Készült: 2013-03-19
Módosítás: 2021-11-08

Bizottságok

Tudományági Doktori- és Habilitációs Tanács

Elnök:
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár

Tagok:
Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, az MTA doktora, belső tag
Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár, belső tag
Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár, belső tag
Prof. Dr. Stipta István egyetemi tanár, belső tag
Dr. habil. Szuchy Róbert egyetemi docens, belső tag
dr. Repponi Felícia hallgatói képviselő – tanácskozási joggal
Prof. Dr. Vókó György egyetemi tanár, külső tag
Prof. Dr. Hajdú József egyetemi tanár, külső tag
Prof. Dr. Bándy Gyula egyetemi tanár, az MTA doktora, külső tag

 


Kari Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök:
Dr. Birher Nándor, egyetemi docens

Titkár:
Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak szakfelelőse

Tagok:
Az osztatlan mesterképzések, valamint a bolognai rendszerű képzések képviselete:
Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár - Jogi felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse
Dr. Fabricius-Ferke György, egyetemi docens - gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
Dr. Fehér János, egyetemi docens - Emberi erőforrások alapképzési szak szakfelelőse, Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse
Dr. Homicskó Árpád Olivér - egyetemi doncens nemzetközi és tudományos dékánhelyettes - kutatásért felelős vezető
Dr. Király Lilla egyetemi docens - Továbbképzési központ vezető
Dr. Kővágó Györgyi, egyetemi docens - Kereskedelem és marketing felsőfokú szakképzés
Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár
Dr. Szuchy Róbert, egyetemi docens - Jogász osztatlan képzés szakfelelőse

Doktori képzés képviselete:
Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár - KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár - a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

Nem oktató munkavállalók képviselete:
Mundloch István, dékáni hivatalvezető

Hallgatók képviselete:
HÖK elnök

 

 

Kari Tudományos Diákköri Tanács

Szavazati jogú tagok:

Oktatói titkár:
dr. Papp Petra, tudományos segédmunkatárs

Lakatos Rebeka (hallgatói titkár)

Prof. Dr. habil. Boóc Ádám, egyetemi tanár a Bocskai István Szakkollégium vezetője

Tanácskozási joggal meghívottak:

- Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a KRE ÁJK dékánja
- Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, a KRE ÁJK tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese
- Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a Tudományági Doktori-és Habilitációs Tanács elnöke
- Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE ÁJK Doktori Iskola elnöke
- Prof. Dr. Stipta István, a KRE ÁJK Kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke
- a KRE ÁJK OTDT szakmai bizottságaiba beválasztott oktatói:
     Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea
     Dr. Kovács Róbert
     Alpár Vera Noémi

 

KRE ÁJK-Tudományos Diákköri Szabályzat

 

 

Tanulmányi Bizottság Kari Albizottsága

Elnök:
Dr. habil. Szuchy Róbert, egyetemi docens

Tagok:
1. Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus
2. Dr. Udvary Sándor, egyetemi docens
3. Lakatos Rebeka HÖK képviselő
4. Tanulmányi Osztályvezető (tanácskozási joggal)

 


Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba, egyetemi docens

Tagok:
1. Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus
2. Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár

 


Fegyelmi Testület

Elnök:
Dr. Tóth András, egyetemi docens

Tagok:
1. Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár
2. Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár
3. Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár

 

Kari Tudományos Tanács

Elnök:
Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, egyetemi docens

Tagok:
1. az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője (Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár)
2. a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke (Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár)
3. az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára (Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus)
4. a kari folyóirat társ-főszerkesztői (Prof. Dr. Osztovits András, egyetemi tanár és Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár)
5. az osztatlan mesterképzések, valamint a bolognai rendszerű képzések szakvezetői:
     - Dr. Fehér János, egyetemi docens - Emberi erőforrások alapképzési szak, Emberi erőforrások felsőoktatási
       szakképzési szak
     - Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár - Jogi felsőoktatási szakképzési szak
     - Dr. Fabricius-Ferke György, egyetemi docens - Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
     - Dr. Kővágó Györgyi, egyetemi docens - Kereskedelem és marketing felsőfokú szakképzés
     - Dr. habil. Szuchy Róbert, egyetemi docens - Jogász osztatlan képzés
     - Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont