Oktatóink

  Alpár Vera Noémi
egyetemi tanársegéd
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: alpar.vera.noemi@kre.hu
  Dr. Arató Balázs
egyetemi adjunktus
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: arato.balazs@kre.hu
  Dr. Antalóczy Péter PhD
egyetemi docens
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: drantaloczy.peter@kre.hu

Balog Ilona Ida

gyakorlati tanár
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: balog.ilona@kre.hu
  Bányai Tibor Márk
gyakorlati tanár
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
Email: banyai.tibor@kre.hu

  Dr. Becsey Zsolt László PhD
tudományos főmunkatárs
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: becsey.zsolt@kre.hu

  Dr. Becskeházi Attila Csaba
egyetemi docens
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: becskehazi.attila@kre.hu
  Dr. Bencsik András PhD
egyetemi docens
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: bencsik.andras@kre.hu


Dr. habil Birher Nándor PhD

tanszékvezető, egyetemi docens
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: birher.nandor@kre.hu


Dr. Bóka János

egyetemi docens
EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék
E-mail: boka.janos@kre.hu
  Dr. habil. Bónis Péter PhD
egyetemi docens
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: bonis.peter@kre.hu


Dr. habil. Boóc Ádám PhD
tanszékvezető, egyetemi docens
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: booc.adam@kre.hu

  Dr. habil. Böcskei Elvira PhD
egyetemi docens
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: bocskei.elvira@kre.hu

  Dr. Czine Ágnes PhD
alkotmánybíró, egyetemi docens
Bűnügyi Tudományok Intézete
E-mail: czine.agnes@kre.hu


Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs PhD
egyetemi docens
Közigazgatási Jogi Tanszék
E-mail: fotitkar@kre.hu

 

Dr. Csapó Zsuzsanna
egyetemi docens
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: csapo.zsuzsanna@kre.hu


Dr. habil. Cservák Csaba PhD

tanszékvezető, egyetemi docens
Alkotmányjogi Tanszék
E-mail: cservak.csaba@kre.hu


Dr. Csillik Péter PhD

egyetemi docens
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: csillik.peter@kre.hu
  Dr. Dancsi Katalin Margit PhD
egyetemi adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
Email: dancsi.katalin@kre.hu
  Dr. Deres Petronella PhD
egyetemi docens
Bűnügyi Tudományok Intézete
E-mail: deres.petronella@kre.hu


Dr. Dobrocsi Szilvia PhD

egyetemi docens
Bűnügyi Tudományok Intézete
E-mail: dobrocsi.szilvia@kre.hu

Prof. Dr. habil. Domokos Andrea PhD

intézetvezető egyetemi tanár
Bűnügyi Tudományok Intézete
E-mail: domokos.andrea@kre.hu
Dr. Ercsey Zsombor PhD
egyetemi docens
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: ercsey.zsombor@kre.hu

Dr. Éger György PhD
tudományos főmunkatárs
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: eger.gyorgy@kre.hu
  Dr. Fabricius-Ferke György
egyetemi docens
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: fabricius.ferke.gyorgy@kre.hu
  dr. Farkas György Tamás
tudományos segédmunkatárs
Alkotmányjogi Tanszék
E-mail: farkas.gyorgy.tamas@kre.hu
  Dr. Fazakas Zoltán József
egyetemi tanársegéd
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: fazakas.zoltan.jozsef@kre.hu

Dr. habil Fehér János PhD
egyetemi docens
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: feher.janos@kre.hu

Dr. Ferencz Zoltán József PhD
egyetemi adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: ferencz.zoltan.jozsef@kre.hu
  Dr. Gordos Péter PhD
egyetemi adjunktus
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: gordos.peter@kre.hu
  Dr. Gosztonyi Márton PhD
egyetemi adjunktus
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: gosztonyi.marton@kre.hu
  Dr. Gyüre Annamária Csilla
egyetemi adjunktus
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: gyure.annamaria.csilla@kre.hu

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD

dékánhelyettes, tanszékvezető- helyettes, egyetemi docens
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
E-mail: homicsko.arpad@kre.hu

Dr. Homolya Dániel PhD

egyetemi adjunktus
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: homolya.daniel@kre.hu
  Prof. Dr. Jakab Éva
Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
Email cím: jakab.eva@kre.hu
  Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva C.Sc.
egyetemi docens
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: v.nagy.eva@kre.hu

Prof. Dr. habil. Kengyel Miklós D.Sc. †

egyetemi tanár
EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék
  Dr. Király Lilla
egyetemi docens
Polgári Eljárásjogi Tanszék
E-mail: kiraly.lilla@kre.hu

Dr. Klein Tamás PhD

tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus
Infokommunikációs Jogi Tanszék
E-mail: klein.tamas@kre.hu
  Dr. Kovács Róbert
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: kovacs.robert@kre.hu
  Dr. Köbel Szilvia
egyetemi docens
Alkotmányjogi Tanszék
E-mail: kobel.szilvia@kre.hu
  Dr. Kővágó Györgyi
egyetemi docens
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: kovago.gyorgyi@kre.hu

Dr. habil Kun Attila Sándor PhD

tanszékvezető, egyetemi docens
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
E-mail: kun.attila@kre.hu
  Dr. habil. Lóth László PhD
Intézetvezető, egyetemi docens
E-mail: loth.laszlo@kre.hu
  Dr. Ludányi Arnold PhD
egyetemi adjunktus
Gazdaság - és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: ludanyi.arnold@kre.hu
  dr. Manzinger Krisztián
egyetemi adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: manzinger.krisztian@kre.hu
  Dr. Menyhárt Szabolcs Gyula PhD
egyetemi docens
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: menyhart.szabolcs@kre.hu
  Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea
intézetvezető, egyetemi docens
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: miklosnezakar.andrea@kre.hu

Prof. Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter C.Sc.

dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: miskolczi.bodnar.peter@kre.hu
  Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi
Egyetemi Docens
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: harsanyi.gyongyi@kre.hu
Dr. Molnár István János PhD
egyetemi docens
EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék
E-mail: molnar.istvan@kre.hu

Dr. Móré Sándor PhD

egyetemi docens
Közigazgatási Jogi Tanszék
E-mail: more.sandor@kre.hu
  Dr. Muzsalyi Róbert
tudományos segédmunkatárs
Polgári Eljárásjogi Tanszék
E-mail: muzsalyi.robert@kre.hu
  Dr. Nagy Attila Mihály
tudományos segédmunkatárs
Közigazgatási Jogi Tanszék
E-mail: nagy.attila.mihaly@kre.hu
  Dr. Nagy Krisztina PhD
egyetemi adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: nagy.krisztina@kre.hu
  dr. Nagy Péter
egyetemi tanársegéd
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: nagy.peter@kre.hu
  Prof. Dr. Nochta Tibor
egyetemi tanár
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: nochta.tibor@kre.hu
  Dr. Ódor Bálint PhD
egyetemi adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: odor.balint@kre.hu
  Dr. habil. Osztovits András PhD
tanszékvezető, egyetemi tanár
Eu Jogi és Nemzetközi Magánjogi tanszék
E-mail: osztovits.andras@kre.hu

Dr. Pákozdi Csaba PhD

egyetemi docens
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: pakozdi.csaba@kre.hu
  Dr. Pataki Gábor Zsolt PhD
egyetemi adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: pataki.gabor@kre.hu
  Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila
egyetemi tanár
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: pokecz.kovacs.attila@kre.hu
  Dr. Pónusz Mónika PhD
egyetemi docens
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: ponusz.monika@kre.hu
  Dr. Prieger Adrienn Dóra PhD
egyetemi adjunktus
Eu Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék
E-mail: prieger.adrienn@kre.hu

Prof. Dr. habil. Rixer Ádám PhD

tanszékvezető, egyetemi tanár
Közigazgatási Jogi Tanszék
E-mail: rixer.adam@kre.hu

Dr. Simay Attila Endre PhD

egyetemi adjunktus
Gazdaság-és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: simay.attila.endre@kre.hu

Prof. Dr. habil. Stipta István C.Sc.

egyetemi tanár
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: stipta.istvan@kre.hu
  Prof. Dr. Sulyok Gábor
egyetemi tanár
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: sulyok.gabor@kre.hu
  Dr. Szabó Annamária Eszter PhD
egyetemi adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék
E-mail: szabo.annamaria@kre.hu

Prof. Dr. habil. Szabó Imre PhD

tanszékvezető-helyettes, egyetemi tanár
Polgári Eljárásjogi Tanszék
E-mail: szabo.imre@kre.hu
 

Dr. Szabó Imre Szilárd
tudományos segédmunkatárs
Munkajogi és Szociális Jogi tanszék
E-mail: szabo.imre.szilard@kre.hu


Dr. habil. Szabó Zsolt PhD

egyetemi docens
Alkotmányjogi Tanszék
E-mail: szabo.zsolt@kre.hu
  Prof. Dr. Szalma József
professor emeritus
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: szalma.jozsef@kre.hu
  Dr. Szemerkényi Réka PhD
egyetemi adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: szemerkenyi.reka@kre.hu

Dr. habil. Szuchy Róbert PhD

dékánhelyettes, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: szuchy.robert@kre.hu

Dr. Tóth András PhD

tanszékvezető, egyetemi docens
Infokommunikációs Jogi Tanszék
E-mail: toth.andras@kre.hu

Dr. Tóth J. Zoltán PhD

egyetemi docens
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: toth.zoltan@kre.hu
  Dr.Trócsányi László
kutatóprofesszor
Alkotmányjogi Tanszék
E-mail: trocsanyi.laszlo@kre.hu

Dr. Törő Csaba Attila PhD

egyetemi docens
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: toro.csaba.attila@kre.hu
  Dr. habil. Udvary Sándor PhD
tanszékvezető, egyetemi docens
Polgári Eljárásjogi Tanszék
E-mail: udvary.sandor@kre.hu
  Dr. Wagner Péter András PhD
egyetemi adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: wagner.peter@kre.hu
  dr. Wiedemann János
egyetemi tanársegéd
Bűnügyi Tudományok Intézete
E-mail: wiedemann.janos@kre.hu

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube