Készült: 2017-01-24
Módosítás: 2022-06-22

Oktatóink

  Dr. Alpár Vera Noémi PhD
adjunktus
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: alpar.vera.noemi@kre.hu
  Dr. Andó Éva PhD
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: ando.eva@kre.hu
  Dr. Arató Balázs PhD
egyetemi docens
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: arato.balazs@kre.hu

dr. Balássy Ádám Miklós
tanársegéd
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: balassy.adam.miklos@kre.hu

Balog Ilona Ida

gyakorlati tanár
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: balog.ilona@kre.hu
  Bányai Tibor Márk
gyakorlati tanár
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
Email: banyai.tibor@kre.hu

Dr. Becsey Zsolt László PhD

intézetvezető-helyettes, egyetemi docens
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: becsey.zsolt@kre.hu

  Dr. Becskeházi Attila Csaba Csc
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: becskehazi.attila@kre.hu
  Dr. habil. Bencsik András PhD
egyetemi docens
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: bencsik.andras@kre.hu

Dr. habil. Birher Nándor PhD

tanszékvezető, egyetemi docens
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: birher.nandor@kre.hu


Dr. habil. Birkás Antal PhD

egyetemi docens
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: birkas.antal@kre.hu

Dr. Bóka János PhD
egyetemi docens
EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék
E-mail: boka.janos@kre.hu
  Dr. habil. Bónis Péter PhD
egyetemi docens
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: bonis.peter@kre.hu

Prof. Dr. habil. Boóc Ádám PhD
tanszékvezető, egyetemi tanár
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: booc.adam@kre.hu
  Dr. habil. Böcskei Elvira PhD
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: bocskei.elvira@kre.hu

  Dr. Csoknya Tünde Éva PhD
adjunktus
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: csoknya.tunde.eva@kre.hu
  Prof. Dr. Czine Ágnes PhD
alkotmánybíró, intézetvezető-helyettes, egyetemi tanár
Bűnügyi Tudományok Intézete
E-mail: czine.agnes@kre.hu

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs PhD

egyetemi docens
Közigazgatási Jogi Tanszék
E-mail: csakihatalovics.gyula@kre.hu
  Dr. Csapó Zsuzsanna
egyetemi docens
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: csapo.zsuzsanna@kre.hu

Prof. Dr. habil. Cservák Csaba PhD

tanszékvezető, egyetemi tanár
Alkotmányjogi Tanszék
E-mail: cservak.csaba@kre.hu

Dr. Csillik Péter PhD

intézetvezető-helyettes, egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: csillik.peter@kre.hu
  Dr. Csink László PhD
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: csink.laszlo@kre.hu
  Dr. Dancsi Katalin Margit PhD
adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
Email: dancsi.katalin@kre.hu

Dr. Dobrocsi Szilvia PhD

egyetemi docens
Bűnügyi Tudományok Intézete
E-mail: dobrocsi.szilvia@kre.hu

Prof. Dr. habil. Domokos Andrea

intézetvezető egyetemi tanár
Bűnügyi Tudományok Intézete
E-mail: domokos.andrea@kre.hu

Dr. Ercsey Zsombor PhD

egyetemi docens
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: ercsey.zsombor@kre.hu

  Dr. Fabricius-Ferke György PhD
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: fabricius.ferke.gyorgy@kre.hu
  dr. Farkas György Tamás
tanársegéd
Alkotmányjogi Tanszék
E-mail: farkas.gyorgy.tamas@kre.hu
  Dr. Fazakas Zoltán József PhD
adjunktus
Kereskedelmi RoJogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: fazakas.zoltan.jozsef@kre.hu

Dr. habil. Fehér János PhD
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: feher.janos@kre.hu

Dr. Ferencz Zoltán József PhD
adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: ferencz.zoltan.jozsef@kre.hu
  Dr. Gordos Péter PhD
adjunktus
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: gordos.peter@kre.hu
  Dr. Gyüre Annamária Csilla PhD
egyetemi docens
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: gyure.annamaria.csilla@kre.hu
  Dr. Halász Vendel PhD
adjunktus
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: halasz.vendel@kre.hu
  Dr. Hammerstein Judit PhD
adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: hammerstein.judit@kre.hu

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD

dékánhelyettes, tanszékvezető- helyettes, egyetemi docens
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
E-mail: homicsko.arpad@kre.hu

Dr. Homolya Dániel PhD

adjunktus
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: homolya.daniel@kre.hu
  Prof. Dr. habil. Jakab Éva DSc
Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
Email cím: jakab.eva@kre.hu
  dr. Jankó-Badó Andrea
Tudományos segédmunkatárs
Alkotmányjogi Tanszék
E-mail: janko.bado.andrea@kre.hu
  Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva CSc
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: v.nagy.eva@kre.hu
  Dr. habil. Kecskés András PhD
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: kecskes.andras@kre.hu

Prof. Dr. habil. Kengyel Miklós DSc †

egyetemi tanár
EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Dr. habil. Király Lilla PhD
egyetemi docens
Polgári Eljárásjogi Tanszék
E-mail: kiraly.lilla@kre.hu
  Dr. Korom Ágoston PhD
adjunktus
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: korom.agoston@kre.hu
  Dr. Kovács Attila Miklós PhD
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: kovacs.attila@kre.hu

Dr. habil. Kovács Róbert PhD
intézetvezető, egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: kovacs.robert@kre.hu
  Dr. habil. Köbel Szilvia PhD
egyetemi docens
Alkotmányjogi Tanszék
E-mail: kobel.szilvia@kre.hu
  Dr. Kővágó Györgyi PhD
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: kovago.gyorgyi@kre.hu

Prof. Dr. Kun Attila Sándor PhD

tanszékvezető, egyetemi tanár
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
E-mail: kun.attila@kre.hu

Prof. Dr. habil Lentner Csaba CSc

egyetemi tanár, mb. tanszékvezető
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: lentner.csaba@kre.hu

dr. Manzinger Krisztián

intézetvezető-helyettes, adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: manzinger.krisztian@kre.hu
  Dr. Menyhárt Szabolcs Gyula PhD
egyetemi docens
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: menyhart.szabolcs@kre.hu
  Prof. Dr. Mészáros József
egyetemi tanár
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: meszaros.jozsef@kre.hu

Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea PhD

intézetvezető, egyetemi docens
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: miklosnezakar.andrea@kre.hu

Prof. Dr. habil. Miskolczi-Bodnár Péter CSc

dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: miskolczi.bodnar.peter@kre.hu
  Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi PhD
Egyetemi docens
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: harsanyi.gyongyi@kre.hu


Dr. Molnár István János PhD

egyetemi docens
EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék
E-mail: molnar.istvan@kre.hu

Dr. habil. Móré Sándor PhD

egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes
Közigazgatási Jogi Tanszék
E-mail: more.sandor@kre.hu

Dr. Muzsalyi Róbert
adjunktus
Polgári Eljárásjogi Tanszék
E-mail: muzsalyi.robert@kre.hu

Dr. Nagy Attila Mihály
tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék
E-mail: nagy.attila.mihaly@kre.hu
  Dr. Nagy Krisztina PhD
adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: nagy.krisztina@kre.hu
 

Dr. Nagy Péter PhD
adjunktus
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: nagy.peter@kre.hu
  Prof. Dr. habil. Nochta Tibor PhD
egyetemi tanár
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: nochta.tibor@kre.hu
  Dr. Ódor Bálint PhD
adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: odor.balint@kre.hu

Prof. Dr. Osztovits András PhD

tanszékvezető, egyetemi tanár
Eu Jogi és Nemzetközi Magánjogi tanszék
E-mail: osztovits.andras@kre.hu

dr. Papp Petra LL.M
tanársegéd
Bűnügyi Tudományok Intézete
E-mail: papp.petra@kre.hu
  Dr. Pataki Gábor Zsolt PhD
adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: pataki.gabor@kre.hu

Dr. Pákozdi Csaba PhD

egyetemi docens
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: pakozdi.csaba@kre.hu
  Prof. Dr. habil. Pókecz Kovács Attila PhD
egyetemi tanár
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: pokecz.kovacs.attila@kre.hu

Dr. habil. Pónusz Mónika PhD

intézetvezető-helyettes, egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: ponusz.monika@kre.hu
  Dr. Prieger Adrienn Dóra PhD
adjunktus
Eu Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék
E-mail: prieger.adrienn@kre.hu
  Dr. Rácz-Antal Ildikó PhD
adjunktus
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
E-mail: racz.ildiko@kre.hu

Prof. Dr. habil. Rixer Ádám PhD

tanszékvezető, egyetemi tanár
Közigazgatási Jogi Tanszék
E-mail: rixer.adam@kre.hu
  Dr. Schlachta Boglárka Lilla
tudományos segédmunkatárs
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: schlachta.boglarka@kre.hu

Dr. Simay Attila Endre PhD

adjunktus
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: simay.attila.endre@kre.hu

Prof. Dr. Stipta István DSc

egyetemi tanár
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: stipta.istvan@kre.hu
  Prof. Dr. Sulyok Gábor
egyetemi tanár
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: sulyok.gabor@kre.hu
  Sükösd Anikó
tanársegéd
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: sukosd.aniko@kre.hu
  Dr. Szabó Annamária Eszter PhD
egyetemi docens
Közigazgatási Jogi Tanszék
E-mail: szabo.annamaria@kre.hu

Prof. Dr. habil. Szabó Imre

tanszékvezető-helyettes, egyetemi tanár
Polgári Eljárásjogi Tanszék
E-mail: szabo.imre@kre.hu
  Dr. Szabó Imre Szilárd PhD
adjunktus
Munkajogi és Szociális Jogi tanszék
E-mail: szabo.imre.szilard@kre.hu

Dr. habil. Szabó Zsolt PhD

egyetemi docens
Alkotmányjogi Tanszék
E-mail: szabo.zsolt@kre.hu
  Prof. Dr. Szalma József
professor emeritus
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
E-mail: szalma.jozsef@kre.hu
  Dr. Szemerkényi Réka PhD
adjunktus
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: szemerkenyi.reka@kre.hu

Dr. habil. Szuchy Róbert PhD

rektorhelyettes, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
E-mail: szuchy.robert@kre.hu

Dr. Tóth András PhD

tanszékvezető, egyetemi docens
Infokommunikációs Jogi Tanszék
E-mail: toth.andras@kre.hu

Prof. Dr. Tóth J. Zoltán PhD

egyetemi tanár
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
E-mail: toth.zoltan@kre.hu
  Dr. Tóth Róbert János
adjunktus
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: toth.robert.janos@kre.hu
  Prof. Dr. Tóth Mihály
egyetemi tanár
Bűnügyi Tudományok Intézete
E-mail: toth.mihaly@kre.hu
 
Prof. Dr. Trócsányi László Henrik PhD

rektor, egyetemi tanár
Alkotmányjogi Tanszék
E-mail: trocsanyi.laszlo@kre.hu

Dr. Törő Csaba Attila PhD

egyetemi docens
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: toro.csaba.attila@kre.hu
  Dr. habil. Udvary Sándor PhD
tanszékvezető, egyetemi docens
Polgári Eljárásjogi Tanszék
E-mail: udvary.sandor@kre.hu
  Dr. Vig Zoltán PhD
egyetemi docens
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet
E-mail: vig.zoltan@kre.hu

Dr. Wagner Péter András PhD

egyetemi docens
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
E-mail: wagner.peter@kre.hu


dr. Wiedemann János

tanársegéd
Bűnügyi Tudományok Intézete
E-mail: wiedemann.janos@kre.hu

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont