamás
Dr. Fábián Ferenc címzetes egyetemi tanár
dr. Fehér Lóránt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vagyonhasznosítási Igazgatóságának munkatársa
dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika Andrea
Dr. Korom Ágoston Iván PhD
Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes PhD megbízott oktató
dr. Ocskó Eszter megbízott oktató, bíró a Pesti Központi Kerületi Bíróságon
Dr. Péterfalvi Attila, PhD. címzetes egyetemi tanár, a NAIH elnöke
Dr. habil. Sándor István PhD DSc TEP
dr. Schubauer Petra  doktorandusz hallgató
dr. Szűrösné dr. Takács Andrea - Szigetszentmiklósi Járásbíróság elnöke
Dr. Visontai-Szabó Katalin PhD megbízott oktató
 
Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák
Oktatók elérhetősége
Tantárgyak és oktatóik
TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

Tanszéki ügyintéző: Zöldi Enikő
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160


Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.00-14.30
csütörtök: 8:30-10:00

További információ


A Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék a jogászképzés hagyományos alappillére: oktatási portfóliójába tartozik valamennyi polgári jogi témakör, illetve a római jog és az agrár- és környezetvédelmi jog.
A Tanszéket hosszú időn keresztül Dr. Sándor István habilitált egyetemi docens, ügyvéd vezette, aki ma is a Tanszék oktatói közé tartozik, mint egyetemi magántanár. Jelenleg Dr. habil. Boóc Ádám egyetemi docens vezeti a szervezeti egységet.
A Tanszék valamennyi tárgya oktatása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az elméleti alapokon túlmenően a gyakorlati polgári jogba is betekintést nyerhessenek a hallgatók – figyelemmel a folyamatosan változó hazai, uniós és nemzetközi jogi környezetre is.
A Tanszék valamennyi oktatója végez az oktatási tevékenységéhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységet is, többen ügyvédként vagy bíróként tevékenykednek, mások a közigazgatásban dolgoznak vezető beosztásokban, vagy tanácsadói tevékenységet folytatnak. Mindannyian aktívan közreműködnek abban, hogy a hallgatók akár gyakorlati helyeken is kipróbálhassák a foglalkozásokon megszerzett tudásukat. Az oktatók aktívan részt vesznek mind a hazai, mind a területükhöz kapcsolódó külföldi szakmai közéletben, konferenciák aktív előadói.
A Tanszék mellett működik a legnagyobb létszámú demonstrátori közösség, amely az alapja a tanszéki hallgatói programoknak. Rendszeresen szervezünk tudományos diákköri programokat, amelyek keretében a hallgatók számára kiemelkedően fontos és érdekes témák kerülnek megvitatásra, gyakran külső szakértő meghívásával. A tehetséggondozás további lehetősége a tudományos diákköri dolgozatok írása, és ezekkel különböző versenyeken való részvétel. A Tanszék kiemelt feladatának tekinti a hallgatók Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő részvételét is.

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube