Készült: 2019-06-12
Módosítás: 2021-08-17

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely


I. A kutatóműhely célkitűzései és feladata:

”Nemzeti identitás – alkotmányos identitás. Az identitás-vita újabb fejleményei” címmel került sor 2018. december 3-án a KRE ÁJK Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely szervezésében megvalósuló konferenciára. A KRE Hittudományi Karán lezajlott esemény – a kutatóműhely hagyományainak megfelelően – most is egy aktuális és közérdeklődésre számot tartó társadalmi-jogi kérdést járt körül. A számos hazai és határon túli magyar alkotmánybíró, állami vezető és egyetemi oktató aktív részvételével zajlott eseményen előadást tartott Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemünk oktatója is. A résztvevők nem csupán a kialakuló-félben lévő jogalkalmazói gyakorlatot elemezték, értelmezték, de azokat a kontextusokat is, amelyek az autonómia, szuverenitás, hatalommegosztás, állami szerepvállalás vagy éppen a 21. századi nemzetállamiság elvontabb jelenségeiből állnak össze. A konferencia-sorozat következő lehetséges állomásaként Rixer Ádám, a Kutatóműhely vezetője felvetette egy, a hazai roma identitás változásával összefüggő rendezvény ötletét is.A kutatóműhely vezetője:
Prof. Dr. Rixer Ádám tanszékvezető, egyetemi tanár

Tagok:
Dr. Móré Sándor egyetemi docens
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs egyetemi docens
Prof. Dr. Cservák Csaba tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. habil. Szabó Zsolt  egyetemi docens
Dr. Szabó Annamária Eszter adjunktus
Prof. Dr. Kukorelli István egyetemi tanár
Dr. Nagy Attila Mihály tudományos segédmunkatárs
Lőrincz Lajos Kutatóműhely kutatási beszámolói

2020/2021-es tanév II. félév
2019/2020-as tanév II. félév

2019/2020-as tanév I. félév

2018/2019-es tanév

2017/2018-as tanév
2016/2017-es tanév
2015/2016-os tanév

2014/2015-ös tanév
2013/2014-es tanév
2012/2013-as tanév
2011/2012-es tanév

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely Szervezeti és Működési Szabályzata

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont