Iraki tanulmányúton járt az ÁJK delegációja
 II. Országos Római Jogi Perbeszédverseny
Hallgatói siker a nemzetközi választottbírósági perbeszédversenyen
A Károli továbbra is a legjobb tízben
Másoddiplomás képzéseink
Napi biztatás

1 2 3 4 5 6

Prof. Dr. Kaius Tuori előadást tartott Karunkon

Kaius Tuori, a Helsinki Egyetem Jogtudományi Karának nemzetközileg elismert római jogász-történész professzora tartott előadást 2024. május 15-én a Károlyi-Csekonics Palotában.

Bővebben ...

„Allez, Jäger! Éljen a haza!” Batthyány Lajos pere

Nagy érdeklődés mellett zajlott le 2024. május 13-án a Batthyány-perről szóló „Allez, Jäger! Éljen a haza!” című rendezvény, amelynek a Scruton MCC adott otthont. Az előadást Stipta István professzor úr tartotta. Moderátorként – az MCC-KKV program keretén belül – Biki István, Karunk másodéves joghallgatója, a Jogtörténeti Tanszéki ösztöndíjas demonstrátora, valamint a Bocskai István Jog- és Társadalomtudományi Szakkollégium Történeti Műhelyének tagja működött közre.

Bővebben ...

ÁJK-s hallgatói siker a munkajogi versenyen

A Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Magánjogi Tudományok Intézete és a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke által szervezett XIX. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszédmondó Versenyre 2024. május 10-én került sor a Ráday Házban, amelyen ezúttal valamennyi jogi kar csapata részt vett.

Bővebben ...

Lélek által vezetett élet – pünkösdi gondolatok

János evangéliumában így olvashatunk arról, hogyan tett Jézus Krisztus ígéretet a Szentlélek eljövetelével kapcsolatban: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz” (Jn 14,15–17) Ez az ígéret teljesedett be az első pünkösdkor, amikor eljött a Szentlélek és kitöltetett a tanítványokra: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak” (ApCsel 2,1–4).

Bővebben ...

Országos Doktorandusz Szakmai Találkozó

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2024. június 6-án Országos Doktorandusz Szakmai Találkozót szervez a Károlyi-Csekonics Palotában (1088 Budapest, Múzeum utca 17.).

Bővebben ...

Demokrácia - historikus és teoretikus aspektusok

A KRE ÁJK Jogtörténeti és Jogelméleti Intézete 2024. május 28-án nemzetközi tudományos konferenciát szervez, „Demokrácia-historikus és teoretikus aspektusok” címmel a Károlyi-Csekonics Palotában.

Helyszín: Károlyi-Csekonics Palota, Szivarterem, 1088 Budapest, Múzeum utca 17.
Dátum: 2024. május 28. kedd

Bővebben ...

Munkajogi konferencia meghívó

A Magyar Munkajogi Társaság ezúttal közösen a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magánjogi Tudományok Intézetének Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékével harmadik alkalommal rendezi meg a konferenciáját.

Bővebben ...
csoportkép

Iraki tanulmányúton járt az ÁJK delegációja

A félelem a keleti keresztyének életének része. Az Irak kurdisztáni területére menekültek mostanra berendezkedtek egy új életre. Bár a térségben megbecsült közösségnek számítanak, jövőjükre mégis bizonytalanul tekintenek. Az iraki keresztyénüldözés tizedik évfordulója alkalmából látogatott Irakba a Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóiból álló delegáció. 

Bővebben ...
Várady Tibor

A 85 éves Várady Tibor akadémikust köszöntik egyetemünkön

Az Állam- és Jogtudományi Kar Közjogi Intézete Várady Tibor vajdasági magyar származású jogtudós, jogász, kisebbségjogi szakértő, egyetemi tanár és író 85. születésnapja alkalmából konferenciát szervez május 24-én 11 órakor a Károlyi-Csekonics-palota Báltermében.

Bővebben ...

Academic Lecture by Professor from University of Helsinki

Institute for Legal History and Legal Theory Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary has invited Prof. Dr. Kaius Tuori from the Centre for European Studies Faculty of Law of the University of Helsinki. The title of the academic lecture is: "Middlemen. How did knowledge of Roman law spread outside Rome".

Bővebben ...

Konferencia az óvodai és iskolai szociális munkáról

A Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar Szociális Munka és Diakónia Intézete és az Állam- és Jogtudományi Kar Kálvin János Keresztyén Szociális Kutatóműhelye konferenciát szervez a Kecskemét Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága támogatásával, melynek fő témája az óvodai és iskolai szociális segítés.

Bővebben ...

Tanúim lesztek! – Gondolatok a mennybemenetel ünnepén

Jézus mennybemenetele negyven nappal húsvét után történt. Jézus az Olajfák hegyén tanítványai szeme láttára felemeltetett és felhő takarta el őt előlük. Közvetlenül mennybemenetele előtt azonban ezeket a szavakat intézte tanítványaihoz: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig” (ApCsel 1,8). Tanúim lesztek! – Amikor eljön majd pünkösdkor a Szentlélek és kitöltetik rajtuk, a tanítványok nem maradhatnak csendes őrzői annak az életet átformáló evangéliumnak, annak az örömhírnek, amelyet már tudnak. Nem hallgathattak némán a megváltó és győztes Úrról, Jézus Krisztusról, akit jól ismertek. És micsoda öröm, hogy nem is hallgattak és nem is tartották meg csak saját maguk számára az evangéliumot. A Szentlélek rajtuk való kitöltetését követően így indulhattak el, így válhattak és váltak a házból kilépni nem merő tanítványokból bizonyságot tévő küldöttekké, apostolokká.

Bővebben ...

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont