Készült: 2016-06-04
Módosítás: 2016-06-04

Könyvtárunk története, küldetésnyilatkozata

Már a XVII. - XVIII. századi református oktatásban nagy hangsúlyt fektettek a jogi képzésre. Oktatás folyt Sárospatak, Máramarossziget, Debrecen és Kecskemét jogakadémiáin. E képzés XX. századi újra indításának egyik megtestesüléseként alapította meg Egyetemünk a Jogi karát, amelyen 1999. júliusában fejeződött be a nappali tagozatos jogi képzés akkreditációja Budapest székhellyel.

A Karon nagy hangsúlyt kapott a közszektor igazgatásához szükséges ismeretek, valamint a versenyszféra jogi intézményeinek oktatása. A versenyképesség érdekében az európai normarendszert jól ismerő, idegen nyelvi jártassággal rendelkező szakemberek képzéséhez az igazgatási, az ipar- és kereskedelmi jogi ismeretek bőséges kínálatával gazdagították az oktatást.

Az oktatási munka megkezdésével csaknem egyidőben indult a képzési és kutatási szempontoknak megfelelő könyvtár kialakítása.

Az induló könyvtári állomány jórészt ajándékokból, hagyatékokból, az OSZK Fölöspéldány Központja által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból tevődött össze. Komoly segítséget kaptunk többek közt az Országos Idegennyelvű Könyvtártól, az ÁIF Veszprémi Intézet Könyvtárától, a KHB Szakkönyvtárától, az Országgyűlési Könyvtártól, a Képviselő Tájékoztatás Könyvtárától.

Könyvtárunk állományát gazdagította dr. Toldi Ferenc, ill. dr. Takács Imre professzorok, valamint dr. Viski László akadémikus hagyatéka, a kanadai Magyar ház ajándéka, a jogászképzés prominens személyiségeinek könyvadományai. Külön említésre méltó a bibliofil jogász, dr. Balogh Zoltán becses adománya, melyben több értékes régi könyv - köztük a neves antwerpeni nyomdász, Planten 1575-ben kiadott Justinianus institucióit tartalmazó munkája - is található.

A friss, új megjelenésű, alapvető jogi szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek, periodikumok (heti és havilapok, közlönyök, jogtárak) már saját beszerzésből kerültek a könyvtár állományába.

Az állomány nagysága 14 000 könyvtári egység. Az olvasótermekben szabadpolcon 3 000 kötetnyi, tematikus elrendezésű szakanyag, ill. kézi könyvtár, valamint magyar és idegen nyelvű szakfolyóiratok találhatók. Feldolgozzuk és őrizzük a Karon készült szakdolgozatokat, valamint a PhD értekezéseket.

Kapcsolódva a hazai könyvtári terület küldetésnyilatkozatában megfogalmazottakhoz, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára az alábbiakban fogalmazza meg és teszi közzé küldetésnyilatkozatát:

A hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad és korlátlan hozzáférés biztosításával elősegíti a Karon folyó magas színvonalú képzést és kutatást. Segíti a hallgatókat egy nemzetközileg elismert tudást igazoló oklevél megszerzésében. Támogatja az Egyetemet képzési, kutatás-fejlesztési alap-és kiegészítő tevékenységeinek magas színvonalú ellátásában.

Dokumentumok: Küldetésnyilatkozat és Stratégiai terv

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube