Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2016-07-14

Kutatási-fejlesztési és innovációs stratégia

 

 


A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-
és Jogtudományi Karának

kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenysége
és fejlesztési stratégiája


A Kar K + F+I stratégiája


A Kar – tudományos eredményekkel alátámasztott – kutatási teljesítménye a kutatás- fejlesztési és innovációs stratégián alapul, melynek három alapcélja a következő:

• az alapkutatások valamennyi területén – a kutatási tervciklusok szerinti ütemezésben – eredményeket kell kimunkálni. Ezek felhasználási területét részben a graduális és a posztgraduális képzési szakok, részben – a hallgatók bevonásával – a tudományos diákkörök alkotják. A Karon a graduális és a posztgraduális képzési szakok kínálata bővült 2010-hez képest, jól működő diákköri tevékenység mutatható ki, ami a következő öt éves ciklusban tovább fejlesztendő. A Kar 2010 óta tudatosan törekszik a széles körű TDK tevékenyég folytatására, amelynek céljai között az OTDK-ra való felkészülés és minél eredményesebb helyezések elérése is szerepel. Fontos, hogy az oktatók olyan kutatásokat folytassanak, amelyek az oktatásba is beépülnek. 

• az alkalmazott kutatásokban az eredményeket közvetett módon hasznosítani kell, különös figyelemmel a jogalkotás és a kormányzati stratégia egyes szakelemeinek igényeire.

• a kutatások eredményességét és hatókörét pályázati eljárások felhasználásával és széles nemzetközi együttműködés kiépítésével kell tovább növelni. A Karon 2011-től kezdődően kutatóműhelyek kerültek kialakításra, amik kutatási tevékenysége egy-egy témakörre összpontosít. A kutatóműhelyek működése és kutatási tevékenysége rendszeresen felülvizsgálatra kerül, és az ennek során levont következtetések után változnak a fő kutatási irányok és szempontok, ezáltal is követve a változó jogi környezet kihívásait. A következő időszakban a gazdasági témájú kutatások kiemelt szerepet fognak betölteni a kari képzés és kutatás tekintetében, mind a tanszékek, mind a kutatóműhelyek vonatkozásában.


A K+F+I stratégia megvalósításának eredményei az oktatás, a kutatás és az innováció területén alapvetően minőségi igényeket elégítenek ki.

A kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia megvalósítása az oktató-kutatók önként vállalt kutatási témaválasztásával és a kutatási tervnek tematikus meghatározásával történik. A 2011-2014 közötti időszak tematikus kutatási kerete a 2012. január 1-én hatályba lépő új magyarországi Alaptörvény volt, a kutatás program a „Az Alaptörvény rendelkezéseinek beépülése a hazai jogrendszerbe” címet viselte. A 2015-től kezdődő időszakban a központi kutatási főirány „A globális technológiák kihívásai a magyar jogban” címet fogja viselni, amelyhez csatlakozva valamennyi tanszék feladata lesz, hogy kapcsolódási pontokat keressen, és ennek mentén alakítsa, fejlessze a kutatási tevékenységét. 

A központilag kijelölt irányvonal, amely a globális technológiák által kialakítandó új jogi környezet alapos feldolgozását jelenti, lehetőséget teremt arra, hogy egységes vezérlő elv mentén történjen a kari kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia működtetése.


A kutatásfejlesztés jövőképe


A KRE ÁJK tudományegyetemi küldetésének olyan hosszútávra szóló programok végrehajtásával tesz eleget, amelyek célja:

• a tudományos teljesítmény és alkotóképesség, valamint az ehhez elengedhetetlen kutatási-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése, továbbá a Fenntartó, a társadalom, illetve az együttműködő partnerek számára közvetlenül is hasznot hozó K+F+I tevékenység általános feltételrendszerének javítása,

• elismert és az ország versenyképesség szempontjából kiemelt kutatás-fejlesztési területek megfelelően fókuszáló, a szellemi kapacitás-koordináción alapuló, minőségi fejlesztés,

• a tehetséggondozás és a kutatói-fejlesztői utánpótlás nevelés további megerősítése,

• a gazdasági szempontból is mérhető K+F+I tevékenység és kapcsolatrendszer kiépítése,

• a gazdasági jogi kutatások erősítése,

• a globális technológiák kihívásainak feltérképezése és megoldási javaslatok kidolgozása a jog eszközeivel,

• hazai és nemzetközi konferenciák keretében oktatóink minél nagyobb számban történő részvételi lehetőségének a biztosítása, 

• eredményeinknek a hazai és a külföldi szakirodalomban mind szélesebb körű megismertetésére,

• a pályázati lehetőségek jobb felhasználására a kutatási források és publikációs lehetőségek bővítésére.Budapest, 2014. november 27.

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube