Bizottságok

Tudományági Doktori- és Habilitációs Tanács

Elnök: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, egyetemi tanár

Tagok:
1. Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár
2. Prof. Dr. Hajdú József, egyetemi tanár
3. Prof. Dr. Kovács Péter, egyetemi tanár
4. Prof. Dr. Kukorelli István, egyetemi tanár
5. Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár
6. Prof. Dr. Szabó Imre, egyetemi tanár

 


Kari Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár
Titkár
: Dr. Birher Nándor, egyetemi docens
Tagok:
Az osztatlan mesterképzések, valamint a bolognai rendszerű képzések képviselete:
Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens - Jogi felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse
Dr. Lóth László, egyetemi docens - Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak szakfelelőse, Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse
Dr. Fehér János, egyetemi docens - Emberi erőforrások alapképzési szak szakfelelőse, Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse
Dr. Szuchy Róbert, egyetemi docens - Jogász osztatlan képzés szakfelelőse
Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak szakfelelőse

Doktori képzés képviselete:
Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár - KRE Állam - és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár - a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

Nem oktató munkavállalók képviselete:
Mundloch István, dékáni hivatalvezető

Hallgatók képviselete:
HÖK elnök

 


Kari Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Dr. Prieger Adrienn Dóra, egyetemi adjunktus
Titkár
: dr. Wiedemann János, egyetemi tanársegéd

Tagok:
1. Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens
2. hallgatói titkár

KRE ÁJK-Tudományos Diákköri Szabályzat

 

 

Tanulmányi Bizottság Kari Albizottsága

Elnök: Dr. habil. Szuchy Róbert, egyetemi docens

Tagok:
1. Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus
2. Dr. Udvary Sándor, egyetemi docens
3. dr. Klein Tamás, egyetemi tanársegéd (tanácskozási joggal)
4. Tanulmányi Osztályvezető (tanácskozási joggal)
5. HÖK képviselői

 


Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Dr. Cservák Csaba, egyetemi docens

Tagok:
1. Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus
2. Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens

 


Fegyelmi Testület

Elnök: Dr. Tóth András, egyetemi docens

Tagok:
1. Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens
2. Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi docens
3. Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár
4. Dr. Ludányi Arnold, egyetemi adjunktus

 

Kari Tudományos Tanács

Elnök: Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, egyetemi docens

Tagok:
1. az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője (Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár)
2. a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke (Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár)
3. az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára (Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus)
4. a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke (Dr. Prieger Adrienn Dóra, egyetemi adjunktus)
5. a kari folyóirat főszerkesztője (Dr. Osztovits András, egyetemi docens)
6. az osztatlan mesterképzések, valamint a bolognai rendszerű képzések szakvezetői:
     - Dr. Fehér János, egyetemi docens - Emberi erőforrások alapképzési szak, Emberi erőforrások felsőoktatási
       szakképzési szak
     - Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens - Jogi felsőoktatási szakképzési szak
     - Dr. Lóth László, egyetemi docens - Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak, Kereskedelem és marketing
       felsőoktatási szakképzési szak
     - Dr. habil. Szuchy Róbert, egyetemi docens - Jogász osztatlan képzés
     - Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube