Adatbázisok, online információforrások

Könyvtárunk számos tudományos adatbázishoz biztosít hozzáférést a látogatók számára, az adatbázisok előfizetése az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) nemzeti programon keresztül valósul meg.

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, miáltal az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani. Az EISZ az elektronikus tartalmak elérhetőségének fenntartására, a legszélesebb körben használt nagy értékű, nemzetközi, tudományos információkat tartalmazó adatbázisok beszerzésére, elérhetővé tételére jött létre.


A Könyvtárunkban elérhető adatbázisok

Academic Search Complete

Az Academic Search Complete a világ legértékesebb és legátfogóbb, tudományos igényű, multidiszciplináris teljes szövegű adatbázisa, amely közel 6550 teljes szövegű periodikumot tartalmaz, több mint 5890 lektorált folyóiratot beleértve. A teljes szövegeken kívül több mint 9900 folyóirat és összesen több mint 10 400 kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások stb. indexelését és referátumait foglalja magában. Az adatbázis PDF tartalma 1887-ig nyúlik vissza.

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. A felhasználók számára több mint 80 időszaki kiadvány teljes tartalma érhető el, 1998-ig visszamenőleg. A 38 hazai impakt faktoros folyóiratból 22 itt jelenik meg. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint. Humán tudományok, társadalomtudományok és jog témakörben 17 cím érhető el.

Akadémiai Kiadó MeRSZ - Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás

Az Akadémiai Kiadó elektronikus gyűjteménye évről-évre folyamatosan bővülő tartalommal biztosít magyar nyelvű alapműveket jogtisztán, a digitális anyagok minden előnyét felkínálva. A szolgáltatás a friss tartalmak mellett számos olyan nélkülözhetetlen referenciamunkát tesz ismét elérhetővé, amelyek nyomtatásban már nem vagy csak igen nehezen hozzáférhetőek. Az adatbázisban található művek számos témakört érintenek, például biológia, filozófia, fizika, földrajz, gazdaság, irodalom, jog, kémia, marketing, matematika, művészettörténet, nyelvészet, orvoslás és történelem. Az Akadémiai kiadó honlapján megtekinthető azon művek listája is, melyek várhatóan a 2017-es előfizetési évben elérhetők lesznek.

Akadémiai Kiadó Orvosi csomag

Az Akadémia Kiadó Orvosi csomag elnevezésű válogatása az orvostudomány számos területéről kínál magyar és külföldi elektronikus folyóiratokat egyaránt. A sebészettől az onkológián át a pszichológia témaköréig találunk folyóiratokat, de olyan általános kiadványokba is betekintést nyerhetünk, mint az Orvosi Hetilap.

Akadémiai Kiadó Szótárcsomag

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó nagyszótárait (angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvűt) tartalmazza, kiegészítve szaknyelvi (műszaki, pénzügyi) és magyar nyelvi szótárakkal. Például helyesírási, szinonima vagy értelmező szótárak vagy akár környezetvédelmi lexikont is találhatunk itt teljes szöveges változatában. A csomagban az Európai uniós terminológiai szótár több nyelven is hozzáférhető.

Arcanum Digitális Tudománytár (ADTPlus)

Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) az Arcanum prémium szolgáltatása, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé és kereshetővé múltunk legfontosabb nyomtatott forrásait (tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjavát). A felhasználó minden esetben az eredeti szöveg oldalképét látja, de az OCR-technológiával előállított szöveg kereshető. A teljes szövegű keresés új távlatokat nyit az érdeklődők számára, a dokumentumok minden szava, kifejezése, személy és helységnevek könnyen, gyorsan kutathatók, a kutatónak így már csak a források értékelését, a következtetések levonását kell elvégeznie.

Cambridge University Press Journal

A Cambridge University Press a tanulás, a tudás és a kutatás magasabb szintre emelése mellett kötelezte el magát, világszerte forgalmazva kiadványait. Jelenleg több mint 300 minősített tudományos folyóiratot ad közre a nemzetközi tudományos élet gazdagítására, kutatási területek széles spektrumát foglalva magába. Adatbázisa, a Cambridge Journal Online több mintegy 350 lektorált és magas impakt faktorú folyóiratot szolgáltat a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről azok történeti, elméleti, környezeti, fejlesztési aspektusaival. Kiemelt területek: alkalmazott tudományok, környezetvédelem, mezőgazdaság, orvostudomány, történelem, nyelvészet, politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok. A több mint 300 tudományos folyóiratban összesen 1 millió tanulmány teljes szövege érhető el.

JSTOR - Essential Collection

A JSTOR a hasonló nevű non-profit szervezet által létrehozott és fenntartott archívum, amelyben több ezer tudományos folyóirat anyagaiban lehet keresni negyvennél is több tudományterületről. Az adatbázis archívum jellegű: az időszaki kiadványok kurrens számaihoz csak néhány kivételtől eltekintve férhetünk hozzá. A folyóiratok teljes szövege csak a megjelenést követő 3-5 év után kerül az adatbázisba. A JSTOR archívum gyűjtőköre kiterjed szinte minden tudományágra a humán tárgyaktól a társadalomtudományon át (köztük jogi és üzleti tudományok) a természettudományig.

Hozzáférést biztosítunk továbbá az alábbi JSTOR adatbázisokhoz: JSTOR Arts&Sciences IX, JSTOR Arts&Sciences X, JSTOR Arts&Sciences XI, JSTOR Arts&Sciences XII, JSTOR Arts&Sciences XIII, JSTOR Jewish Studies. (Bővebben lásd: http://about.jstor.org/journals)

L'Harmattan Digitális Adatbázis

A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

De Gruyter Journals

A De Gruyter kiadó több mint 350 online folyóirat mellett további 400 open access folyóirat elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig elérhetők teljes szöveggel a tanulmányok. A multidiszciplináris adatbázis elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományokban kiemelkedő.

Legal Source

A Legal Source kiváló forrás jogászok, tanárok, üzletemberek, jogi könyvtárosok és mindenki számára, aki joggal kapcsolatos tevékenységet végez. Teljes szöveges anyagokat tartalmaz a világ legelismertebb tudományos jogi folyóirataiból. Az EBSCO jogtudományi adatbázisa alapvető forrás a jogi világ aktuális témáival, tanulmányaival és trendjeivel kapcsolatban. A gyűjtemény több mint 1200 teljes szövegű folyóiratot és több mint 2,5 millió rekordot tartalmaz, többek közt könyvismertetőket és jogeset-leírásokat. Fókuszában a büntetőjog, nemzetközi jog, szervezett bűnözés, egészségügyi jog, munkajog és emberierőforrás-jog, etika és környezetvédelemi jog áll.

Osiris
Az adatbázisban az Osiris Kiadó több mint 1700 kiadványa érhető el teljes szöveggel, főként a humán- és társadalomtudományok köréből.

PsycARTICLES

Az American Psychological Association (APA) által létrehozott PsycARTICLES adatbázis a pszichológia témájában született teljes szövegű, lektorált tudományos cikkek irányadó forrása. Az adatbázis megközelítőleg 153 000 cikket tartalmaz közel 110 folyóiratból, amelyek az APA és kiadója, az Educational Publishing Foundation (EPF) és a vele kapcsolatban álló szervezetek – beleértve a Canadian Psychology Association és a Hogrefe Publishing Group szervezeteket – kiadásában jelentek meg. Minden folyóirat tartalmazza a folyóiratcikkeket, a könyvismertetéseket, a szerkesztőknek írt leveleket és a hibajegyzéket. A lefedettség 1894-től napjainkig tart, és majdnem az összes APA-folyóirat az 1. évfolyam, 1. számtól kezdve elérhető.

Springerlink

A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak, a legtöbb teljes szövegű eléréssel. (Folyóirat címek témakörök szerint: http://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/journals/springer-journals) A kiadványok túlnyomó többsége angol nyelvű, kisebb részük német, holland, francia és olasz nyelvűek.

Typotex
Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.


Online (otthonról is elérhető) adatbázisok

- Online elérhetők az Egyetem Doktori képzésében részt vevő hallgatók PHD értekezései

- MEK – Magyar Elektronikus Könyvtár: több mint 14000 digitális könyvet tartalmazó, ingyenes szolgáltatás

- AKADÁLYMENTES VERZIÓ: http://vmek.oszk.hu

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa: túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé tevő, bárki számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás. Alapfunkcióin túl elvezet a feldolgozott folyóiratok honlapjára, hozzáférést ad ugrópontok segítségével a cikkek teljes szövegéhez, ha azok szabadon elérhetők az interneten, illetve ha nem, akkor közvetítésével a cikkek másolata megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtártól.

MOKKA-ODR – a dokumentum könyvtári lelőhelyéről információt találhatnak az adatbázisban

- Digitális Tankönyvtár

Digitalizált Törvényhozási Tudástár (Az Országgyűlési Könyvtár adatbázisa, jogforrások, könyvek, folyóiratok is megtalálhatók)

- Országgyűlési Dokumentumok

- Országgyűlési Napló

- Europeana / Európai Digitális Könyvtár, több millió digitalizált rekorddal rendelkezik Európa könyvtáraiból, levéltáraiból, múzeumaiból, galériáiból, köztük multimédiás tartalmakkal

Hasznos linkek

- Elektronikusan elérhető belföldi és külföldi szakfolyóiratok jegyzéke

- Eu vonal

- Országgyűlés

- Kormányportál

- Jogi Fórum

- Alkotmánybíróság

- Bíróságok

- Legfőbb ügyészség

- Kúria

- Ügyfélkapu

- Magyar Ügyvédi Kamara

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube