Készült: 2016-05-27
Módosítás: 2024-01-09

Tantárgybefogadás 2023/2024/2 (tavaszi félév)

Határidők

 • A kérelmeket 2024. január 15-től tudjuk fogadni.
 • A Tanszéknek 2024. február 19. 23:59-ig kell elküldeni e-mailben a tantárgybefogadáshoz szükséges dokumentumokat. Az oktató visszajelzését követően 2024. február 26. 23:59-ig kell a csatolmányokat és az oktatói hozzájárulást továbbítani a Tanulmányi Osztály e-mail címére: ajk.tanulmanyi@kre.hu.
 • A fenti határidők után beérkezett kérelmeket nem áll módunkban elfogadni!

 • Amennyiben az oktatói válasz nem érkezik meg határidőre, a központi tanszéki e-mail címen lehet érdeklődni a beadott kérelmekről: ajk.tanszek@kre.hu. Valamint a válasz beérkezésétől számított 5 napon belül, határidő után is elfogadjuk a kérelmeket.

 • A kérelmeket kizárólag a feltöltött formátumban fogadjuk el! Kérjük ne alakítsa át a dokumentumokat, csak töltse ki, mentse el és nevezze át! A régi nyomtatványok, beszkennelt, pdf formátumú és kézzel írt kérelmek visszautasításra kerülnek.

 • A hiánypótlások megküldésére (pl. nyelvvizsga) 15 nap áll rendelkezésre.
 • Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!


A kérelmek díja

 • más intézményben teljesített tárgy esetén 4000 Ft/tantárgy
 • egyetemünkön teljesített tárgyak esetén egyszeri 4000 Ft az aktuális félévre
 • A tétel kiírása egyénileg, a hallgató által történik a Neptunon keresztül.
  A befizetést a kérelmek elküldése előtt kell teljesíteni. A leadott kérelmek befizetés hiányában érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!
  A tételkiírás menete: Pénzügyek → Befizetés → Tételkiírás
  A tétel jogcíme: Szolgáltatás
  A tétel neve: Kreditátviteli kérelem eljárási díja; (más intézményben teljesítette tárgyak esetén kérelmenként) (kivéve kiutazó ERASMUS hallgatók)
  A tétel féléve: 2023/24/2.
  A tételek tantárgy megnevezése nélkül is kiírhatók!

A Tantárgybefogadás menete

Kötelező és kötelezően választható tárgyak esetén:

 1. Oktatói hozzájárulás kérése: Az elektronikusan kitöltött, docx formátumú tantárgybefogadási kérelmet kell a tárgynak megfelelő Tanszéki e-mail címre (elérhetőségek a tájékoztató végén) elküldeni az alábbi dokumentumokkal:

  Más intézményben teljesített tárgyak esetén csatolandó dokumentumok:
  • Tantárgybefogadási kérelem (dokumentum)
  • Tanszéki hozzájáruláshoz összehasonlító (dokumentum)
   A mellékletben az itt zajló képzés tematikai pontjait sorrendben kell feltüntetni, azokon változtatni nem lehet!
  • Hitelesített tantárgyi tematika (előző intézményből kell kikérni, pecséttel ellátott, színes scannelt változat)
   A tantárgyi tematika feleljen meg az akkor oktatott tantárgy tartalmának, tehát a befogadni kért tárgy tematikájának tanéve és az érdemjegy megszerzésének tanéve azonos kell, hogy legyen (ha pl. 2019/2020 tanévben teljesítette a tárgyat, akkor nem csatolhat 2010-es tanévből származó tematikát a tárgyhoz).
  • Hitelesített leckekönyv vagy kreditigazolás (előző intézményből kell kikérni, pecséttel ellátva)
   Kizárólag a tárgyat tartalmazó oldal minden kérelemhez külön csatolva, kiemelve a befogadtatni kívánt tárgy nevét és érdemjegyét!

  A Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK-n teljesített tárgyak esetén csatolandó dokumentumok:
  • Tantárgybefogadási kérelem (dokumentum)
  • Hitelesített leckekönyv vagy kreditigazolás (pecséttel ellátva, Tanulmányi Osztály tud küldeni)
   Kizárólag a tárgyat tartalmazó oldal minden kérelemhez külön csatolva, kiemelve a befogadtatni kívánt tárgy nevét és érdemjegyét!

 2. Elfogadott kérelmek leadása: A dokumentumokat a válaszlevélben érkezett oktatói hozzájárulással együtt kell a Tanulmányi Osztálynak továbbítani az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre. A továbbítás során ügyeljen a csatolmányokra! Elutasított kérelmeket nem kell továbbítani.

 3. Bizottság jóváhagyása: A kérelmek továbbításra kerülnek a Kreditátviteli Bizottságnak.

 4. Jóváírás: A Neptunban a speciális indexsoron lesznek jóváírva a tantárgyak a szorgalmi időszak végéig.

Fontos információk:

 • Egy kérelemmel, egy tárgy kerülhet befogadásra! A tantárgybefogadási kérelem dokumentumban, a táblázatban csak akkor szükséges több tárgyat feltüntetni, ha a korábbi tanulmányok során több tárgy tematikája fedi le az itt tanult tárgy tematikáját.
 • Egy levélen belül egy tárgyra adható le kérelem, a levél tárgyának pontos megnevezése szükséges.
 • Kizárólag a képzésének megfelelő, a mintatantervben szereplő tantárgyakra adhat be kérelmeket! Mintatantervek: https://ajk.kre.hu/index.php/oktatas/mintatantervek.html
 • A kérelmek elfogadásához a tantárgyak pontos megnevezése szükséges!
 • A hiányos, nem megfelelően kitöltött kérelmek visszautasításra kerülnek!

Kivételek

 • Szabadon választható tárgyak:
  • Tantárgybefogadási kérelem más intézményben teljesített tárgyak esetén (dokumentum)
   vagy
  • Tantárgybefogadási kérelem nálunk teljesített tárgyak esetén (dokumentum)
  • Hitelesített leckekönyv vagy kreditigazolás (pecséttel ellátva, Tanulmányi Osztály tud küldeni)
   Kizárólag a tárgyat tartalmazó oldal minden kérelemhez külön csatolva, kiemelve a befogadtatni kívánt tárgy nevét és érdemjegyét!

   Ebben az esetben nem kell oktatói hozzájárulás és tematika, csak a tantárgybefogadási kérelmet és a hitelesített kreditigazolást kell közvetlenül a Tanulmányi Osztálynak elküldeni a határidő lejárta előtt.
   Más felsőoktatási intézményben tanult, de a KRE ÁJK-n nem létező tárgy esetében kérelmezhető annak a tárgynak szabadon választható tárgyként való befogadása.
   Csak olyan tárgyak kerülnek szabadon választható tárgyként befogadásra, mely valamely formában kapcsolódnak az aktuális képzéséhez.
   Amennyiben a tárgy nem szerepel a mintatantervében, az „ÁJK-n oktatott Tárgy”-hoz kérjük a következőt írja: Szabadon választható tárgy I., II., stb. (mindig a soron következő római számmal)

 • Szakdolgozat, Évfolyamdolgozat:
 • Nyelvvizsga:
  Idegennyelvi tárgyak befogadása esetén, a tárgynak megfelelő Tanszék részére az alábbi dokumentumokat kell eljuttatni e-mailben:
  • Tantárgybefogadási kérelem (dokumentum)
  • Nyelvvizsga vagy érettségi bizonyítvány (színes scannelt változat)

   Ezt követően az oktatói hozzájárulással együtt kell a mellékleteket a Tanulmányi Osztály e-mail címére továbbítani a határidő lejárta előtt.

Formai követelmények

 • E-mail küldése során a tárgy megnevezése:
  ÁJK_kreditátvitel_MintaMárton (hallgató neve)_Római jog I. (tárgy neve)_Jogász (képzés neve)_20230208 (küldés napjának dátuma)
 • A csatolt dokumentumok esetén a fájlok elnevezése:
  ÁJK_MintaMárton (hallgató neve)_PPTE (korábbi intézmény rövidítve)_Római jog I. (tárgy neve)_tematika/leckekönyv/kérelem (dokumentum típusa)
 • Amennyiben hiánypótlásra van szükség, az üzenet tárgyában kérjük tüntesse fel, hogy hiánypótlásról van szó!

További tudnivalók

 • Ha specializációhoz kapcsolódó tárgyról van szó, kérjük külön jelezze felénk a levélben!
 • Passzív félév esetén is lehet tárgyakat elfogadtatni, az eljárás ugyanaz.
 • Gyűjtőszámlával, befizetéssel kapcsolatos tudnivalók
 • A befogadtatni kívánt tárgyat érdemes felvenni, hogy a kérelem elutasítása esetén se okozzon fennakadást a tanulmányokban. Amennyiben elfogadásra kerül, később le fogjuk adni a féléves indexsorról.
 • Amennyiben határidőre nem érkezik oktatói válasz, az ajk.tanszek@kre.hu e-mail címen érdeklődhetnek a beadott kérelmekről.

Ráépülő tárgyak felvételének kérése

 • Az alábbi módon lehetőség van az elismert tárgyakra épülők teljesítésére ugyanabban a félévben:
 • Miután a leadott kérelmet a Kreditátviteli Bizottság is jóváhagyta, és a befogadott tárgy jóváírásra került a Neptunban a speciális indexsoron is, ezt követően kell az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre írni, hogy mely tárgyakat szeretné felvenni ráépülőként, és a Tanulmányi Osztály fogja felvenni azokat. Ez csak akkor lehetséges, ha a befogadott tárgy már szerepel a speciális indexsorán.
 • Amíg a befogadott tárgy jóváírása megtörténik (a kérelmek mennyiségétől függően ez több hónapot is igénybe vehet), egyeztessen az oktatóval és a Tanszékkel a ráépülő tárggyal kapcsolatban, hogy a kurzus felvételétől függetlenül szeretné hallgatni az órákat, valamint szeretné megkapni a kurzushoz kapcsolódó információkat is. Kérje a tárgy felvételét a Moodleben is a következő címen: moodle@kre.hu.

Kitöltési útmutatók


Tanszékek kreditátviteli e-mail címei

Bűnügyi Tudományok Intézete: bej.kreditatvitel@kre.hu
-   Büntető Eljárásjogi Tanszék
-   Büntetőjogi Tanszék

Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet: kgd.kreditatvitel@kre.hu

Idegen Nyelvi Lektorátus: lek.kreditatvitel@kre.hu

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet: jot.kreditatvitel@kre.hu
-   Jogtörténeti Tanszék
-   Jogelméleti Tanszék
-   Római Jogi Tanszék

Közjogi Intézet:
-   Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszék: alk.kreditatvitel@kre.hu
-   Közigazgatási és Infókommunikációs Jogi Tanszék: kig.kreditatvitel@kre.hu
-   Pénzügyi Jogi Tanszék: puj.kreditatvitel@kre.hu

Magánjogi Tudományok Intézete:
-   Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék: eujnjt.kreditatvitel@kre.hu
-   Kereskedelmi Jogi Tanszék: kej.kreditatvitel@kre.hu
-   Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék: muj.kreditatvitel@kre.hu
-   Polgári Eljárásjogi Tanszék: pej.kreditatvitel@kre.hu
-   Polgári Jogi Tanszék: pol.kreditatvitel@kre.hu

Nemzetközi Kapcsolatok és Társadalomtudományok Intézete: tnti.kreditatvitel@kre.hu
-   Nemzetközi Jogi Tanszék
-   Társadalomtudományok és Regionális Tanulmányok Tanszék

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont