Új rektor vezeti Egyetemünket
A 10. legjobb felsőoktatási intézmény
Integritás és az egyházi intézmények felelőssége c. konferencia
Szakirányú Továbbképzések
A KRE ÁJK nyílt napjai
Az EU támogatások hatása a szociális védelem rendszerére…
Ismerkedj meg a Bocskai István Szakkollégiummal!
 Gazdaság és jog c. konferencia
 A Jogakadémia kötetének bemutatója Kecskeméten
Technológiai kihívások az egyes jogterületeken

Új rektor vezeti Egyetemünket
A 10. legjobb felsőoktatási intézmény
Integritás és az egyházi intézmények felelőssége c. konferencia
Szakirányú Továbbképzések
A KRE ÁJK nyílt napjai
Az EU támogatások hatása a szociális védelem rendszerére…
Ismerkedj meg a Bocskai István Szakkollégiummal!
 Gazdaság és jog c. konferencia
 A Jogakadémia kötetének bemutatója Kecskeméten
Technológiai kihívások az egyes jogterületeken

Ügyvédi továbbképzés az Állam- és Jogtudományi Karon

Az Új ügyvédi törvény (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) értelmében, az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti.

Bővebben ...

Nyílt nap az ÁJK-n

2020. január 7-én került megrendezésre az Állam- és Jogtudományi Kar idei első Nyílt napja, ahol több mint 100 érettségi előtt álló diák volt kíváncsi a Kar képzéseire.

Bővebben ...

MNB ösztöndíj

A Károli Gáspár Református Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara pályázatot hirdet.

Bővebben ...

Kiemelkedő siker az Országos Bírósági Hivatal pályázatán

Schlachta Boglárka Lilla, az Állam- és Jogtudományi Kar IV. évfolyamos joghallgatója I. helyezést ért el az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a közelmúltban kiírt Mailáth György Tudományos pályázat, Bírósági általános igazgatási szekció joghallgatói tagozatában. A pályamunka címe: Adalékok a bírói hivatás történetéhez. A pályázati anyagokat négy tagú bíráló bizottság értékelte, amelynek elnöke dr. Répássy Árpád, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese volt. Gratulálunk a győztesnek!

Bővebben ...

Dr. Fábián Ferenc köszöntése

Dr. Fábián Ferenc PhD. ny. egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár 2019 augusztusában töltötte be 70. életévét. Karunk, a KRE ÁJK a PPKE JÁK-kal együttműködésben, Fábián Tanár Úr részére egy ünnepi kötetet adott ki – „70” Studia in Honorem Ferenc Fábián címmel. A kötet szerkesztői Dr. habil. Boóc Ádám tanszékvezető, Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér és Dr. habil. Szuchy Róbert dékánhelyettesek (KRE ÁJK) és Prof. Dr. Csehi Zoltán (PPKE JÁK) voltak.

Bővebben ...

Dr. habil. Homicskó Árpád dékánhelyettes úr átadta a demonstrátori megbízásokat

2019. december 18-án, a Kar vezetése ünnepélyes keretek között átadta a 2019/2020. tanévre szóló demonstrátori megbízásokat.

Bővebben ...

Felelősségi kutatás - workshop

December 10-én került megrendezésre a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Felelősségi kutatás workshopja, amelyen Dr. Boóc Ádám tanszékvezető „Észrevételek az ügyvédi kárfelelősség kérdéséhez” címmel tartott előadást. Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán a drón-működtetőkről, Dr. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes az orvosi felelősségről, Dr. Szuchy Róbert oktatási és tanulmányi dékánhelyettes a fenntartható fejlődésről és villamosenergia tárolásról szólt, míg Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs egyetemi docens a „Felelősség a közigazgatásban” címmel tartott ismertetőt.

Bővebben ...

Szakjogász hallgatók látogatása a paksi Atomerőműben

Izgalmas kiránduláson vehettek részt az Energetikai és természeti erőforrások szakjogász képzés hallgatói 2019. december 13-án. Lehetőséget kaptak az Atomerőmű bejárására, működésének megismerésére, Kovács Pál úrnak, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárnak a vezetésével.

Bővebben ...

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube