Látogatás az Európai Parlamentnél és a NATO főhadiszálláson

Szakmai tanulmányút Brüsszelben


Az Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék szervezésében karunk hallgatói 2015. május 7-10-e között szakmai tanulmányúton vettek részt Brüsszelben. A program során látogatást tettek az Európai Parlamentben, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén, illetve a NATO brüsszeli főhadiszállásán. Az utazás célja az volt, hogy a hallgatók az egyetemi tananyagon felüli közvetlen tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek az Európai Unió működéséről, illetve hogy kinyíljon a látókörük az uniós gyakornoki- valamint diplomás karrierlehetőségek felé. A szakmai tanulmányút az Európai Parlament támogatásával valósult meg.

A tanulmányút első napját az Európai Parlamentben kezdte a csoport, ahol Szájer József az Európai Néppárt Képviselőcsoportjának alelnöke fogadta a hallgatókat. Az alelnök úr előadása során betekintést nyerhettünk egy Európai Parlamenti képviselő munkájába, továbbá tájékoztatást kaptunk az uniós politikát érintő legfontosabb kérdésekről is. Láng Péter, az EP Látogatói és Szemináriumi Osztályának vezetője egy rövid tárlatvezetés keretében az Európai Parlament működéséről, feladatairól és jelentőségéről tartott átfogó előadást.

Az Európai Parlament épületében


A délutáni program során Magyarország Európai Unió mellettiÁllandó Képviseletére érkezett a csoport, ahol Stádler Judit kabinetfőnök engedett betekintést a képviselet szervezetére, feladatára, a brüsszeli adminisztrációban betöltött szerepére. Kertész Ágnes, a jogi osztály vezetője és a képviselet szakdiplomatái büntetőjogi és polgári jogi együttműködés legújabb fejleményeiről, aktuális kérdéseiről tartottak előadást. Czeti András tanácsos úr pedig az uniós intézményeknél elérhető karrierlehetőségekről, a kiválasztás menetéről és feltételeiről tájékoztatta a hallgatókat.

A következő nap a NATO Főhadiszállást látogatta meg a csoport, ahol Sztáray Péter nagykövet úr mutatta be a nemzetközi szervezet legfontosabb feladatait, aktuális problémáit, illetve Magyarország szerepvállalást mindezek kezelésében.

NATO Főhadiszálláson


A délutáni program során az Európai Parlament látogatóközpontjába érkeztünk, ahol egy interaktív kiállítás keretében ismerhettük meg az Európai Unió történetét a kezdetektől napjainkig. A virtuális körút egyedülálló módon mutatta be az Európai Parlament szerepét, működését, mely során bepillantást nyertünk a vitákba, a szavazás, illetve a döntéshozatal folyamatába.

Összefoglalóan elmondható, hogy rendkívül informatív tartózkodás volt, amely gyakorlati tudással gyarapította a joghallgatók elméleti ismereteit az Európai Unió intézményei, döntéshozatali rendszere, jogforrásai tekintetében. Ugyanez elmondható a nemzetközi biztonságpolitika egyik legfontosabb szereplője a NATO tekintetében is.

Budapest, 2015. május 27.
Dr. Osztovits András, tanszékvezető

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube