Készült: 2013-03-19
Módosítás: 2022-12-02

Bizottságok


Tudományági Doktori- és Habilitációs Tanács

Elnök:
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár

Tagok:
Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, az MTA doktora, belső tag
Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár, belső tag
Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár, belső tag
Prof. Dr. Stipta István egyetemi tanár, belső tag
Prof. Dr. habil. Szuchy Róbert egyetemi tanár, belső tag
dr. Repponi Felícia hallgatói képviselő – tanácskozási joggal
Prof. Dr. Vókó György egyetemi tanár, külső tag
Prof. Dr. Hajdú József egyetemi tanár, külső tag
Prof. Dr. Bándy Gyula egyetemi tanár, az MTA doktora, külső tag


Kari Tanács tagok és póttagok

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár, dékán
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, egyetemi tanár, dékánhelyettes
Mundloch István, dékáni hivatalvezető
Dr. Becsey Zsolt, egyetemi docens
Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár
Prof. Dr. Cservák Csaba, egyetemi tanár
Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár
Dr. Ercsey Zsombor, egyetemi docens
Prof. Dr. Udvary Sándor, egyetemi tanár póttag
Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi docens
Prof. Dr. Kun Attila, egyetemi tanár, póttag
Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, egyetemi docens
Dr. Birkás Antal, egyetemi docens,
Dr. Keskeny Dávid, DÖK
Horváth László, HÖK elnök


Kari Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök:
Dr.Miklósné Dr. Zakar Andrea, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak szakfelelőse

Tagok:
Az osztatlan mesterképzések, valamint a bolognai rendszerű képzések képviselete:
Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár - Jogi felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér  egyetemi tanár, dékánhelyettes - kutatásért felelős vezető
Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár
Prof. Dr. Szuchy Róbert, egyetemi tanár - Jogász osztatlan képzés szakfelelőse
Prof. Dr. Udvary Sándor, egyetemi tanár, - Továbbképzési központ vezető

Doktori képzés képviselete:
Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár - KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár - a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

Nem oktató munkavállalók képviselete:
Mundloch István, dékáni hivatalvezető

Hallgatók képviselete:
HÖK elnök - Horváth László


Kari Tudományos Diákköri Tanács

Szavazati jogú tagok:

Elnök:
Prof. Dr. habil. Boóc Ádám, egyetemi tanár a Bocskai István Szakkollégium vezetője

Oktatói titkár:
dr. Schlachta Boglárka Lilla tudományos segédmunkatárs

Tanácskozási joggal meghívottak:

- Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a KRE ÁJK dékánja
- Prof. Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, a KRE ÁJK dékánhelyettese
- Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a Tudományági Doktori-és Habilitációs Tanács elnöke
- Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE ÁJK Doktori Iskola elnöke
- Prof. Dr. Stipta István, a KRE ÁJK Kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke
- a KRE ÁJK OTDT szakmai bizottságaiba beválasztott oktatói:
     Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea
     Dr. Kovács Róbert
     Alpár Vera Noémi

 

KRE ÁJK-Tudományos Diákköri Szabályzat


Tanulmányi Bizottság Kari Albizottsága

Elnök:
Prof. Dr. habil. Szuchy Róbert, egyetemi tanár

Tagok:
1. Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus
2. Prof. Dr. Udvary Sándor, egyetemi tanár
3. Horváth László HÖK képviselő
4. Tanulmányi Osztályvezető (tanácskozási joggal)


Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba, egyetemi docens

Tagok:
1. Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus
2. Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár


Fegyelmi Testület

Elnök:
Dr. Tóth András, egyetemi docens

Tagok:
1. Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár
2. Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár
3. Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár


Kari Tudományos Tanács

Elnök:
Prof. Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, egyetemi tanár

Tagok:
1. az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője (Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár)
2. a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke (Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár)
3. az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára (Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus)
4. a kari folyóirat társ-főszerkesztői (Prof. Dr. Osztovits András, egyetemi tanár és Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár)
5. az osztatlan mesterképzések, valamint a bolognai rendszerű képzések szakvezetői:
     - Dr. Fehér János, egyetemi docens - Emberi erőforrások alapképzési szak, Emberi erőforrások felsőoktatási
       szakképzési szak
     - Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár - Jogi felsőoktatási szakképzési szak
     - Dr. Fabricius-Ferke György, egyetemi docens - Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
     - Dr. Kővágó Györgyi, egyetemi docens - Kereskedelem és marketing felsőfokú szakképzés
     - Prof Dr. habil. Szuchy Róbert, egyetemi tanár - Jogász osztatlan képzés
     - Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont