Új rektor vezeti Egyetemünket
A 10. legjobb felsőoktatási intézmény
Integritás és az egyházi intézmények felelőssége c. konferencia
Szakirányú Továbbképzések
A KRE ÁJK nyílt napjai
Az EU támogatások hatása a szociális védelem rendszerére…
Ismerkedj meg a Bocskai István Szakkollégiummal!
 Gazdaság és jog c. konferencia
 A Jogakadémia kötetének bemutatója Kecskeméten
Technológiai kihívások az egyes jogterületeken

Új rektor vezeti Egyetemünket
A 10. legjobb felsőoktatási intézmény
Integritás és az egyházi intézmények felelőssége c. konferencia
Szakirányú Továbbképzések
A KRE ÁJK nyílt napjai
Az EU támogatások hatása a szociális védelem rendszerére…
Ismerkedj meg a Bocskai István Szakkollégiummal!
 Gazdaság és jog c. konferencia
 A Jogakadémia kötetének bemutatója Kecskeméten
Technológiai kihívások az egyes jogterületeken

Birher Nándor előadása az Állami Számvevőszék konferenciáján

Az Állami Számvevőszék „Jó gyakorlatok” című szeminárium sorozatában tartott előadást a közelmúltban Dr. habil. Birher Nándor egyetemi docens, a Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék tanszékvezetője.

Bővebben ...

Károli Gáspár Ösztöndíj

Az ösztöndíjra minden önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg Egyetemünket. Az ösztöndíjat a hallgatók egy tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30, 55 vagy 80 óra tartamú, jelen oldalon közzétett listából választott önkéntes munka elvégzése. A hallgatók tanulmányaik során többször is pályázhatnak az ösztöndíjra.

Bővebben ...

Nemzetközi kutatási konzorciumban vesz részt az ÁJK

Sikeres „V4 Plusz” – a Visegrádi Alap által finanszírozott nemzetközi kutatási konzorciumban vesz részt az ÁJK, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék koordinálásában, a kar két oktatója - Prof. Dr. Kun Attila kutatásvezető és Dr. habil. Szuchy Róbert - révén.

Bővebben ...

A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken

A Szemere Bertalan Kutatóközpont keretében kerül megrendezésre, A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken című konferencia 2020. február 27-én, a Zsinati Díszteremben (Abonyi u. 21.)

Bővebben ...

MNB GDSZ ösztöndíj

A Károli Gáspár Református Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara pályázatot hirdet.

Bővebben ...

Doktoravató és oklevélátadó ünnepség

2020. január 25-én került megrendezésre az Állam- és Jogtudományi Kar doktoravató és oklevélátadó ünnepsége, a Pozsonyi úti református templomban.

Bővebben ...

Rendszeres szociális ösztöndíj

A 2019/2020. tanév II. félévben is megpályázható a rendszeres szociális támogatás azoknak a hallgatóknak, akik szociális alapon rászorulnak. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a szociális helyzetet igazoló dokumentumok, igazolások benyújtásával lehet. A pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi Szociális Bizottság bírálja el, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Bővebben ...

A bíróságok felvételt hirdetnek bírósági fogalmazói álláshelyekre

A pályázatot személyesen vagy postán az Országos Bírósági Hivatalba kell eljuttatni.

Bővebben ...

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube