Készült: 2019-06-12
Módosítás: 2020-05-11

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely


I. A kutatóműhely célkitűzései és feladata:

”Nemzeti identitás – alkotmányos identitás. Az identitás-vita újabb fejleményei” címmel került sor 2018. december 3-án a KRE ÁJK Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely szervezésében megvalósuló konferenciára. A KRE Hittudományi Karán lezajlott esemény – a kutatóműhely hagyományainak megfelelően – most is egy aktuális és közérdeklődésre számot tartó társadalmi-jogi kérdést járt körül. A számos hazai és határon túli magyar alkotmánybíró, állami vezető és egyetemi oktató aktív részvételével zajlott eseményen előadást tartott Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemünk oktatója is. A résztvevők nem csupán a kialakuló-félben lévő jogalkalmazói gyakorlatot elemezték, értelmezték, de azokat a kontextusokat is, amelyek az autonómia, szuverenitás, hatalommegosztás, állami szerepvállalás vagy éppen a 21. századi nemzetállamiság elvontabb jelenségeiből állnak össze. A konferencia-sorozat következő lehetséges állomásaként Rixer Ádám, a Kutatóműhely vezetője felvetette egy, a hazai roma identitás változásával összefüggő rendezvény ötletét is.II. A kutatóműhely tagjai:

Dr. Rixer Ádám tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Móré Sándor egyetemi docens
Dr. Csáki - Hatalovics Gyula egyetemi docens
Dr. Cservák Csaba tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Szabó Zsolt egyetemi docens
Dr. Szabó Annamária Eszter egyetemi adjunktus
Prof. Dr. Kukorelli István egyetemi tanár
dr. Nagy Attila tudományos segédmunkatársLőrincz Lajos Kutatóműhely kutatási beszámolói

2018/2019-es tanév
2017/2018-as tanév
2016/2017-es tanév
2015/2016-os tanév
2014/2015-ös tanév
2013/2014-es tanév
2012/2013-as tanév
2011/2012-es tanév

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely Szervezeti és Működési Szabályzata

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube