Készült: 2016-06-04
Módosítás: 2020-03-23

Adatbázisok, online információforrások

Könyvtárunk számos tudományos adatbázishoz biztosít hozzáférést a látogatók számára, az adatbázisok előfizetése az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) nemzeti programon keresztül valósul meg.

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, miáltal az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani. Az EISZ az elektronikus tartalmak elérhetőségének fenntartására, a legszélesebb körben használt nagy értékű, nemzetközi, tudományos információkat tartalmazó adatbázisok beszerzésére, elérhetővé tételére jött létre.


A Könyvtárunkban elérhető, előfizetett adatbázisok

Academic Search Complete

Az Academic Search Complete a világ legértékesebb és legátfogóbb, tudományos igényű, multidiszciplináris teljes szövegű adatbázisa, amely közel 6550 teljes szövegű periodikumot tartalmaz, több mint 5890 lektorált folyóiratot beleértve. A teljes szövegeken kívül több mint 9900 folyóirat és összesen több mint 10 400 kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások stb. indexelését és referátumait foglalja magában. Az adatbázis PDF tartalma 1887-ig nyúlik vissza.

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. A felhasználók számára több mint 80 időszaki kiadvány teljes tartalma érhető el, 1998-ig visszamenőleg. A 38 hazai impakt faktoros folyóiratból 22 itt jelenik meg. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint. Humán tudományok, társadalomtudományok és jog témakörben 17 cím érhető el.

Akadémiai Kiadó MeRSZ - Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás

Az Akadémiai Kiadó elektronikus gyűjteménye évről-évre folyamatosan bővülő tartalommal biztosít magyar nyelvű alapműveket jogtisztán, a digitális anyagok minden előnyét felkínálva. A szolgáltatás a friss tartalmak mellett számos olyan nélkülözhetetlen referenciamunkát tesz ismét elérhetővé, amelyek nyomtatásban már nem vagy csak igen nehezen hozzáférhetőek. Az adatbázisban található művek számos témakört érintenek, például biológia, filozófia, fizika, földrajz, gazdaság, irodalom, jog, kémia, marketing, matematika, művészettörténet, nyelvészet, orvoslás és történelem. Az Akadémiai kiadó honlapján megtekinthető azon művek listája is, melyek várhatóan a 2017-es előfizetési évben elérhetők lesznek.

Akadémiai Kiadó Orvosi csomag

Az Akadémia Kiadó Orvosi csomag elnevezésű válogatása az orvostudomány számos területéről kínál magyar és külföldi elektronikus folyóiratokat egyaránt. A sebészettől az onkológián át a pszichológia témaköréig találunk folyóiratokat, de olyan általános kiadványokba is betekintést nyerhetünk, mint az Orvosi Hetilap.

Akadémiai Kiadó Szótárcsomag

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó nagyszótárait (angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvűt) tartalmazza, kiegészítve szaknyelvi (műszaki, pénzügyi) és magyar nyelvi szótárakkal. Például helyesírási, szinonima vagy értelmező szótárak vagy akár környezetvédelmi lexikont is találhatunk itt teljes szöveges változatában. A csomagban az Európai uniós terminológiai szótár több nyelven is hozzáférhető.

Arcanum Digitális Tudománytár (ADTPlus)

ÁPRILIS 16-ig mindenki számára, otthonról is hozzáférhető

Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) az Arcanum prémium szolgáltatása, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé és kereshetővé múltunk legfontosabb nyomtatott forrásait (tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjavát). A felhasználó minden esetben az eredeti szöveg oldalképét látja, de az OCR-technológiával előállított szöveg kereshető. A teljes szövegű keresés új távlatokat nyit az érdeklődők számára, a dokumentumok minden szava, kifejezése, személy és helységnevek könnyen, gyorsan kutathatók, a kutatónak így már csak a források értékelését, a következtetések levonását kell elvégeznie.

Cambridge University Press Journal

A Cambridge University Press a tanulás, a tudás és a kutatás magasabb szintre emelése mellett kötelezte el magát, világszerte forgalmazva kiadványait. Jelenleg több mint 300 minősített tudományos folyóiratot ad közre a nemzetközi tudományos élet gazdagítására, kutatási területek széles spektrumát foglalva magába. Adatbázisa, a Cambridge Journal Online több mintegy 350 lektorált és magas impakt faktorú folyóiratot szolgáltat a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről azok történeti, elméleti, környezeti, fejlesztési aspektusaival. Kiemelt területek: alkalmazott tudományok, környezetvédelem, mezőgazdaság, orvostudomány, történelem, nyelvészet, politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok. A több mint 300 tudományos folyóiratban összesen 1 millió tanulmány teljes szövege érhető el.

JSTOR - Essential Collection

A JSTOR a hasonló nevű non-profit szervezet által létrehozott és fenntartott archívum, amelyben több ezer tudományos folyóirat anyagaiban lehet keresni negyvennél is több tudományterületről. Az adatbázis archívum jellegű: az időszaki kiadványok kurrens számaihoz csak néhány kivételtől eltekintve férhetünk hozzá. A folyóiratok teljes szövege csak a megjelenést követő 3-5 év után kerül az adatbázisba. A JSTOR archívum gyűjtőköre kiterjed szinte minden tudományágra a humán tárgyaktól a társadalomtudományon át (köztük jogi és üzleti tudományok) a természettudományig.

Hozzáférést biztosítunk továbbá az alábbi JSTOR adatbázisokhoz: JSTOR Arts&Sciences IX, JSTOR Arts&Sciences X, JSTOR Arts&Sciences XI, JSTOR Arts&Sciences XII, JSTOR Arts&Sciences XIII, JSTOR Jewish Studies. (Bővebben lásd: http://about.jstor.org/journals)

L'Harmattan Digitális Adatbázis

A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

De Gruyter Journals

A De Gruyter kiadó több mint 350 online folyóirat mellett további 400 open access folyóirat elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig elérhetők teljes szöveggel a tanulmányok. A multidiszciplináris adatbázis elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományokban kiemelkedő.

Legal Source

A Legal Source kiváló forrás jogászok, tanárok, üzletemberek, jogi könyvtárosok és mindenki számára, aki joggal kapcsolatos tevékenységet végez. Teljes szöveges anyagokat tartalmaz a világ legelismertebb tudományos jogi folyóirataiból. Az EBSCO jogtudományi adatbázisa alapvető forrás a jogi világ aktuális témáival, tanulmányaival és trendjeivel kapcsolatban. A gyűjtemény több mint 1200 teljes szövegű folyóiratot és több mint 2,5 millió rekordot tartalmaz, többek közt könyvismertetőket és jogeset-leírásokat. Fókuszában a büntetőjog, nemzetközi jog, szervezett bűnözés, egészségügyi jog, munkajog és emberierőforrás-jog, etika és környezetvédelemi jog áll.

Osiris

ÁPRILIS 23-ig mindenki számára, otthonról is hozzáférhető

Az adatbázisban az Osiris Kiadó több mint 1700 kiadványa érhető el teljes szöveggel, főként a humán- és társadalomtudományok köréből.

PsycARTICLES

Az American Psychological Association (APA) által létrehozott PsycARTICLES adatbázis a pszichológia témájában született teljes szövegű, lektorált tudományos cikkek irányadó forrása. Az adatbázis megközelítőleg 153 000 cikket tartalmaz közel 110 folyóiratból, amelyek az APA és kiadója, az Educational Publishing Foundation (EPF) és a vele kapcsolatban álló szervezetek – beleértve a Canadian Psychology Association és a Hogrefe Publishing Group szervezeteket – kiadásában jelentek meg. Minden folyóirat tartalmazza a folyóiratcikkeket, a könyvismertetéseket, a szerkesztőknek írt leveleket és a hibajegyzéket. A lefedettség 1894-től napjainkig tart, és majdnem az összes APA-folyóirat az 1. évfolyam, 1. számtól kezdve elérhető.

Springerlink

A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak, a legtöbb teljes szövegű eléréssel. (Folyóirat címek témakörök szerint: http://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/journals/springer-journals) A kiadványok túlnyomó többsége angol nyelvű, kisebb részük német, holland, francia és olasz nyelvűek.

Typotex
Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

Szaktárs

Az adatbázisportál a járványügyi helyzetre való tekintettel egy hónapig mindenki számára hozzáférhetővé (megtekinthetővé) teszi tartalmait 2020. április 23-ig

A szabad hozzáférést felajánló kiadók:

   1. Akadémiai Digitális Archívum
   2. Attraktor Kiadó
   3. Balassi Kiadó
   4. Gondolat Kiadó
   5. L’Harmattan Kiadó
   6. Kalligram Kiadó
   7. Kortárs Kiadó
   8. Kronosz Kiadó
   9. Mentor Könyvek Kiadó
   10. Napvilág Kiadó
   11. Osiris Kiadó
   12. Szaktudás Kiadó Ház

 

Online (előfizetés nélkül) elérhető adatbázisok

Europeana

Az Európai Unió által finanszírozott  projekt célja, hogy egy felületen elérhetővé tegye Európa  digitális kulturális javait, legyen szó fényképekről, könyvekről, hanganyagokról, stb... A többmillió tételt tartalmazó gyűjtemény európai levéltárak, múzeumok és könyvtárak digitalizált állományából származik. A portál fő profilja széleskörű témákat felölelő, tematikus virtuális kiállítások közzététele.

Hungaricana Közgyűjteményi Portál

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a könyvtárakban, múzeumokban és levéltárakban közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára hozzáférhetővé váljon. Dokumentumállományában helyet kapott az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteményének több százezer oldalnyi digitalizált anyaga is.

Magyar Elektronikus Könyvtár

Az Országos Széchényi Könyvtár által már több mint 20 éve működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) a legrégebbi hazai nyilvános elektronikus könyvgyűjtemény. A digitális állományában jól rendszerezetten és több szempont szerint is visszakereshetővé téve találhatók meg műszaki, gazdasági, humán és társadalomtudományi témájú művek, valamint szépirodalom is. Mobileszközökre optimalizált felülete, valamint akadálymentes változata is elérhető.

Web iskolai könyvtár

A Web Iskolai Könyvtár egy több mint 4000 tételt tartalmazó virtuális gyűjtemény. A közoktatásban az iskolai könyvtárak gyűjteményét és szolgáltatását bővíti. A képzést és a tanulást támogató magyar nyelvű, referensz internetes források adatbázisa, mely felhasználható az iskolai oktató-nevelő munka során.

Távoktatási linkgyűjtemény

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont által összeállított linkgyűjtemény, amelynek a célja, hogy támogassa a pedagógusokat és a diákokat a tantermen kívüli tanulásban. A felületen elektronikus dokumentumok, tankönyvek mellett online tananyagok, webináriumok és tantárgyspecifikus gyűjtemények is találhatók.

Magyar Nemzeti Digitális Archívum

A MaNDA adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, valamint kulturális és oktatási intézmények, az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatású Programban digitalizált kulturális javait teszi közzé.

Országgyűlési Könyvtár Muzeális Kincsei

Az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteménye megközelítőleg 8000 művet tartalmaz, összetétele sokszínű, a jogi, politikai, országgyűlési, államtudományi, az egyetemes, illetve a magyar történelmi kötetek mellett a földrajzi, gazdasági, teológiai, hadtudományi, irodalomtudományi és szépirodalmi kötetek is találhatók benne.

Közép-európai kisebbségi jogtár

Az MTA TK Kisebbségkutató Intézete által életre hívott kisebbségi jogtár célja annak számbavétele és összehasonlító elemzése, hogy Magyarországon és a szomszédos államokban, elsősorban a térségbeli rendszerváltások és függetlenség elnyerése után (1989-1991), és napjainkban, a 21. század elején, milyen jogi helyzetben élnek a hivatalosan nemzetiségként vagy kisebbségként elismert különböző nemzeti, etnikai közösségek.

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa

Túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé tevő, bárki számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás. Alapfunkcióin túl elvezet a feldolgozott folyóiratok honlapjára, hozzáférést ad ugrópontok segítségével a cikkek teljes szövegéhez, ha azok szabadon elérhetők az interneten, illetve ha nem, akkor közvetítésével a cikkek másolata megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtártól.

EUR-Lex

Európai uniós törvénytár, az Európai Unió Kiadóhivatala gondozza, tartalmazza az EU jogi dokumentumainak hivatalos változatát, naponta frissül. Szerződések, jogszabályok, előkészítő dokumentumok, az EU ítélkezési gyakorlata, nemzetközi megállapodások, EFTA-dokumentumok, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjának valamennyi száma megtalálható megtalálható az EUR-lexen.

EUROSTAT

Az Európai Unió statisztikai Hivatalának adatbázisa. Európai szintű, minőségi statisztikákkal és mutatókkal szolgál, melyek alapján összehasonlíthatók az egyes országok és régiók.

A KSH Tájékoztatási adatbázisa

A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartott statisztikák elérhetők. Népesség- és társadalomstatisztikák (munkaerő, egészségügy, időfelhasználást, stb…) Gazdaságstatisztika, Környezetstatisztika

Compass

A Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak keresőfelülete.

EPA- Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis

Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul.


Online elérhető jogi szakfolyóiratok


Agrár- és Környezetjog

Az Agrár- és Környezetjog című folyóirat a Magyar Agrárjogi Egyesület évente két-három alkalommal frissülő elektronikus folyóirata, amely a kutatók közötti információcsere előmozdítását, a jogtudomány agrárjogi tárgykörben elért eredményeinek széles körben való megismertetését szolgálja.

Ars Boni

Időszakosan megjelenő elektronikus folyóirat, melyben a legkülönfélébb jogi témájú cikkek és tanulmányok kapnak helyet.

Börtönügyi Szemle

A büntetés-végrehajtás tudományos és szakmai folyóirata, a Börtönügyi Szemle negyedévente jelenik meg, elméleti és gyakorlati tanulmányok, kutatási beszámolók, nemzetközi börtönhírek segítségével mutatja be a büntetés-végrehajtás előtt álló kihívásokat.

Debreceni Jogi Műhely

Debreceni Jogi Műhely internetes lektorált folyóirat 2004 ót negyedévente jelent meg, jelenleg évi két összevont számmal jelentkezik.

Fundamentum – Az emberi jogok folyóirata

Az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ Alapítvány (INDOK) 1997-ben adta ki először a Fundamentumot, az alapvető jogokról ismereteket és véleményeket közlő, negyedévenként megjelenő folyóiratot.

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt. A folyóirat internetes változata megjelenéskor tartalmazza a tartalomjegyzéket és az átfogó tanulmányok kivonatát, majd a nyomtatott változat megjelenésétől számított hat hónap múlva kiadvány teljes tartalma is elérhető lesz PDF formátumban.

Iustum Aequum Salutare

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata, a Iustum Aequum Salutare 2005 óta jelenik meg.

Jogelméleti Szemle

Az ELTE Állam- Jogtudományi Karának jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

Jogtörténeti szemle

Kiadja a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszéke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtörténeti–Jogelméleti Intézete, a Miskolci Egyetem Jogtörténeti Tanszéke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és Közigazgatás-történeti Tanszéke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogtörténeti Tanszéke, a Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszéke, a Széchenyi István Egyetem Jogtörténeti Tanszéke, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Jogtörténeti Tanszéke, elektronikusan is elérhető jogi szakfolyóirat.

JURA

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos folyóirata.

Közjegyzők Közlönye

A lap elsősorban a közjegyzőket érintő és érdeklő kérdésekkel foglalkozik, ennek keretében fóruma a szakmai vitáknak, a bel- és külföldi híreknek és az egységes közjegyzői joggyakorlat kialakulását célzó törekvéseknek. A közjegyzők mellett akár más területen dolgozó jogászok is kifejthetik véleményüket aktuális szakmai és szervezeti kérdésekről. A honlapon elektronikus formában 1997-től kezdve elérhetőek az egyes számok.

KRE-DIT   

A KRE-DIt a Károli Gáspár Református Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának (KRE-DOK) online tudományos folyóirata, a jogtudomány, a hittudomány vagy a történelemtudomány területéről.

Miskolci Jogi szemle

A Miskolci Jogi Szemle a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának lektorált folyóirata. Eredeti tanulmányokat, fordításokat és tanulmányértékű recenziókat olvashatunk  a folyóiratban a jogtudomány valamennyi területéről.

Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedévente megjelenő szakfolyóirata az állam- és jogtudomány valamennyi területéről közread tanulmányokat, szemlecikkeket, és a hazánkban kiadott jogi szakkönyvek annotált bibliográfiáját is közli.

Ügyészek lapja

Az Ügyészek Lapja az Ügyészek Országos Egyesületének 1993 óta rendszeresen, kéthavonta megjelenő folyóirata. A honlapon a csillaggal jelölt számok teljes szövege elérhető.

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube