Készült: 2013-03-19
Módosítás: 2024-04-22

Bizottságok

Vezető Tisztségviselők

Prof. Dr. Tóth J. Zoltán, dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Boóc Ádám nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Domokos Andrea, tehetséggondozási dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Udvary Sándor oktatási és képzési dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár


Tudományági Doktori- és Habilitációs Tanács

Elnök:
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, tanszékvezető, egyetemi tanár

Titkár:
Dr. Móré Sándor tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens - Továbbképzési központ vezetője

Tagok:
Prof. Dr. Domokos Andrea, tehetséggondozási dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár, belső tag
Prof. Dr. Jakab Éva Doktori Iskola vezetője, Intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár, az MTA doktora, belső tag
Prof. Dr. Stipta István professor emeritus, belső tag
Prof. Dr. Szabó Imre professor emeritus, belső tag
Prof. Dr. Szuchy Róbert rektorhelyettes, egyetemi tanár, belső tag
Prof. Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár, külső tag
Prof. Dr. Hajdú József egyetemi tanár, külső tag
Prof. Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár, külső tag
Székely Botond hallgatói képviselő – tanácskozási joggal


Kari Tanács tagok és póttagok

Kari vezetők - Hivatalból
Prof. Dr. Tóth J. Zoltán, dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Boóc Ádám nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Domokos Andrea, tehetséggondozási dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Udvary Sándor oktatási és képzési dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár

Vezető oktatók
Prof. Dr. Cservák Csaba, tanszékvezető, egyetemi tanár
Dr. Ercsey Zsombor, tanszékvezető, egyetemi docens
Prof. Dr. Jakab Éva, Doktori Iskola vezetője, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
Dr. Köbel Szilvia, intézetvezető, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens
Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi docens
Prof. Dr. Rixer Ádám, tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Kun Attila, tanszékvezető, egyetemi tanár, póttag
Dr. Nagy Péter, mb. tanszékvezető, adjunktus, póttag

Nem vezető oktatók
Dr. Balássy Ádám Miklós, tanársegéd
Dr. Becsey Zsolt, egyetemi docens
Dr. Birkás Antal, egyetemi docens
Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi docens
Dr. Székely Botond, DÖK elnök
Kiss Dóra, HÖK elnök
Kiss Virág
Simon Gréta Lilla


Kari Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök:
Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak szakfelelőse

Tagok:
Az osztatlan mesterképzések, valamint a bolognai rendszerű képzések képviselete:
Prof. Dr. Boóc Ádám, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár - Jogi felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér,  tanszékvezető- helyettes, egyetemi tanár
Dr. Móré Sándor, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens - Továbbképzési központ vezetője
Prof. Dr. Stipta István, professor emeritus
Prof. Dr. Szuchy Róbert, rektorhelyettes, egyetemi tanár - Jogász osztatlan képzés szakfelelőse
Prof. Dr. Udvary Sándor, oktatási és képzési dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár

Doktori képzés képviselete:
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, tanszékvezető, egyetemi tanár - a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

Hallgatók képviselete:
Kiss Dóra, - HÖK elnök


Kari Tudományos Diákköri Tanács

Szavazati jogú tagok:

Elnök:
Prof. Dr. Boóc Ádám, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár, a Bocskai István Szakkollégium vezetője

Oktatói titkár:
dr. Schlachta Boglárka Lilla tanársegéd

Tanácskozási joggal meghívottak:

- Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, tanszékvezető, egyetemi tanár, a Tudományági Doktori-és Habilitációs Tanács elnöke
- Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, tanszékvezető-helyettes, egyetemi tanár
- Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE ÁJK Doktori Iskola vezetője, Intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
- Prof. Dr. Stipta István, professor emeritus, a KRE ÁJK Kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke
- a KRE ÁJK OTDT szakmai bizottságaiba beválasztott oktatói:
     Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak szakfelelőse

KRE ÁJK-Tudományos Diákköri Szabályzat


Kari Tudományos Tanács

Elnök:
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, tanszékvezető-helyettes, egyetemi tanár

Tagok:
Dr. Boóc Ádám, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár. A Jogi felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse, Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke
Prof. Dr. Jakab Éva, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője
Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak szakfelelőse
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, tanszékvezető, egyetemi tanár. A Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke
Dr. Nagy Péter, mb. tanszékvezető, adjunktus, Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára
Prof. Dr. Rixer Ádám, tanszékvezető, egyetemi tanár. A kari folyóirat társ-főszerkesztője
Prof. Dr. Szuchy Róbert, rektorhelyettes, egyetemi tanár. A Jogász osztatlan képzés szakfelelőse


Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
Prof. Dr. Cservák Csaba, tanszékvezető, egyetemi tanár

Tagok:
Prof. Dr. Boóc Ádám, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
Dr. Móré Sándor, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens - Továbbképzési központ vezetője


Tanulmányi Bizottság Kari Albizottsága

Elnök:
Prof. Dr. Udvary Sándor, oktatási és képzési dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár

Tagok:
Prof. Dr. Boóc Ádám, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár (meghívással)
Dr. Visontai-Szabó Katalin Anett, adjunktus
Vas Mária, Tanulmányi Osztályvezető (tanácskozási joggal)
Kiss Dóra, HÖK képviselő


Nemzetközi Ügyek Bizottsága

Elnök:
Prof. Dr. Boóc Ádám, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár

Elnökhelyettes:
Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak szakfelelőse

Doktori Iskola titkára:
Dr. Nagy Péter, mb. tanszékvezető, adjunktus

Tagok:
Prof. Dr. Szuchy Róbert, rektorhelyettes, egyetemi tanár - oktatási feladatokért felelős rektor-helyettes
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, tanszékvezető helyettes, egyetemi tanár
Dr. Manzinger Krisztián, mb. tanszékvezető, adjunktus
Vas Mária, Tanulmányi Osztályvezető


Fegyelmi Testület

Elnök:
Dr. Tóth András, tanszékvezető helyettes, egyetemi docens

Tagok:
Prof. Dr. Boóc Ádám, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Domokos Andrea, tehetséggondozási dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Rixer Ádám, tanszékvezető, egyetemi tanár

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont