Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2020-06-22

Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely


A kutatóműhely célja és feladata:

A Kutatóműhely elősegíti a kutatók tudományos munkáját, biztosítja a hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, a tehetséggondozást, keretet teremt a kutatási eredményeknek a szélesebb szalmai nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, konferenciák szervezését.
A Kutatóműhely feladata a bűnügyi tudományok rendszerén belül, annak valamennyi területére kiterjedően, a büntető anyagi jogi, büntető eljárási-jogi, büntetés-végrehajtási jogi, kriminológiai és kriminalisztikai tárgyú tudományos kutatások folytatása, különös tekintettel Magyarország Alaptörvényének és a vonatkozó sarkalatos törvények büntető igazságszolgáltatásra gyakorolt hatásának vizsgálatára.
A Kutatóműhely ápolja névadójának szakmai emlékét és munkásságának eredményeit.


A kutatóműhely vezetője:
Prof. Dr. Domokos Andrea PhD, intézetvezető, egyetemi tanár

Tagok:
Dr. Czine Ágnes PhD, alkotmánybíró, oktatási rektorhelyettes, intézetvezető-helyettes, egyetemi docens
Dr. Dobrocsi Szilvia PhD, egyetemi docens
Dr. Wiedemann János egyetemi tanársegéd
Fabryné dr. Keszler Nikolett doktorandusz
dr. Papp Petra doktorandusz, mb. oktató
dr. Garai Renáta doktorandusz, mb. oktató
dr. Bicskei Tamás doktorandusz
dr. Halász Boglárka doktorandusz
dr. Havasi Sára doktoranduszTiszteletbeli külsős tagok:


dr. habil. Palló József NKE
dr. Bérces Viktor PPKE


Demonstrátorok:


Forján Rebeka
Mókus István
Lojkó Bence


A Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelyének kutatási beszámolói

2019/2020-as tanév II. félév
2019/2020-as tanév I. félév
2017/2018-as tanév

2016/2017-es tanév II. félév
2016/2017-es tanév I. félév
2015/2016-os tanév II. félév
2015/2016-os tanév I. félév
2014/2015-ös tanév
2013/2014-es tanév
2012/2013-as tanév
2011/2012-es tanév


Szervezeti és Működési Szabályzat

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube