Készült: 2016-06-04
Módosítás: 2018-07-31

 Állományunk

Online elérhető katalógusunkban kereshet, információt szerezhet meglévő állományunkról. 

Gyűjtőkör

A könyvtár gyűjtőkörébe tartozik az állam- és jogtudományok szakirodalma, valamint a Karon oktatott és kutatott tudományok, továbbá ezek határterületi tudományának szakirodalma, úgy az alapképzésnek, a szakoknak, és a kiegészítő képzéseknek megfelelő szakterületek irodalma.

A Könyvtár gyűjti: 

• az Állam- és Jogtudományi Karon oktatott tantárgyak kötelező és ajánlott tankönyveit,

• az Állam- és Jogtudományi Kar jegyzeteit, oktatási segédleteit,

• a tudományos és az oktatói munkához szükséges kézikönyveket,

• kiadványcsere keretében más felsőoktatási és tudományos intézmények kiadványait,

• A Karon folyó tudományos munka publikációit (konferenciakiadványokat, hallgatói és oktatói kiadványokat),

• Az Állam- és Jogtudományi Kar alapításától kezdve gyűjtjük a Karon végzett hallgatók szakdolgozatait, valamint a Doktori képzésben részt vevő hallgatók PHD értekezéseit. (utóbbi elektronikusan is elérhető)

Információk a katalógus használatáról

A könyvtár állományáról tájékozódhat online  katalógusunkból . A katalógust az Egyetemi Könyvtári Szövetség partnerei közösen építik. A lelőhelyadatoknál szereplő ÁJK Olvasóterem, ÁJK Raktár kifejezés utal arra, hogy Kari Könyvtárunkban található meg a dokumentum. 

A katalógusban lehetőség van a Karon készült szakdolgozatokra keresni. Kérjük, válassza az összetett keresés menüpontot, a tárgyszónál tüntesse fel a szakdolgozat kifejezést, ezután tovább szűkítheti a keresést bármely szempont szerint: szerző, cím szavai, tárgyszó, év, stb…

 Példa: A szakdolgozat keresés menete 

(klikk a képre) 

 

Folyóiratok

A könyvtárban megtalálható folyóiratokról a könnyebb eligazodás érdekében jegyzéket állítottunk össze. 

Figyelmükbe ajánljuk online elérhető belföldi és külföldi jogi szakfolyóiratokról készült összeállításunkat, valamint az Adatbázisok, online információforrások menüpontban összegyűjtött hasznos információkat.

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube