Készült: 2013-03-19
Módosítás: 2023-03-10

Bizottságok

Vezető Tisztségviselők

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, dékán, egyetemi tanár
Prof. Dr. Domokos Andrea, tudományos dékánhelyettes, egyetemi tanár
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, oktatási dékánhelyettes, egyetemi tanár
Mundloch István János, dékáni hivatalvezető


Tudományági Doktori- és Habilitációs Tanács

Elnök:
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár

Tagok:
Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár, belső tag
Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, az MTA doktora, belső tag
Prof. Dr. Stipta István egyetemi tanár, belső tag
Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár, belső tag
Prof. Dr. Szuchy Róbert egyetemi tanár, belső tag
Prof. Dr. Bándy Gyula egyetemi tanár, az MTA doktora, külső tag
Prof. Dr. Hajdú József egyetemi tanár, külső tag
Prof. Dr. Vókó György egyetemi tanár, külső tag
dr. Repponi Felícia hallgatói képviselő – tanácskozási joggal


Kari Tanács tagok és póttagok

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár, dékán
Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes
Mundloch István János, dékáni hivatalvezető
Dr. Balássy Ádám, tanársegéd
Dr. Becsey Zsolt, egyetemi docens
Dr. Birkás Antal, egyetemi docens
Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár
Prof. Dr. Cservák Csaba, egyetemi tanár
Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi docens
Dr. Ercsey Zsombor, egyetemi docens
Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár
Dr. Köbel Szilvia, egyetemi docens
Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, egyetemi docens
Prof. Dr. Kun Attila, egyetemi tanár, póttag
Prof. Dr. Udvary Sándor, egyetemi tanár póttag
Dr. Keskeny Dávid, DÖK
Horváth László, HÖK elnök
Kiss Dóra
Szalai Benedek
Simon Gréta Lilla
Illés Kármen Alexa póttag


Kari Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök:
Dr.Miklósné Dr. Zakar Andrea, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak szakfelelőse

Tagok:
Az osztatlan mesterképzések, valamint a bolognai rendszerű képzések képviselete:
Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár - Jogi felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér  egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes - kutatásért felelős vezető
Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár
Prof. Dr. Szuchy Róbert, egyetemi tanár - Jogász osztatlan képzés szakfelelőse
Prof. Dr. Udvary Sándor, egyetemi tanár, - Továbbképzési központ vezető

Doktori képzés képviselete:
Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár - KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár - a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

Nem oktató munkavállalók képviselete:
Mundloch István János, dékáni hivatalvezető

Hallgatók képviselete:
HÖK elnök - Horváth László


Kari Tudományos Diákköri Tanács

Szavazati jogú tagok:

Elnök:
Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár a Bocskai István Szakkollégium vezetője

Oktatói titkár:
dr. Schlachta Boglárka Lilla tudományos segédmunkatárs

Tanácskozási joggal meghívottak:

- Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a KRE ÁJK dékánja, a Tudományági Doktori-és Habilitációs Tanács elnöke
- Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, a KRE ÁJK oktatási dékánhelyettese
- Prof. Dr. Jakab Éva, a KRE ÁJK Doktori Iskola elnöke
- Prof. Dr. Stipta István, a KRE ÁJK Kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke
- a KRE ÁJK OTDT szakmai bizottságaiba beválasztott oktatói:
     Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea

KRE ÁJK-Tudományos Diákköri Szabályzat


Kari Tudományos Tanács

Elnök:
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes.

Tagok:
Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens. A Jogi felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse, Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke.
Prof. Dr. Jakab Éva, egyetemi tanár. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője.
Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea egyetemi docens
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár. A Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke.
Dr. Nagy Péter, adjunktus. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára.
Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár. A kari folyóirat társ-főszerkesztője.
Prof. Dr. Szuchy Róbert, egyetemi tanár. A Jogász osztatlan képzés szakfelelőse.


Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
Prof. Dr. Cservák Csaba, egyetemi docens

Tagok:
Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár
Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus


Tanulmányi Bizottság Kari Albizottsága

Elnök:
Prof. Dr. Szuchy Róbert, egyetemi tanár

Tagok:
Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus
Prof. Dr. Udvary Sándor, egyetemi tanár
Horváth László HÖK képviselő
Tanulmányi Osztályvezető (tanácskozási joggal)


Nemzetközi Ügyek Bizottsága

Elnök:
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, egyetemi tanár

Elnökhelyettes:
Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea, egyetemi docens

Doktori Iskola titkára:
Dr. Nagy Péter, adjunktus

Tagok:
Prof. Dr. Szuchy Róbert, egyetemi tanár
Vas Mária, Tanulmányi Osztályvezető


Fegyelmi Testület

Elnök:
Dr. Tóth András, egyetemi docens

Tagok:
Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár
Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár
Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár


Glossa Iuridica Folyóirat Szerkesztősége

Főszerkesztő:
Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár

Főszerkesztő-helyettes:
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, egyetemi tanár
Prof. Dr. Szuchy Róbert, egyetemi tanár
Prof. Dr. Udvary Sándor, egyetemi tanár

Tagok:
Prof. Dr. Boóc Ádám, egyetemi tanár
Prof. Dr. Cservák Csaba, egyetemi tanár
Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont