Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2019-10-04

Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely

A kutatóműhely célja és feladata:

A Kutatóműhely elősegíti a kutatók tudományos munkáját, biztosítja a hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, a tehetséggondozást, keretet teremt a kutatási eredményeknek a szélesebb szalmai nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, konferenciák szervezését.
A Kutatóműhely feladata a bűnügyi tudományok rendszerén belül, annak valamennyi területére kiterjedően, a büntető anyagi jogi, büntető eljárási-jogi, büntetés-végrehajtási jogi, kriminológiai és kriminalisztikai tárgyú tudományos kutatások folytatása, különös tekintettel Magyarország Alaptörvényének és a vonatkozó sarkalatos törvények büntető igazságszolgáltatásra gyakorolt hatásának vizsgálatára.
A Kutatóműhely ápolja névadójának szakmai emlékét és munkásságának eredményeit.A kutatóműhely tagjai:
Prof. Dr. Domokos Andrea PhD, intézetvezető egyetemi tanár
Dr. Czine Ágnes PhD, alkotmánybíró, egyetemi docens
Dr. Dobrocsi Szilvia PhD, egyetemi docens
Dr. Wiedemann János egyetemi tanársegéd
Fabryné dr. Keszler Nikolett doktorandusz, mb oktatóDemonstrátorok:
Halász Boglárka
Együd Borbála
Mókus István


A Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelyének kutatási beszámolói

2017/2018-as tanév
2016/2017-es tanév II. félév
2016/2017-es tanév I. félév
2015/2016-os tanév II. félév

2015/2016-os tanév I. félév
2014/2015-ös tanév
2013/2014-es tanév
2012/2013-as tanév
2011/2012-es tanév


Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelyének Szervezeti és Működési Szabályzata

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube