Készült: 2024-02-12
Módosítás: 2024-06-18

Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

A kutatócsoport célja és feladatai:

A Mesterséges Intelligencia egy rendkívül kreatív, adatbázisok tömkelegét összegezni képes új technológia, úgy is definiálhatnánk, mint a "jövő problémamegoldója": képes mintákat és szabályokat kivonni adatokból és ezeket önállóan értelmezni, ezért ennek nem csak jogi és etikai, hanem technológiai, gazdasági, munkaerőszabályozási, adatkezelési, innovációs stb. kutatási területei is vannak. A kutatócsoport munkájába ezért nem csak jogászokat, hanem fejlesztő mérnököket, IT szakembereket, üzletembereket, marketing szakembereket, programozókat, közgazdászokat, kommunikációs szakembereket, lelkészeket is bevonunk, akik összekötik a jogi, etikai, gazdasági és technológiai területeit a Mesterséges Intelligenciának. A kutatás alapját tehát ennek az új technológiának az interdiszciplináris megközelítése jelenti:  a Mesterséges Intelligencia alkalmazásának jogi, etikai aspektusainak feltérképezése;  a Mesterséges Intelligencia alkalmazásának ágazatspecifikus (technológiai) vizsgálata; a Mesterséges intelligencia gazdaságban betöltött szerepe; a Mesterséges Intelligencia felsőoktatásban történő hasznosíthatósága. A Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportban a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara; Bölcsészet – és Társadalomtudományi Kara; Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kara; Hittudományi Kara; Pedagógiai Kara és az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) Kutatóközpontja vesz részt.

A kutatócsoport legfontosabb feladatai: a témához kapcsolódó kutató munka, publikációs tevékenység elősegítése, a kutatási eredményeknek a szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő közvetítése, konferenciák szervezése, témához kapcsolódó pályázatok feltérképezése és -sikeres pályázatok esetében - azok lebonyolítása.

A KRE ÁJK Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz (MI-Koalíció), amely szervezet a korábbi technológiai és ipari miniszter, Dr. Palkovics László kezdeményezésére alakult meg azzal a céllal, hogy Magyarország a mesterséges intelligencia fejlesztések és alkalmazások terén az európai élvonalba kerüljön és a nemzetközi MI-közösség fontos tagjává váljon. A Minisztérium tevékenyen részt kívánt venni Magyarország MI-ökoszisztémájának megszervezésében annak érdekében, hogy az MI-fejlesztők, az MI-felhasználó állami és piaci szereplők, az akadémiai szféra, a szakmai szervezetek és az állami intézmények közösen határozzák meg az MI fejlesztési irányait és kereteit. Ennek érdekében a Szervezet egy állandó együttműködési fórum szerepét is betölti.  A Szervezet Magyarország legnagyobb és legjelentősebb MI-szervezete. Jelenleg 6 munkacsoport vezetése alatt csaknem 400 tagja van. A szervezet 2020-ban megalkotta Magyarország 2020-2030 közötti Mesterséges Intelligencia Stratégiáját, melynek végrehajtása zajlik jelenleg. A Szervezet rendszeresen szervez workshopokat, szakmai találkozókat, interaktív kiállításokat és oktatási programokat. A KRE-ÁJK Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjának lehetősége van ezeken a rendezvényeken részt venni, betekintést nyerni a fejlesztési irányokba, kihívásokba, eredményekbe, amelyek jó inspirációt jelentenek az MI-vel kapcsolatos kutatásokhoz és a szakmai kapcsolatépítéshez.

A kutatócsoport vezetője:

Dr. habil. Király Lilla PhD egyetemi docens, ügyvéd

A kutatócsoport tudományos titkára:

Dr. habil. Arató Balázs PhD egyetemi docens, ügyvéd

A kutatócsoport koordinátora:

Sellyei Diána

Alapító tagok

Dr. habil. Arató Balázs PhD

Dr. Batovszki István

Bodnár Zsigmond

Prof. Dr. Czine Ágnes PhD

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula PhD

Csik Veronika

Dr. Dobrocsi Szilvia PhD

Dr. habil. Dringó-Horváth Ida PhD

Dr. Homoki Péter

Horváthné Gyurisán Szabina

Dr. Jandó Tamás

Dr. habil. Király Lilla PhD

Kovács György

Dr. Kósa Ferenc

Dr. Kővágó Györgyi PhD

Kristóf János

Dr. Ostorházi László

Péli-Kovács Adorján András

Dr. Pétery-Schmidt Zsolt Máté

Prof. Dr. Rózsa Sándor PhD

Sebestyén Lilla

Sellyei Diána

Dr. Simay Attila Endre PhD

Szűcs Péter

T. Nagy Judit

Theodore Boone

Dr. habil. Tóth András PhD

Dr. Tóth Etelka Mária PhD

Tóth Gábor

Tömpe Zsolt

Prof. Dr. Vass Zoltán PhD

Vági Renátó

Dr. Vig Zoltán PhD

 

 

Tiszteletbeli tagok

Dr. Alpár Vera Noémi PhD

Prof. Dr. Balla Péter

Balog Ilona Ida

Balogh Ákos

Dr. Balogh Eszter

Dr. Bana Tímea

Dr. Becskeházi Attila Csaba

Dr. habil. Birkás Antal

Dr. Biró Emese

Dr. Biró Zsófia PhD

Dr. Devosa Iván

Dr. Drjenovszky Zsófia

Dr. Erdélyi Belle Boglárka PhD

Dr. Fabacsovics Márk

Dr.Fabricius Ferke György PhD

Gergely Andrea

Dr. Jakab Edit Noémi PhD

Kianek Petra

Kiss Balázs

Kovács Viktor

Kriska Zoltán

Kutai Gergely

Dr. habil. Letenyei László

Molnár László

Nagy Ákos

Dr. Olah Péter Balázs

Dr. Pálfi Dóra

Rácz Gábor

Dr. Rideg Gergely

Prof. Dr. Rixer Ádám

Simon Éva

Dr. Simon Sára

Dr. Sütheő Péter

Dr. Szvetelszky Zsuzsanna

Urbán Ernő

 

 1. A Mesterséges Intelligencia szabályozásának, alkalmazásának és kockázatértékelésének jogi és etikai aspektusai kutatóműhely
  Kutatóműhely vezetői: Dr. habil. Király Lilla PhD., Dr. habil. Arató Balázs PhD

 2. A Mesterséges Intelligencia alkalmazásának ágazatspecifikus (technológiai) megközelítése kutatóműhely
  Kutatóműhely vezetői: Prof. Dr. habil. Vass Zoltán PhD., Prof. Dr. habil. Rózsa Sándor PhD

 3. A Mesterséges Intelligencia a gazdaságban kutatóműhely
  Kutatóműhely vezetői: Dr. Vig Zoltán PhD, Dr. Simay Attila Endre PhD

 4. Mesterséges Intelligencia a felsőoktatásban kutatóműhely
  Kutatóműhely vezetői: Dr. habil. Dringó-Horváth Ida PhD., Dr. T. Nagy Judit PhD

 5. Mesterséges intelligencia a köznevelésben
  A kutatóműhely vezetője: Dr. Tóth Etelka Mária PhD

 

Diákokat keresünk a mesterséges intelligencián alapuló fejlesztéshez!

Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport Szervezeti és Működési Szabályzata

MI Koalíciói Alapító tagjai

Szervezeti felépítés

 

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont