Készült: 2024-02-12
Módosítás: 2024-02-23

Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

A kutatócsoport célja és feladatai:

A Mesterséges Intelligencia egy rendkívül kreatív, adatbázisok tömkelegét összegezni képes új technológia, úgy is definiálhatnánk, mint a "jövő problémamegoldója": képes mintákat és szabályokat kivonni adatokból és ezeket önállóan értelmezni, ezért ennek nem csak jogi és etikai, hanem technológiai, gazdasági, munkaerőszabályozási, adatkezelési, innovációs stb. kutatási területei is vannak. A kutatócsoport munkájába ezért nem csak jogászokat, hanem fejlesztő mérnököket, IT szakembereket, üzletembereket, marketing szakembereket, programozókat, közgazdászokat, kommunikációs szakembereket, lelkészeket is bevonunk, akik összekötik a jogi, etikai, gazdasági és technológiai területeit a Mesterséges Intelligenciának. A kutatás alapját tehát ennek az új technológiának az interdiszciplináris megközelítése jelenti:  a Mesterséges Intelligencia alkalmazásának jogi, etikai aspektusainak feltérképezése;  a Mesterséges Intelligencia alkalmazásának ágazatspecifikus (technológiai) vizsgálata; a Mesterséges intelligencia gazdaságban betöltött szerepe; a Mesterséges Intelligencia felsőoktatásban történő hasznosíthatósága.

A kutatócsoport legfontosabb feladatai: a témához kapcsolódó kutató munka, publikációs tevékenység elősegítése, a kutatási eredményeknek a szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő közvetítése, konferenciák szervezése, témához kapcsolódó pályázatok feltérképezése és -sikeres pályázatok esetében - azok lebonyolítása.

A KRE ÁJK Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz (MI-Koalíció), amely szervezet a korábbi technológiai és ipari miniszter, Dr. Palkovics László kezdeményezésére alakult meg azzal a céllal, hogy Magyarország a mesterséges intelligencia fejlesztések és alkalmazások terén az európai élvonalba kerüljön és a nemzetközi MI-közösség fontos tagjává váljon. A Minisztérium tevékenyen részt kívánt venni Magyarország MI-ökoszisztémájának megszervezésében annak érdekében, hogy az MI-fejlesztők, az MI-felhasználó állami és piaci szereplők, az akadémiai szféra, a szakmai szervezetek és az állami intézmények közösen határozzák meg az MI fejlesztési irányait és kereteit. Ennek érdekében a Szervezet egy állandó együttműködési fórum szerepét is betölti.  A Szervezet Magyarország legnagyobb és legjelentősebb MI-szervezete. Jelenleg 6 munkacsoport vezetése alatt csaknem 400 tagja van. A szervezet 2020-ban megalkotta Magyarország 2020-2030 közötti Mesterséges Intelligencia Stratégiáját, melynek végrehajtása zajlik jelenleg. A Szervezet rendszeresen szervez workshopokat, szakmai találkozókat, interaktív kiállításokat és oktatási programokat. A KRE-ÁJK Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjának lehetősége van ezeken a rendezvényeken részt venni, betekintést nyerni a fejlesztési irányokba, kihívásokba, eredményekbe, amelyek jó inspirációt jelentenek az MI-vel kapcsolatos kutatásokhoz és a szakmai kapcsolatépítéshez.

A kutatócsoport vezetője:

Dr. habil. Király Lilla PhD egyetemi docens, ügyvéd

A kutatócsoport tudományos titkára:

Dr. habil. Arató Balázs PhD egyetemi docens, ügyvéd

 

Tagok:
Dr. Batovszki István
Prof. Dr. habil. Czine Ágnes PhD
Dr. Csáki- Hatalovics Gyula PhD
Csik Veronika
Dr. Dobrocsi Szilvia PhD
Dr. Homoki Péter
Dr. Jandó Tamás
Kovács György
Dr. Kósa Ferenc
Kristóf János
Dr. Ostorházi László
Péli-Kovács Adorján András
Dr. Pétery-Schmidt Zsolt Máté
Szücs Péter
Theodore Boone
Dr. habil. Tóth András PhD
Tömpe Zsolt

 

Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport Szervezeti és Működési Szabályzata

MI Koalíciói Alapító tagjai

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont