Készült: 2019-06-12
Módosítás: 2023-08-30

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely

A Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely (a továbbiakban: Műhely) 2010 decemberében jött létre a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán (a továbbiakban: Kar), Lőrincz Lajos özvegyének kifejezett támogatásával. Lőrincz Lajos akadémikus a hazai közigazgatás-tudomány korszakos képviselője; a hazai közigazgatási képzés és kutatás mai rendszerét, főbb irányait mind a mai napig meghatározza a Kar volt dékánjának, a Közigazgatási Jogi Tanszék korábbi vezetőjének munkássága.Lőrincz Lajos

A Műhelyt a Közigazgatási Jogi Tanszék és az Alkotmányjogi Tanszék oktatói és demonstrátorai hozták létre, vezetőjévé Rixer Ádámot, a Közigazgatási Jogi Tanszék vezetőjét választották. A szárnybontogatás időszakában nagy segítségünkre volt Kukorelli István Tanár Úr is, aki tanácsaival és biztos értékítéletével komoly inspirációt nyújtott a Műhely tagjainak.
A Műhely a kezdetektől azzal az igénnyel működik, hogy a közjogi kutatások kari, egyetemi, sőt hazai zászlóvivője legyen, egyfajta állandó keretül szolgálva a meg-megújuló kutatásokhoz. A célkitűzések között nem csupán az államisággal, a közhatalom mindenkori sajátosságaival és az egyes jogok tartalmával kapcsolatos kérdések feldolgozása, bemutatása jelent meg; folyamatosan az érdeklődésünk homlokterébe tartoztak-tartoznak azok a probléma-felvetések is, amelyek a Fenntartó, a Magyarországi Református Egyház prioritásaival is szinkronban vannak. Így a határon túli magyar közösségekkel, a magyar nyelvvel, a hazai romákkal vagy éppen az identitással kapcsolatos kérdések mindegyike a Műhely által szervezett konferenciák, illetve önálló kötetek témája volt. Számos magyar nyelvű kötet mellett három angol nyelvű kötetet is megjelentettünk a magunk mögött hagyott évtizedben.
A kutatóműhely forma – amely nem jelent önálló jogi személyiséget – nem csupán arra alkalmas, hogy bizonyos pályázatok esetében a források felhasználásának keretei felismerhetőek legyenek, hanem – s ez legalább ilyen fontos – arra is, hogy a legfrissebb, akut, a jogi-igazgatási kérdéseket is feszegető új társadalmi jelenségekre azonnal reagáljunk.
A Műhely tevékenysége elválaszthatatlan a Közigazgatási Jogi Tanszéktől, melynek oktatói és mindenkori demonstrátorai jelentik annak motorját. A Műhely és a Közjogi TDK egyidejű szimbiózisa és érdemi különállása is természetes, hiszen egyazon történet különböző fejezeteiről van szó: előbbi inkább a szervezett tudományos kutatás terepe, utóbbi pedig – előbbi hátországaként is – inkább az önképzés, elmélyültebb ismeretszerzés és a tudományos jellegű tapasztalatszerzés terepe.


A kutatóműhely célkitűzései és feladata:

”Nemzeti identitás – alkotmányos identitás. Az identitás-vita újabb fejleményei” címmel került sor 2018. december 3-án a KRE ÁJK Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely szervezésében megvalósuló konferenciára. A KRE Hittudományi Karán lezajlott esemény – a kutatóműhely hagyományainak megfelelően – most is egy aktuális és közérdeklődésre számot tartó társadalmi-jogi kérdést járt körül. A számos hazai és határon túli magyar alkotmánybíró, állami vezető és egyetemi oktató aktív részvételével zajlott eseményen előadást tartott Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemünk oktatója is. A résztvevők nem csupán a kialakuló-félben lévő jogalkalmazói gyakorlatot elemezték, értelmezték, de azokat a kontextusokat is, amelyek az autonómia, szuverenitás, hatalommegosztás, állami szerepvállalás vagy éppen a 21. századi nemzetállamiság elvontabb jelenségeiből állnak össze. A konferencia-sorozat következő lehetséges állomásaként Rixer Ádám, a Kutatóműhely vezetője felvetette egy, a hazai roma identitás változásával összefüggő rendezvény ötletét is.A kutatóműhely vezetője:
Prof. Dr. Rixer Ádám tanszékvezető, egyetemi tanár

Tagok:
Dr. Móré Sándor tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs egyetemi docens
Prof. Dr. Cservák Csaba tanszékvezető, egyetemi tanár
Dr. habil. Szabó Zsolt PhD  egyetemi docens
Dr. Szabó Annamária Eszter egyetemi docens
Prof. Dr. Kukorelli István egyetemi tanár
Dr. Nagy Attila Mihály tanársegéd
Lőrincz Lajos Kutatóműhely kutatási beszámolói

2020/2021-es tanév II. félév
2019/2020-as tanév II. félév

2019/2020-as tanév I. félév

2018/2019-es tanév

2017/2018-as tanév
2016/2017-es tanév
2015/2016-os tanév

2014/2015-ös tanév
2013/2014-es tanév
2012/2013-as tanév
2011/2012-es tanév

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely Szervezeti és Működési Szabályzata

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont