Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2020-06-05

Munkajogi és Szociális Jogi Kutatóműhely 
A Kutatóműhely feladata:

A Kutatóműhely feladata a munkajogi és szociális jogi tudományok rendszerén belül, annak valamennyi területére kiterjedő kutatások folytatása. Azon hallgatók segítése, akik a Tanszéken oktatott tárgyakkal összefüggésben kutatási munkát kívánnak végezni, vagy ismereteiket egyéb módon akarják bővíteni. Így a kutatóműhely keretében lehetőség van tudományos kutatás végzésére, versenyekre való felkészülésre, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek végzésére (pályázatok elkészítése, elnyert pályázatok keretében való munka stb.)

 

A Kutatóműhely vezetője:

Prof. Dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi tanár


A Kutatóműhely tagjai:

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér Nemzetközi és Tudományos dékánhelyettes egyetemi docens


Dr. Marencsák Zsolt megbízott oktató, jogtanácsos (munkajogász) OTP Bank Nyrt.
Dr. Tóth András megbízott oktató, tudományos főmunkatárs MTA TK PTI (Politikai Viselkedés Osztály)
dr. Gergely Katalin megbízott oktató,  Pénzügyminisztérium TB szakértője
Dr. Pál Lajos György megbízott oktató, ügyvéd, Magyar Munkajogi Társaság titkára, Dunakeszi Református Egyházközség presbitere
Dr. Farkas Zsuzsanna, megbízott oktató, Pénzügyminisztérium, vezető-kormányfőtanácsos; társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási szakértő


dr. Farkas Flóra doktoranduszhallgató
dr. Kiss Bettina Boglárka doktoranduszhallgató
dr. Rácz Ildikó doktoranduszhallgató

A Kutatóműhely kiemelt termékei:

- Az egész életen át tartó tanulás jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyra

- Gazdaság és Jog

- International Encyclopaedia for Social Security Law


A Munkajogi és Szociális Jogi Kutatóműhelyének kutatási beszámolói

2019/2020-as tanév I. félév
2018/2019-es tanév

2017/2018-as tanév

2016/2017-es tanév
2015/2016-os tanév

2014/2015-ös tanév

2013/2014-es tanév
2012/2013-as tanév
2011/2012-es tanévMunkajogi és Szociális Jogi Kutatóműhely Szervezeti és Működési Szabályzata

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube