Konferencia az új büntetőeljárási törvény első tapasztalatairól

A KRE ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete és Dr. Újhelyi Bence ügyvéd közösen szervezik 2019. május 10-én Az új büntetőeljárási törvény első tapasztalatai a gazdasági bűncselekmények felderítése és bizonyítása kapcsán c. konferenciát.

A Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék TDK előadása

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék szervezésében megvalósuló TDK előadásra.

Cím: A letét ingyenes és visszterhes jellegének jogkövetkezményei a római jogban és az új PTK.-ban
Előadó: Dr. Pókecz Kovács Attila
Dátum: 2018. április 19. 15:00
Helyszín: 102. terem

A VÁLLALKOZÓI FELELŐSSÉG BÜNTETŐJOGI VONATKOZÁSAI

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és Dr. Újhelyi Bence ügyvéd közös szervezésében megrendezésre kerülő A VÁLLALKOZÓI FELELŐSSÉG BÜNTETŐJOGI VONATKOZÁSAI című konferenciára.

Munkajogi TDK

A KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék szakmai workshopot szervez, melynek témája:
“RECENT DEVELOPMENTS IN LABOUR LAW ACROSS EUROPE – THE CASE OF THE NETHERLANDS AND LITHUANIA”

KRE ENERGY LAW forum 2016

The conference aims to create a forum for raising the issues of Energy Law.
We believe that it will be an important and meaningful event, bringing together scholar and practitioners contributing to a better understanding of the different aspects or Energy Law.

Meghívó

Galéria

 

Az új büntetőeljárási törvény legfontosabb rendelkezései

A tudományos konferencián az igazságügyi miniszter, a bírói, az ügyvédi és az ügyészi hivatásrendek jeles  képviselői,  továbbá  neves  jogi egyetemek  kiváló  oktatói  tartanak  előadásokat  az  új büntetőeljárási törvény folyamatban lévő kodifikációja során felmerülő aktuális kérdésekről. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a konferencia egy tudományos rendezvénysorozat második állomása. Az  elmúlt  évben  az immár  hagyománnyá  vált  rendezvénysorozatot  az ,,Emberi  jogok  és alkotmányosság” elnevezésű tudományos konferencia nyitotta meg.

Meghívó

Galéria

A protestáns hivatásfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek

2016. október 13-án, megrendezésre került „A protestáns hivatásfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek” című konferencia.

Az alábbi főbb célokat sikerült elérni:

     -  A rendezvény valódi interdiszciplináris konferencia volt, széles körből kerültek ki az előadók mind országos ismertségüket, szakterületüket, életkorukat és intézményüket tekintve.
     -  A reformáció 500 éves évfordulójának előestéjén méltón feldolgoztuk a nagy gondolkodók hivatás felfogásra vonatkozó szellemi örökségét.
     -  A konferencia által sikerült a kutatási eredményeket széles érdeklődő körrel megosztani, a konferencia megszólította az egyetemi oktatók és kutatók mellett a vállalati, a közszolgálati, az egyházi-gyülekezeti és a non-profit szektorok képviselőit is, sőt az érdeklődő egyetemi hallgatókat is.

A három meghívott főelőadó (Dr. Bod Péter Ákos a BCE egyetemi tanára, az MTA doktora; Dr. Bőgel György a CEU Business School menedzsmentprofesszora, Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök), nagy örömünkre azonnal elvállalta a felkérést.

Második lépésként pályázatot írtunk ki rövid előadásokra – a főelőadók személyének és előadásának ismertetésével. Az Egyetem különböző Karait képviselő személyekből álló független szakmai zsűri bírálta el a pályázatokat. Az időbeni korlátok miatt 10 előadást választott ki, összesen 14 előadóval, azonban az összes pályázatot méltónak találta arra, hogy az előadásokból írandó tanulmányok kötetben megjelenhessenek.

A konferencia a Magyarországi Református Egyház Zsinati dísztermében került megrendezésre.
Az előadások írásos változatát és az időkeret miatt előadásra nem került tanulmányokat a Károli Gáspár Református Egyetem Studia Caroliensia 2017. elején megjelenő „Folyamatos megújulás: Reformáció(k) tegnap és ma” című évkönyvében teszi az Egyetem elérhetővé a szakmai és az érdeklődő közönség számára.
Nagyon komoly résztvevői érdeklődés mellett (100 fő) kiváló szakmai tartalmú és őszinte légkörű konferenciát sikerült megvalósítani. A visszajelzések nagyon bátorítóak, sikerült a fenti célokat maradéktalanul elérni és mindehhez nagymértékben hozzájárult az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által nyújtott támogatás, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.

„A protestáns hivatásfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek” című konferencián számos tudományterület és –ág országosan ismert, tapasztalt, illetve fiatal oktatói-kutatói tartottak megalapozott és nagy érdeklődéssel fogadott előadásokat különböző megközelítésekben. A hallgatóság összetétele is nagyon színes volt, a különböző területek kutatói és oktatói mellett számos lelkész, vállalati és intézményi vezető illetve szakember, valamint egyetemi hallgató követte nagy érdeklődéssel a kiváló előadásokat és vett részt aktívan az eszmecserében.

A résztvevői visszajelzések rendkívül pozitívak voltak. A konferencia egy valódi interdiszciplináris találkozó volt, és sikerült a több évszázados protestáns hivatásfelfogás legfontosabb gondolatait közel vinnie korunk embereihez.
A konferencia jól megalapozta a több évesre tervezett „Reformátori hagyományok – korunk gazdasági és vezetési dilemmái” című tudományos rendezvénysorozatot.

A konferencia színvonalas megszervezését elsősorban a Nemzeti Tehetség Program keretei között az NTP-FKT-16-0009. sz. pályázaton elnyert támogatás tette lehetővé.

Meghívó

Galéria


  

A költségvetés büntetőjogi védelme

2016.11.18.-án került megrendezésre a KÖLTSÉGEVTÉS BÜNTETŐJOGI VÉDELME című konferencia a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és Dr. Újhelyi Bence ügyvéd közös szervezésében, nem kevésbé illusztris helyen, mint a Magyar Református Egyház Zsinati díszteremében.
A konferencia előadóit úgy választották ki a szervezők, hogy mind az elmélet, mind a gyakorlat területéről a legkimagaslóbb szakembereket kérték fel előadást tartani.

Az előadók listája és a témáik:

Prof. Dr. Tóth Mihály (Tanszékvezető egyetemi tanár, PTE ÁJK, MTA doktora)
Működik-e a költségvetési csalás olvasztótégelye?

Dr. Molnár Gábor Miklós (Tanácselnök, Kúria)
Az adóigazgatási eljárás és a büntetőeljárás kapcsolata

Dr. Kovatsits Gábor (Osztályvezető ügyész, Központi Nyomozó Főügyészség)
A költségvetési csalás nyomozási kérdései

Dr. Kenyeres Sándor (Okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulék szakértő)
Az egyes gazdasági események eltérő megítélése az adóeljárásokban és a büntetőeljárásokban

Dr. Vankó László (Dandártábornok, NAV Bűnügyi Főigazgató)
Az adózás kriminalizálása és annak aktualitásai

Dr. Újhelyi Bence (Ügyvéd)
Bizonyítási nehézségek és bizonyítási teher az adóigazgatási eljárásban és a büntetőeljárásban

Dr. Fodor Balázs Gábor (PhD hallgató, kutató, KRE ÁJK)
Az áfa- csalások büntetőjogi megítélésének elméleti és gyakorlati kérdései

A konferencián számos aktuális kérdés merült fel a költségvetést károsító csalárd magatartások kapcsán; így a teljesség igénye nélkül: az új költségvetési csalás tényállásának sikeressége, hatékonysága, törvényi, illetve természetes egységkénti értelmezése; az üzletszerű és bűnszervezetben történő elkövetések kérdésköre; a korlátlan enyhítés jogintézményének sikeressége; a könyvelő, mint a tévedés esetleges forrásának megítélése büntető ügyekben; a társasági adó megállapíthatósága, illetve becslése büntetőeljárásokban; az adóigazgatási és a büntetőeljárások viszonyának problémái, továbbá az EU bíróságának áfa ügyekben hozott ítéleteinek büntető ügyekre gyakorolt hatása, ezen kívül a titkos módszerek alkalmazásának szükségessége, törvényessége és felhasználhatósága, valamint számos statisztika és külföldi példa is bemutatásra került a konferencián.
A konferencia színvonalát tovább emelte, hogy a teltházas konferencián a hallgatóság között foglalt helyet többek között Dr. Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiumának elnöke, illetve számos prominens személyiség a legmagasabb bírói, ügyészi illetve nyomozóhatósági körökből.
A konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatából kiadvány is megjelent.
A rendezvényen készült képek a fénykép Galériában megtekinthetőek.

A konferencia színvonalas megszervezését elsősorban a Nemzeti Tehetség Program keretei között az NTP-FKT-16-0009. sz. pályázaton elnyert támogatás tette lehetővé.


A konferenciáról készült videofelvétel
A költségvetés büntetőjogi védelme című kiadvány elektronikus változata itt elérhető.

Meghívó
Galéria 

Országgyűlési Könyvtár a Tréninghéten

A 2017 tavaszi Károli Közösségi Napokon idén is képviseltette magát az Országgyűlési Könyvtár

2016 április

 • Doktorandusz Konferencia - május 14.

   

  A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola szervezésében immáron 11. alkalommal kerül sor a jogász doktoranduszok országos szakmai konferenciájára. Rendezvényünk lehetőséget biztosít a doktoranduszok legfrissebb kutatási eredményeinek bemutatására.
   
  A konferencia időpontja: 2016. május 14. (szombat) 13.00 óra
   
  Helyszín: 1042 Budapest, Viola utca 2-4. „A” épület
   
  Jelentkezési határidő: 2016. május 12. csütörtök konferencia.ajk@kre.hu címen
  Jelentkezési lap.

   
  Részletekért kattintson.
   
  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


 • Beszélgetés a jogelmélet és ítélkezés elmélet alapkérdéseiről

 • Hallgatói sikerek a Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédversenyen

  2016. április 15-én került megrendezésre a Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédverseny a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának szervezésében. A versenyen a három fővárosi jogi kar, a Károlis Gáspár Református Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatói mérhették össze tudásukat védő vagy vádlói kategóriában. 

  Karunkat ügyészi kategóriában Havasi Sára és Schukkert András, míg védő kategóriában Kántor Vivien és Porkoláb Réka képviselte. A versenyen Havasi Sára ügyészi kategóriában III. helyezést, Porkoláb Réka védő kategóriában szintén III. helyezést ért el.

  Emellett a kari verseny első helyezettjei ( Kántor Vivien - védő, Havasi Sára – ügyész ) továbbjutottak az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyre, melynek a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara ad otthont május 6-án.
  Felkészítő tanár: Dr. Czine Ágnes

  A zsűri tagjai voltak: Dr. Dobrocsi Szilvia, Komárominé Dr. Horváth Ildikó, Dr. Varga Zoltán, Dr. Duda Attila, Dr. Hack Péter, Dr. Márki Zoltán


   

 • Meghívó - Infokommunikációs jogi TDK ülésre


   

 • Doktori iskola - felvételi határidő változás!

  F I G Y E L E M !
  FONTOS VÁLTOZÁS A DOKTORI ISKOLA FELVÉTELI HATÁRIDEJÉVEL KAPCSOLATBAN


  A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája értesíti a felvétel iránt érdeklődőket, hogy a felvételi kérelmeket az eredetileg megjelölt 2016 április 30-ai határidőn túl,
  2 0 1 6 .      m á j u s        1 5 – i g 
  be lehet nyújtani!
   

  A Doktori Iskola e hallgatók számára kizárólag kedvező, egyoldalú gyakorlatának oka a doktori képzésre vonatkozó jogszabályok rendszerének változása, és egyes kapcsolódó jogszabályok megalkotásának elmaradása. A Doktori Iskola a felvételi kérelmek 15 nappal tovább történő befogadásával is támogatni kívánja, hogy a jelöltek alapos döntést hozhassanak a felvételi kérelem benyújtása kapcsán.
  Ennek körében jelezzük, hogy 2016. április 27-én (szerdán) 12:30-tól a T/2-es teremben Dr. Udvary Sándor, a Doktori Iskola titkáraszemélyes tájékoztatást tart az érdeklődők számára a felvételiről, a doktori képzésről és tanulmányokról, annak karrierlehetőségeiről. A tájékoztatásra ezúton hívunk meg minden érdeklődőt!
   
  A felvételi információkról bővebben itt olvashat.

  Károli Gáspár Református Egyetem
  Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

 • Tárgyaláslátogatási lehetőség  2016. áprilistól az Állam-és Jogtudományi Kar joghallgatói számára lehetőség nyílik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon tárgyaláslátogatásra. 
   
  A soron következő látogatható tárgyalás időpontja: 2016. április 29. péntek 13 óra. 
  Helyszín: Budapest IV., Tavasz utca 21. , fsz. 72. (Az épület a Tavasz utca és az Erzsébet utca sarkán van, az ügyészséggel közös épülettömbben.)
  Ügyszám: 5.B.1336/2015. ,közúti baleset okozásának vétsége
  Bíró: Dr. Hegedűs Péter
   
  Annak érdekében, hogy a tárgyalóteremben megfelelő számú ülőhelyről tudjanak gondoskodni, kérjük, hogy részvételi szándékukat a tárgyalást megelőző napon 14:00 óráig jelezzék a konferencia.ajk@kre.hu címen.
   
  Reméljük, hogy minél több joghallgató él a lehetőséggel, hiszen a tárgyalások látogatásával elméleti tudásukat gyakorlati tapasztalatokkal könnyebben el tudják majd mélyíteni.

 • Találkozások-kötetlen beszélgetés Dr. Törő Csaba dékánnal

  Ismét szeretettel várunk minden kedves érdeklődő hallgatót április 26. kedden a Találkozások következő alkalmára. Félévente kétszer kötetlen beszélgetés keretében keresztyén hitvallások hangzanak el, a hallgatók egy meghívott oktatóval beszélgethetnek arról, hogyan találkozott Istennel, és hogy mit értett meg a tervéből, ezáltal közelebbről megismerkedhetnek tanáraikkal. A soron következő esemény beszélgetőtársa Dr. Törő Csaba dékán, egyetemi docens.
   
  Időpont, helyszín: 2016. április 26. kedd, 16:00-17:30 Kari tanácsterem (mfszt. 10.)
  Házigazda: Dr. Móré Sándor egyetemi adjunktus, Közigazgatási Jogi Tanszék
   
  De aminek legnagyobb súlya van életedben, az néhány ember, akit ismertél. A könyvek, a zene, az megint egészen más. Bármivel gazdagítanak is, csupán eszközök, hogy eljuss az emberekhez. (Jorge Semprún)


 • „A mélység tornácán” – könyvbemutató és műhelykonferencia

  Dr. Klein Tamás egyetemi tanársegéd, valamint dr. Nyakas Levente egyetemi tanársegéd (Infokommunikációs Jogi Tanszék) előadást tartanak április 7-én, „A mélység tornácán” – könyvbemutató és műhelykonferencia a szólás- és sajtószabadságról című rendezvényen.

  Időpont: 2016. április 7. (csütörtök)

  Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar

  Bővebb információ: itt érhető el.

 • Karrier Iroda nyitva tartás változás!

  Tájékoztatjuk kedves Hallgatóinkat, hogy a Karrier Iroda ezen a héten, 2016. április 4-8-ig zárva tart.
   
  Türelmüket és megértésüket köszönjük.
   
  Dékáni Hivatal

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube