Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2024-07-03

Bűnügyi Tudományok Intézete 

Intézetvezető: Prof. Dr. habil. Domokos Andrea dékánhelyettes, egyetemi tanár


Intézetünk gondozza a büntető anyagi jog, a büntető eljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a kriminológia és a kriminalisztika tárgyakat, együttes nevükön: a bűnügyi tudományokat.

A református egyetem jogi karán a bűnügyi tudományok oktatása azonos a világi karokon biztosított oktatással, azzal a plusszal, amelyet a keresztyén, illetve az egyetemes keresztény értékek átadása jelent. Ezen értékek megmutatkoznak a halálbüntetés, az abortusz, az eutanázia vagy éppen az egyes alapjogokat sértő bűncselekmények tanítása során.

Intézetünk oktatói Irk Alberttel együtt vallják az erkölcs és a jog „közös gyökerűségét”. Egyúttal az a hitvallásunk, hogy az elmélet és a gyakorlat együttese eredményezi a büntető tudományokra vonatkozó egységes tudást.

Intézetünkön alkotmánybíró a büntető eljárási jog tantárgyfelelőse. A büntetés végrehajtási jogra vonatkozó elméleti és gyakorlati tudásanyagot a legfőbb ügyész közjogi helyettestől tanulhatják meg hallgatóink. A kriminalisztikát a legfőbb ügyész bűnügyi helyettese oktatja. Ők a nemzetközi és a hazai jogirodalom bemutatása mellett saját több évtizedes gyakorlati tapasztalataikat is közvetítik a hallgatóság felé.

Valamennyi oktatónk elkötelezettje a gyakorlati büntetőjogászi munka bemutatásának, folyamatos büntetés végrehajtási intézet, büntető bírósági tárgyaláslátogatások teszik életközelivé a hallgatók számára a büntetőjogász szakmát.

Az Intézet tudományos diákköri aktivitása évek óta kimagasló, amely a számos tudományos diákköri ülés megszervezésén túl a hallgatói eredményekben és az oktatói-hallgatói szakmai kapcsolattartás minőségében is megmutatkozik.

Az Intézet mellett működik a kutatóműhely, amelyet a bűnügyi tudományok „polihisztoráról”, a református Finkey Ferencről neveztünk el ünnepélyes Tudományos Diákköri ülésünkön.

Az Intézet oktatói szerzőségével – szerkesztésében Szakvizsga-felkészítő kötetek jelennek meg, az IM által kiadott hivatalos tételsor alapján összeállítva a büntetőjogi és a büntetőeljárásjogi szakvizsgára tanulandó anyagot. A kötetek a joggyakorlatot szemléletesen, a szövegbe ágyazott példákon keresztül ismertetik.

Az Intézethez kapcsolódik a Bűnügyi szakjogász képzés, melynek szakvezetője Dr. Dobrocsi Szilvia PhD. A képzés kidolgozója Dr. Ibolya Tibor a Legfőbb Ügyész büntetőjogi helyettese.

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Czine Ágnes egyetemi tanár

Oktatók:

Dr. Dobrocsi Szilvia PhD LL.M egyetemi docens

Megbízott Oktatók:

Dr. Belegi József ny. kúriai tanácselnök
Dr. Beregszászi Gizella mb. osztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség
dr. Fiedler Bálint doktorandusz hallgató
Dr. Ibolya Tibor címzetes egyetemi tanár, Legfőbb Ügyész büntetőjogi helyettese

 

Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 10:30-12:00
szerda 13:00-14:30

További információ

 

INTÉZET LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. Domokos Andrea dékánhelyettes, egyetemi tanár

Oktatók:

Dr. Dorang Zsanett tanársegéd
Prof. Dr. Tóth Mihály professor emeritus

Megbízott oktatók:

Dr. Antal Szilvia - fővárosi főügyészségi, csoportvezető ügyész
Dr. Balogh Zoltán legfőbb ügyészségi ügyész
dr. Bicskei Tamás – doktorandusz
dr. Fodor Balázs - ügyvéd
Dr. Garai Renáta PhD LL.M - tudományos munkatárs, OKRI
Dr. Lajtár István PhD címzetes egyetemi tanár, a Legfőbb Ügyész közjogi helyettese
Dr. Tihanyi Miklós NKE egyetemi docens

 

Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 10:30-12:00
szerda 13:00-14:30

További információ
 

INTÉZET LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont