Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2021-08-19

Infokommunikációs- és hálózatos ágazatok jogi Kutatóműhely

I. A Kutatóműhely feladata:

A Kutatóműhely két fő területen fejti ki tevékenységét: egyrészt az infokommunikációs jogok és legújabban a technológiai fejlődés jogi vonatkozásai, másrészt a hálózatos iparágak (pl. energetika, elektronikus hírközlés, posta) szabályozási kérdései (ide értve a versenyjogot is) terén. Feladatunk az ezen területekkel kapcsolatos kutatási pályázatokon való részvétel, publikációk, tanulmányok írása és konferenciák szervezése. A Kutatóműhely intenzív kapcsolatot ápol a PPKE-JÁK Versenyjogi Kutatóközpontjával.

II. A Kutatóműhely tagjai és kutatási területük:

A kutatóműhely vezetője:
Dr. Tóth András PhD tanszékvezető, egyetemi docens

A kutatóműhely interdiszciplináris abban az értelemben, hogy annak munkájában az Infokommunikációs jogi Tanszék oktatói mellett részt vesznek azon kollégák is, akik a KRE-ÁJK más Tanszékein oktatnak ugyan, de a kutatóműhely tevékenységi körébe tartozó tudományos tevékenységet fejtenek ki.

III. Eddigi kutatások

1. Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programban” 2018-ban a technológiák versenyjogi vonatkozásait kutatjuk.

2. A Tanszék főállású oktatói két joghallgató közreműködésével 2016-2017-ben részt vett az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programban,” amelynek keretében  az alábbi témában folytattunk kutatásokat és jelentettünk meg tanulmányokat:

•    A szólásszabadság az interneten
•    Cybercrime
•    Hálózatbiztonság szabályozási vonatkozási
•    Felhő-szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi problémák
•    A Web 2.0 alapjogi problémái
•    A Web 2.0 versenyjogi vonatkozásai

Közreműködő hallgatóink sikerrel számoltak be az IM kutatás során elért saját kutatási eredményeikről az Arsboni online folyóirat által szervezett „Jog és innováció” konferencián 2017. május 27-én Budapesten az Impact Hub-ban:

•    Bartha Bence a „A hálózatbiztonság Európai Uniós szabályozásának folyamata a NIS irányelv elfogadásáig”
•    Szabó Aliz pedig „Az online tér devianciája, a cybercrime az információtechnológia tükrében” címmel tartott előadást a konferencián, amelyre az IM kutatásban részvételük alapján készített absztraktjaik beküldése után lettek meghívva.

3. Az új technológiák jogi kihívásainak kutatása a PADA támogatásával. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmánykötet itt érhető el.

4. KAP-1.1-14/034 azonosító számú projekt keretében kutatás és tanulmány írása a PPKE-vel kötött szerződés alapján a hazai versenyfelügyeleti eljárásának emberi jogokkal való összhangjáról.

5. 2013-ban a PPKE-JÁK-kal közösen elnyert OTKA 109414. sz. „Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei” c. kutatásban részvétel.

6. Részvétel az átfogó Kari tudományos kutatásban, melynek keretei között megvalósult: Magyarország gazdasági rendje az Alaptörvény és a piaci verseny viszonyára tekintettel, in. Állam és közösség – Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye tiszteletére, KRE-ÁJK, Budapest 2012., 103-121. old.

IV. Eddigi konferenciáink:

1. Future Law – A jövő joga konferencia (nemzetközi konferencia), 2018. szeptember 27.

2. A cyber jog egyes kérdései, A KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék V. konferenciája, 2017. november 30.

3. Az NMHH Médiatudományi Intézettel közösen, „A médiaszabályozás legújabb fejleményei – európai kihívások és megoldási kísérletek”, 2016. november 3. Budapest

4. „Legújabb fejlemények az adatvédelmi jogban” – együttműködésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 2014. december 4. Budapest

5. „Legújabb szabályozási fejlemények az európai távközlési piacokon”, KRE-ÁJK Infokommunikációs jogi Tanszék II. konferenciája, 2013. december 11, Budapest

6. „Konvergencia és médiaszabályozás – magyar médiaszabályozás európai sodorvonalban”, együttműködésben az NMHH Médiatudományi Intézettel, 2012. április 24. Budapest

V. kutatási beszámolók

2020/2021-es tanév II. félév
2020/2021-es tanév I. félév

2019/2020-as tanév II. félév

2019/2020-as tanév I. félév

2018/2019-es tanév

2017/2018-as tanév
2016/2017-es tanév
2015/2016-os tanév
2014/2015-ös tanév
2013/2014-es tanév
2012/2013-as tanév
2011/2012-es tanév

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont