Készült: 2020-04-15
Módosítás: 2024-04-29

Kálvin János Keresztyén Szociális Kutatóműhely

A Kutatóműhely célja

A Kálvin János Keresztyén Szociális Kutatóműhely (továbbiakban: Kálvin Műhely) célja, hogy a szociális gondoskodás szerepének széleskörű megismerését elősegítse. A Kálvin Műhely keretében lehetőség nyílik arra, hogy a keresztyén értékek megjelenítésre kerüljenek a szociális gondoskodással összefüggésben, ezáltal segítve az egyházi szerepvállalást ezen a területen.


A Kutatóműhely feladata

A Kálvin Műhely széles körben vizsgálja a szociális jog területeit, beleértve a társadalombiztosítás, az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, a foglalkoztatáspolitika, a szociális segélyezés, szociális szolgáltatások, a családi támogatások és a fogyatékossággal összefüggő kérdések tudományos feltárását. A szociális gondoskodással összefüggő kérdések tekintetében a Kálvin Műhely fontos céljának tekinti, hogy a keresztyén, azon belül a református értékeket és szerepköröket is hangsúlyozza, adott kérdéskörben rendszerbe foglalja a szociális gondoskodás területén.  A Kálvin Műhely a szociális gondoskodás elméleti alapjaira és gyakorlati alkalmazására vonatkozóan végez kutatásokat.
A Kálvin Műhely részt vesz a feladatkörébe tartozó kutatási projektekben és a profiljába vágó pályázatokon. Egyebek mellett, éves kutatási tárgyköröket határoz meg, amelyek alapján szervezi a kutatók tevékenységét. Elősegíti az éves kutatási terv eredményeinek publikálását, és ezen eredmények konferencián való megismertetését.
A Kálvin Műhely közéleti beszélgetéseket szervez, amelynek keretében tudományos előadások, pódium-beszélgetések zajlanak az egyes szociális jogi, valamint az ehhez kapcsolódó területeken elismert szakemberekkel, közéleti személyiségekkel. A Kálvin Műhely programjai szervezése kapcsán szem előtt tartja, hogy mindenkor és mindenben méltó legyen névadójához – a nagy reformátorhoz, a jogtudós Kálvinhoz. Törekszik arra, hogy a kálvini örökséget ily módon is őrizze és továbbadja.


A Kutatóműhely szervezete és működése

A Kálvin Műhely a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék mellett működő Munkajogi és Szociális Jogi Kutatóműhely részeként, a Szemere Bertalan Kutatóközpont irányítása alatt működik. Szakmai feladatait a tagok végzik. Tagjairól, pártoló tagjairól a Kálvin Műhely névjegyzéket vezet. A Kálvin Műhely operatív munkáját a Kálvin Műhely vezetője szervezi és koordinálja.

A Kutatóműhely alapító vezetője:
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér

tanszékvezető-helyettes, egyetemi tanár


Tagok:
Dr. Badacsonyi Zoltán KRE-ÁJK, Magyarországi Református Egyház Zsinati Jogtanácsos
Birinyi Márk KRE-GESZK Szociális Munka és Diakónia Intézet Intézetvezető-helyettes
Dr. habil. Birkás Antal PhD, KRE-ÁJK egyetemi docens
Dr. Czibere Károly KRE-GESZK egyetemi docens, szaktanácsadó, Szociális vezetőképzés
Dr. habil Kovács Róbert KRE-GESZK dékánhelyettes, egyetemi docens
Prof. Dr. Kun Attila KRE-ÁJK tanszékvezető, egyetemi tanár
Prof. Dr. Mészáros József, KRE-GESZK dékán, Szociális Munka és Diakónia Intézet Intézetvezető, egyetemi tanár
Dr. Pál Lajos KRE-ÁJK c. egyetemi docens, ügyvéd, munkajogász


A Kutatóműhely keretein belül működő Kutatócsoport

A kutatók meghatározott feladat elvégzésére, illetve kutatási program folytatására állandó, vagy eseti jellegű kutatócsoportokat alakíthatnak. A kutatócsoport a Kálvin Műhely integráns része, annak tevékenysége és e tevékenység eredménye csak a Kálvin Műhely tevékenységeként jelenhet meg, önállóan nem.A Kálvin János Keresztyén Szociális Kutatóműhely SZMSZ-e

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont