Készült: 2022-03-02
Módosítás: 2022-06-30

Károli Gáspár Református Egyetem

Online adatbázisok (2022)

 

ADT+: http://adtplus.arcanum.hu
Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.

 

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag: http://www.akademiai.com
Az Akadémiai Kiadó 8 magyar és 46 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető a több tudományágra kiterjedő adatbázisban.Akadémiai Kiadó MeRSZ: https://mersz.hu
Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban.

 

Akadémiai Kiadó Szótárcsomag: https://szotar.net/
Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz és spanyol szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.ATLA Religion Database With ATLASerials Plus: http://search.ebscohost.com/
Teljes szövegű vallástudományi adatbázis, 310 folyóirat mintegy 500 ezer tanulmányához biztosít teljes szövegű hozzáférést.
A 2020-ban elérhető kibővített ATLA Plus adatbázis további száz folyóirat teljes szövegét tartalmazza.

 

Brill - Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online: http://www.brill.com/
A szláv nyelvek és nyelvészet enciklopédiája a valaha megjelent legátfogóbb szláv nyelvekkel foglalkozó referenciamunkát kínálja, mintegy 400 cikkel. A szláv nyelvcsalád minden fontos aspektusát kezeli az indoeurópai eredettől napjainkig, valamint figyelembe veszi a szláv nyelvek más nyelvekkel való kölcsönhatását.

 

Brill – Brill’s Medieval Reference Library Online: http://www.brill.com/
Több mint 4200 aláírt bejegyzéssel és több mint 200 illusztrációval ez egy nélkülözhetetlen online forrás mindenki számára, aki érdeklődik a premodern európai történelem és kultúra iránt.

 

De Gruyter – Allgemeines Künstlerlexikon Online: https://www.degruyter.com/view/db/akl
A De Gruyter Általános Művészlexikonja a világ legnaprakészebb, legmegbízhatóbb és legkiterjedtebb referenciamunkája a művészek vonatkozásában. Hiteles, friss biográfiai információkat tartalmaz több mint 1.2 millió művészről – többet, mint bármely más adatbázis a világon.

 

De Gruyter Bibliotheca Teubneriana Latina Online: https://www.degruyter.com/view/db/btl

A BTL Online adatbázis elektronikus hozzáférést biztosít a Bibliotheca Teubneriana-ban megjelent összes latin nyelvű szöveghez, az ókortól és késő ókortól kezdve a középkori és új-latin szövegekig. Így összesen mintegy 13 millió szóalak érhető el elektronikus úton.

 

De Gruyter - Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online: https://www.degruyter.com/view/db/ebr
A Biblia enciklopédiája és fogadtatása (EBR) az első és egyetlen átfogó referenciamunka, amelyet a Bibliának és annak fogadtatásának szenteltek.

 

De Gruyter Linguistic Minorities in Europe Online: https://www.degruyter.com/view/db/lme
Az új, lektorált referenciaforrás, a Linguistic Minorities in Europe Online (LME) átfogó dokumentációt nyújt az európai őslakos és bevándorló nyelvi kisebbségekről.

 

De Gruyter Thesaurus Linguae Latinae Online: https://www.degruyter.com/view/db/tll

A Thesaurus linguae Latinae nemcsak a legnagyobb latin szótár a világon, hanem az első, amely lefedi az összes latin szöveget a klasszikus korszaktól körülbelül i.sz. 600-ig.

 

JSTOR Essential Collection: http://www.jstor.org/
A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. Az egyes tematikus kollekciók mellett közkönyvtárak (Public Library Collection I–III) és múzeumok (Museums Collection) számára kedvezményes áron kínálják a gyűjtemény nagy részéhez való hozzáférés lehetőségét. 2022-ben elérhető JSTOR tartalmak: Asia, Essential Collection, Health & General Sciences, Hebrew Journals, Ireland, Jewish Studies, Religion & Theory

 

Kossuth Kiadó: https://zeusz.kossuth.hu/
Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg.

 

L'Harmattan Digitális Adatbázis: https://www.szaktars.hu/harmattan/
A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

 

Legal Source: http://search.ebscohost.com/
Az EBSCO jogtudományi adatbázisában több száz szakfolyóirat teljes szövegéhez lehet hozzáférni.

 

Munzinger: Das KLG – Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur: https://www.munzinger.de/search/query?query.id=query-16

Kortárs irodalmi lexikon: 20. és 21. századi német nyelvű szerzők életének és munkásságának bemutatása, több, mint 880 szócikkben. A részletes esszék nemcsak a műveket és azok hatását mutatják be, hanem átfogó tartalomjegyzékeket, szakirodalmi bibliográfiákat is tartalmaznak.

 

Oxford Bibliographies Online (OBO): http://www.oxfordbibliographies.com
Szakmabéliek által ellenőrzött, kommentárokkal ellátott bibliográfiák és rövid enciklopédia bejegyzések webes gyűjteménye az Oxford University Press-től.

 

Oxford Handbooks Online (OHO): http://www.oxfordhandbooks.com
Az adatbázis közel 1000 Oxford-kézikönyv mintegy 35 ezer tételből álló szócikkanyagát tartalmazza. A kötetek 17 tudományterület anyagát fedik le, köztük a régészet, közgazdaság-tudomány, nyelvészet, filozófia, történelem és további bölcsészettudományokat. A tematikus kollekciókba rendezett kézikönyvek csomagokként fizethetők elő. 2022-ben elérhető szekciók: Law, Linguistics

 

Oxford University Press - Law Collection: https://academic.oup.com/journals

Az Oxford University Press a nemzetközi jogtudomány vezető kiadója - e kiváló hírnév tükröződik a törvénygyűjteményükben kínált címek kiemelkedő minőségében. A jogtudomány területei a következők: összehasonlító, külföldi befektetési, kereskedelmi, verseny-, környezetvédelmi, menekültjogi és gazdasági, valamint jogi tanulmányok, joggyakorlat, vitarendezés, büntetőjogi és átmeneti igazságszolgáltatás.

 

ProQuest Central: https://search.proquest.com
A rendelkezésre álló legnagyobb folyóirat-forrás, amely teljes adatbázisokat összesít az összes főbb tématerületen, beleértve az üzletet, az egészségügyet és az orvostudományt, a társadalomtudományokat, az oktatást, a technológiát, valamint a bölcsészettudományt.

 

PsycARTICLES: http://search.ebscohost.com/
Az American Psychological Association adatbázisa 119 pszichológiai témájú folyóirat 153 ezer cikkéhez biztosít teljes szövegű hozzáférést.

 

Scopus: http://www.scopus.com/
Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.

 

SZAKTÁRS - Argumentum Kiadó: https://www.szaktars.hu/argumentum/

A kiadó az elmúlt 30 évben mintegy 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, kritikai kiadások, történettudomány, oktatáselmélet, nyelvészet, nyelvtörténet, szociológia, zenetudomány, könyvtörténet, művészetelmélet, színháztörténet, pszichológia, néprajz, régészet és építészet témakörében. Társkiadói közé tartozik az ELTE, az MTA intézményei, múzeumok, az OSZK, könyvtárak, levéltárak, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, archívumok és egyéb tudományos szellemi műhelyek.

 

SZAKTÁRS - Attraktor Kiadó: https://www.szaktars.hu/attraktor/

Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó több mint 250 kötetét tartalmazza.

 

SZAKTÁRS - Balassi Kiadó: https://www.szaktars.hu/balassi
Az adatbázisban a Balassi Kiadó kiadványait lehet elérni a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, a régészet, a művészettörténet, a művészetelmélet, az építészet, a szociológia, a pszichológia, a néprajz, a könyvtörténet, a zenetudomány, a színháztörténet és a színházelmélet területéről.

 

SZAKTÁRS - Gondolat Kiadó: https://www.szaktars.hu/attraktor/

A folyamatosan bővülő, több mint 20 tudományterületet felölelő adatbázisban közel 800 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el, ez a Gondolat Kiadó 1990 óta megjelent könyveinek döntő részét lefedi.

 

SZAKTÁRS - Kalligram Kiadó: https://www.szaktars.hu/kalligram/

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak közvetítője. Repertoárjában a szépirodalom mellett irodalomtörténeti, társadalom- és történettudományi, filozófiai-esztétikai munkák szerepelnek, a kiadványok száma megközelíti a 900 kötetet.

 

SZAKTÁRS - Kortárs Kiadó: https://www.szaktars.hu/kortars
Az adatbázisban a Kortárs Kiadó magyar irodalomtörténeti és –elméleti kiadványai érhetők el.

 

SZAKTÁRS - Kriterion Kiadó: https://www.szaktars.hu/kriterion
A Kriterion Könyvkiadó nevének jelentése mérce, mely a kiadó minőségi igényét hivatott kifejezni. Az irodalmi örökség és a kortárs irodalmi termés mellett a népköltészeti és a népművészeti, valamint a tudománytörténeti és politikatörténeti alkotásokat is felvette profiljába, melyből nem hiányoznak a természettudományok és a technikai műveltséget terjesztő művek sem.

 

SZAKTÁRS - Kronosz Kiadó: https://www.szaktars.hu/kronosz
A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes könyvállományát tartalmazza.

 

SZAKTÁRS - L'Harmattan Digitális Adatbázis: https://www.szaktars.hu/harmattan/
A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

 

SZAKTÁRS – Magyar Napló Kiadó: https://www.szaktars.hu/magyarnaplo/

A Magyar Napló Kiadó a Magyar Írószövetség mellett működő szépirodalmi műhely. A rangos és ismert írók, költők, műfordítók, irodalomtörténészek munkái mellett jelentős számban ad ki irodalomtudománnyal, történelemmel, szociográfiával, néprajzzal, vallással foglalkozó köteteket, valamint művészeti albumokat is. A 2012-ben induló adatbázis az eddig megjelentetett közel 300 kötetet adja közre.

 

SZAKTÁRS – Mentor Könyvek Kiadó: https://www.szaktars.hu/mentor/

Az erdélyi kiadó adatbázisában 630 művészeti, néprajzi, történelmi és szépirodalmi kötet érhető el.

 

SZAKTÁRS – Múlt és Jövő Kiadó: https://www.szaktars.hu/multesjovo/

A kiadó a világ friss judaisztikai műveiből, a legkülönfélébb nyelveken született zsidó irodalmat magyar fordításokban adja közre. A szorosan vett zsidó tárgyú témákon túl érdeklődik a tolerancia, a multikulturalizmus és a nonfiction irodalom iránt is.

 

SZAKTÁRS – Nap Kiadó: https://www.szaktars.hu/nap/

A Nap Kiadó közel három évtizedes múltra tekinthet vissza, ami alatt művelődéstörténeti, irodalmi, nyelvészeti, történelmi, néprajzi és közművelődési értékeket hordozó művek megjelentetését tekintette fő hivatásának. Számos, szakmai körökben népszerű és elismert sorozatot tart fent immár évtizedek óta (In memoriam, Emlékezet, Reprint, Álarcok, Magyar esszék). A kiadói adatbázis közel az összes eddig megjelent, mintegy 500 könyv digitális, kereshető változatát tartalmazza.

 

SZAKTÁRS – Napvilág Kiadó: https://www.szaktars.hu/napvilag/

Az adatbázisban 388 kötet található a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű ismereteket.

 

SZAKTÁRS - Osiris Kiadó: https://www.szaktars.hu/osiris/
Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

 

SZAKTÁRS - Szent István Társulat: https://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

 

SZAKTÁRS - Tinta Kiadó – SzakKönyvTár: https://www.szaktars.hu/tinta

A Tinta Kiadó küldetése a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, és korszerű egynyelvű magyar szótárak kiadása.

 

Tinta Kiadó - SzóTudásTár: https://szotudastar.hu/

A SzóTudásTár a legnagyobb egynyelvű, magyar, interneten elérhető szótári adatbázis. Megalkotója és fejlesztője a Tinta Könyvkiadó. Az adatbázisban a TINTA Könyvkiadó 11 egynyelvű nagyszótárának szócikkanyaga kereshető, összesen több mint negyedmillió lexikai egység. Egyebek mellett a következő témakörökben található információ a magyar szavakról: etimológia, szinonima, ellentét, régi szavak, kiejtési, értelmező, szólás, közmondás, idegen szavak.

 

Typotex – InterKönyv: https://edu.interkonyv.hu/

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Az adatbázis az IP-alapú azonosítás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.

 

Új Jogtár (Wolters Kluwer): https://uj.jogtar.hu

A Jogtár® Magyarország piacvezető jogi adatbázisa. A Jogtáron elérhető tudásbázissal a jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához nyújt támogatást a Wolters Kluwer immár több mint 25 éve. Az elérhető tartalmak köre rendkívül gazdag: magyar és EU-s joganyagok, indokolások, kommentárok, döntvények, szakcikkek, könyvek, navigátorok, iratminták, módszertani anyagok és kalkulátorok segítik a felhasználók mindennapi munkáját. Az adatbázis bármikor, bárhonnan online elérhető, naprakész és személyre szabható.

 

 

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont