Készült: 2017-01-24
Módosítás: 2023-09-11

Oktatóink

  Dr. Arató Balázs PhD
egyetemi docens
Magánjogi Tudományok Intézete
Kereskedelmi Jogi Tanszék

E-mail: arato.balazs@kre.hu

dr. Balássy Ádám Miklós
tanársegéd
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Jogelméleti Tanszék

E-mail: balassy.adam.miklos@kre.hu
  Dr. Bán Dániel PhD
egyetemi docens
Magánjogi Tudományok Intézete
Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Email: ban.daniel@kre.hu
  Bányai Tibor Márk
nyelvtanár
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Római Jogi Tanszék

Email: banyai.tibor@kre.hu

Dr. Becsey Zsolt László PhD

egyetemi docens
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Társadalomtudományok és Regionális Tanulmányok Tanszék

E-mail: becsey.zsolt@kre.hu

  Dr. habil. Bencsik András PhD
egyetemi docens
Közjogi Intézet
Pénzügyi Jogi Tanszék

E-mail: bencsik.andras@kre.hu

Dr. habil. Birkás Antal PhD

egyetemi docens
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Társadalomtudományok és Regionális Tanulmányok Tanszék

E-mail: birkas.antal@kre.hu
  Dr. Bodzási Balázs PhD
tudományos főmunkatárs
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Jogi Tanszék

E-mail: bodzasi.balazs@kre.hu

Prof. Dr. habil. Boóc Ádám PhD
dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Jogi Tanszék

E-mail: booc.adam@kre.hu
  Dr. habil. Bónis Péter PhD
egyetemi docens
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Jogtelméleti Tanszék

E-mail: bonis.peter@kre.hu
  Prof. Dr. habil. Czine Ágnes PhD
alkotmánybíró, tanszékvezető, egyetemi tanár
Bűnügyi Tudományok Intézete
Büntető Eljárásjogi Tanszék

E-mail: czine.agnes@kre.hu

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs PhD

egyetemi docens
Közjogi Intézet
Közigazgatási és Infokommunikációs Tanszék

E-mail: csakihatalovics.gyula@kre.hu

Prof. Dr. habil. Cservák Csaba PhD

tanszékvezető, egyetemi tanár
Közjogi Intézet
Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszék

E-mail: cservak.csaba@kre.hu
  Dr. Dancsi Katalin Margit PhD
adjunktus
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Társadalomtudományok és Regionális Tanulmányok Tanszék

Email: dancsi.katalin@kre.hu

Dr. Dobrocsi Szilvia PhD

egyetemi docens
Bűnügyi Tudományok Intézete
Büntető Eljárásjogi Tanszék

E-mail: dobrocsi.szilvia@kre.hu

Prof. Dr. habil. Domokos Andrea

dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
Bűnügyi Tudományok Intézete
Büntetőjogi Tanszék

E-mail: domokos.andrea@kre.hu

Dr. Ercsey Zsombor PhD

tanszékvezető, egyetemi docens
Közjogi Intézet
Pénzügyi Jogi Tanszék

E-mail: ercsey.zsombor@kre.hu

  Dr. Farkas György Tamás PhD
adjunktus
Közjogi Intézet
Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszék

E-mail: farkas.gyorgy.tamas@kre.hu
  Dr. Fazakas Zoltán József PhD
egyetemi docens
Magánjogi Tudományok Intézete
Kereskedelmi Jogi Tanszék

E-mail: fazakas.zoltan.jozsef@kre.hu

Dr. Ferencz Zoltán József PhD
egyetemi docens
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Társadalomtudományok és Regionális Tanulmányok Tanszék

E-mail: ferencz.zoltan.jozsef@kre.hu
  dr. Giovannini Máté Aurél
tudományos segédmunkatárs
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Római Jogi Tanszék

E-mail: giovannini.mate.aurel@kre.hu
  Dr. Gyüre Annamária Csilla PhD
egyetemi docens
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Jogi Tanszék

E-mail: gyure.annamaria.csilla@kre.hu
  Dr. Halász Vendel PhD
adjunktus
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Jogi Tanszék

E-mail: halasz.vendel@kre.hu
  Dr. Hammerstein Judit PhD
adjunktus
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Társadalomtudományok és Regionális Tanulmányok Tanszék

E-mail: hammerstein.judit@kre.hu

Prof. Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD

tanszékvezető- helyettes, egyetemi tanár
Magánjogi Tudományok Intézete
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

E-mail: homicsko.arpad@kre.hu
  Horváth-Sántha Hanga
tanársegéd
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Nemzetközi Jogi Tanszék

E-mail: horvath.santha.hanga@kre.hu
  Prof. Dr. habil. Jakab Éva DSc
Doktori Iskola vezetője, Intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Római Jogi Tanszék

E-mail cím: jakab.eva@kre.hu
  Dr. Jankó-Badó Andrea PhD
adjunktus
Közjogi Intézet
Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszék

E-mail: janko.bado.andrea@kre.hu
  Prof. Dr. habil. Kecskés András PhD
egyetemi tanár
Magánjogi Tudományok Intézete
Kereskedelmi Jogi Tanszék

E-mail: kecskes.andras@kre.hu


Dr. habil. Király Lilla PhD
egyetemi docens
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Eljárásjogi Tanszék

E-mail: kiraly.lilla@kre.hu

  Dr. Korom Ágoston PhD
adjunktus
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Jogi Tanszék

E-mail: korom.agoston@kre.hu
  Dr. habil. Köbel Szilvia PhD
intézetvezető, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens
Közjogi Intézet
Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszék

E-mail: kobel.szilvia@kre.hu

Prof. Dr. Kun Attila Sándor PhD

tanszékvezető, egyetemi tanár
Magánjogi Tudományok Intézete
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

E-mail: kun.attila@kre.hu

Dr. Manzinger Krisztián

mb. tanszékvezető, adjunktus
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Nemzetközi Jogi Tanszék

E-mail: manzinger.krisztian@kre.hu
  Dr. Menyhárt Szabolcs Gyula PhD
egyetemi docens
Közjogi Intézet
Pénzügyi Jogi Tanszék

E-mail: menyhart.szabolcs@kre.hu

Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea PhD

intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi docens
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Társadalomtudományok és Regionális Tanulmányok Tanszék

E-mail: miklosnezakar.andrea@kre.hu

Prof. Dr. habil. Miskolczi-Bodnár Péter CSc

tanszékvezető, egyetemi tanár
Magánjogi Tudományok Intézete
Kereskedelmi Jogi Tanszék

E-mail: miskolczi.bodnar.peter@kre.hu


Dr. Molnár István János PhD

egyetemi docens
Magánjogi Tudományok Intézete
Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

E-mail: molnar.istvan@kre.hu
  Dr. Molnár Péter
tanársegéd
Közjogi Intézet
Közigazgatási és Infokommunikációs Tanszék

E-mail: molnar.peter@kre.hu

Dr. habil. Móré Sándor PhD

tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens
Közjogi Intézet
Közigazgatási és Infokommunikációs Tanszék

E-mail: more.sandor@kre.hu

Dr. Muzsalyi Róbert
adjunktus
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Eljárásjogi Tanszék

E-mail: muzsalyi.robert@kre.hu

Dr. Nagy Attila Mihály
tanársegéd
Közjogi Intézet
Közigazgatási és Infokommunikációs Tanszék

E-mail: nagy.attila.mihaly@kre.hu
 

Dr. Nagy Péter PhD
mb. tanszékvezető, adjunktus
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Jogtörténeti Tanszék

E-mail: nagy.peter@kre.hu
  Prof. Dr. habil. Nochta Tibor PhD
egyetemi tanár
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Jogi Tanszék

E-mail: nochta.tibor@kre.hu

Prof. Dr. Osztovits András PhD

tanszékvezető, egyetemi tanár
Magánjogi Tudományok Intézete
Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

E-mail: osztovits.andras@kre.hu

Papné dr. Papp Petra LL.M
tanársegéd
Bűnügyi Tudományok Intézete
Büntetőjogi Tanszék
E-mail: papp.petra@kre.hu
  Prof. Dr. habil. Pókecz Kovács Attila PhD
egyetemi tanár
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Római Jogi Tanszék

E-mail: pokecz.kovacs.attila@kre.hu
  Dr. Prieger Adrienn Dóra PhD
adjunktus
Magánjogi Tudományok Intézete
Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

E-mail: prieger.adrienn@kre.hu
  Dr. Rácz-Antal Ildikó PhD
adjunktus
Magánjogi Tudományok Intézete
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

E-mail: racz.ildiko@kre.hu
  Dr. Rátkai Tímea
tanársegéd
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Jogelméleti Tanszék

E-mail: ratkai.timea@kre.hu

Prof. Dr. habil. Rixer Ádám PhD

tanszékvezető, egyetemi tanár
Közjogi Intézet
Közigazgatási és Infokommunikációs Tanszék

E-mail: rixer.adam@kre.hu
  Dr. Sándor Lénárd
egyetemi docens
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Nemzetközi Jogi Tanszék

E-mail: sandor.lenard.gergely@kre.hu
  dr. Schlachta Boglárka Lilla
tanársegéd
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Jogtörténeti Tanszék

E-mail: schlachta.boglarka@kre.hu
  Dr. Speidl Bianka
egyetemi docens
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Nemzetközi Jogi Tanszék

E-mail: speidl.bianka.anges@kre.hu

Prof. Dr. Stipta István DSc

professor emeritus
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Jogtörténeti Tanszék

E-mail: stipta.istvan@kre.hu
  Dr. Szabó Annamária Eszter PhD
egyetemi docens
Közjogi Intézet
Közigazgatási és Infokommunikációs Tanszék

E-mail: szabo.annamaria@kre.hu

Prof. Dr. habil. Szabó Imre

professor emeritus
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Eljárásjogi Tanszék

E-mail: szabo.imre@kre.hu
  Dr. Szabó Imre Szilárd PhD
adjunktus
Magánjogi Tudományok Intézete
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

E-mail: szabo.imre.szilard@kre.hu

Dr. habil. Szabó Zsolt PhD

egyetemi docens
Közjogi Intézet
Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszék

E-mail: szabo.zsolt@kre.hu
  Prof. Dr. Szalma József
professor emeritus
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Jogi Tanszék

E-mail: szalma.jozsef@kre.hu
  Dr. Szerletics Antal
egyetemi docens
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Jogelméleti Tanszék

E-mail: szerletics.antal@kre.hu

Prof. Dr. habil. Szuchy Róbert PhD

rektorhelyettes, egyetemi tanár
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Jogi Tanszék

E-mail: szuchy.robert@kre.hu

Dr. Tóth András PhD

tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens
Közjogi Intézet
Közigazgatási és Infokommunikációs Tanszék

E-mail: toth.andras@kre.hu

Prof. Dr. habil. Tóth J. Zoltán PhD

dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Jogelméleti Tanszék

E-mail: toth.zoltan@kre.hu
  Prof. Dr. Tóth Mihály
professor emeritus
Bűnügyi Tudományok Intézete
Büntetőjogi Tanszék

E-mail: toth.mihaly@kre.hu
 
Prof. Dr. Trócsányi László Henrik PhD

rektor, egyetemi tanár
Közjogi Intézet
Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszék

E-mail: trocsanyi.laszlo@kre.hu

Dr. Törő Csaba Attila PhD

egyetemi docens
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Nemzetközi Jogi Tanszék

E-mail: toro.csaba.attila@kre.hu
  Prof. Dr. habil. Udvary Sándor PhD
dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Eljárásjogi Tanszék

E-mail: udvary.sandor@kre.hu
  Dr. Visontai-Szabó Katalin Anett PhD
adjunktus
Magánjogi Tudományok Intézete
Polgári Jogi Tanszék

E-mail: visontai.szabo.katalin.anett@kre.hu

Dr. Wagner Péter András PhD

egyetemi docens
Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete
Társadalomtudományok és Regionális Tanulmányok Tanszék

E-mail: wagner.peter@kre.hu

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont