Készült: 2016-05-27
Módosítás: 2021-02-15

Tantárgybefogadás 2020/2021. tanév 2. félév

A Tanszék felé 2021. FEBRUÁR 19-IG van lehetőségük megküldeni elektronikus úton a dokumentumokat.

A fenti határidő után beérkezett kérelmek NEM kerülnek befogadásra.
A kérelmeket 2021. FEBRUÁR 26-IG kell az oktatói véleményekkel a Tanulmányi Osztály e-mail címére (ajk.tanulmanyi@kre.hu) elektronikusan megküldeni vagy a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálatán papír alapon személyesen leadni. Amennyiben az oktatói válasz nem érkezik meg határidőre, a válasz beérkezésétől számított 1 héten belül kell a kérelmeket elküldeni vagy leadni.

FIGYELEM! Elektronikus leadás esetén nem fogadunk el kézzel kitöltött, beszkennelt nyomtatványokat!

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

A Tantárgybefogadási kérelmek díja:

     - más intézményben teljesített tárgy esetén 4.000 Ft/tantárgy
     - egyetemünkön teljesített tárgyak esetén egyszeri 4.000 Ft az aktuális félévre

A tétel kiírása egyénileg történik a Neptunon keresztül az oktatói hozzájárulást követően!
A tételkiírás menete: Pénzügyek → Befizetés → Tételkiírás
A tétel jogcíme: Szolgáltatás
A tétel neve: Kreditátviteli kérelem eljárási díja; (más intézményben teljesítette tárgyak esetén kérelmenként) (kivéve kiutazó ERASMUS hallgatók)

A tételek tantárgymegnevezés nélkül is kiírhatók!

FIGYELEM! A pénzügyi tétel rendezése nélkül a tárgyak nem kerülnek jóváírásra!

Az „egy kérelem egy tárgy” elve érvényesül, azaz egy kérelemmel egy tárgy kerül befogadásra!

A hallgató kizárólag a képzésének megfelelő mintatantervben szereplő tantárgyakra adhat be kérelmeket! A kérelmek elfogadásához a tantárgyak pontos megnevezése szükséges!

A Tantárgybefogadás menete:

- Elektronikus úton: a nyomtatványokat elektronikusan kitöltve (begépelve), kell elküldeni a megfelelő Tanszéki e-mail címre a lent megnevezett dokumentumokkal, majd a válaszlevélben érkezett oktatói hozzájárulással együtt (mellékleteket is csatolva) továbbítani a Tanulmányi Osztálynak az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre.
- Személyesen: a kitöltött nyomtatványokat e-mailben kell elküldeni a megfelelő Tanszéki e-mail címre, majd a válaszlevélben érkezett oktatói hozzájárulással együtt kinyomtatva leadni a Tanulmányi Osztályon ügyfélfogadási időben.
- Ráépülős tárgyak felvétele: miután az elektronikus úton vagy személyesen leadott tárgybefogadási kérelmet a Kreditátviteli Bizottság jóváhagyta, és a befogadott tárgy jóváírásra került a Neptunban a speciális indexsoron is: ezt követően a hallgatónak kell az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre írni, hogy mely tárgyakat szeretné felvenni ráépülősként, és a Tanulmányi Osztály fogja felvenni azokat. Ez csak akkor lehetséges, ha a befogadott tárgy már szerepel a hallgató speciális indexsorán.

1. A TANSZÉKI E-MAIL CÍMEKRE (ELÉRHETŐSÉGEK A TÁJÉKOZTATÓ VÉGÉN!) az alábbi dokumentumokat kell eljuttatni:

Más intézményben teljesített tárgyak esetén:

- Tantárgybefogadási kérelem (nyomtatvány)
- Tanszéki hozzájáruláshoz (nyomtatvány)
      A mellékletben az itt zajló képzés tematikai pontjait sorrendben kell feltüntetni, azokon változtatni nem lehet!
- Hitelesített tantárgyi tematika (színes scannelt változat)
- Hitelesített Leckekönyv/Index/Teljesítés-igazolás (színes scannelt változat)

A Károli Gáspár Református Egyetem bármely karán teljesített tárgyak esetén:
- Tantárgybefogadási kérelem (nyomtatvány)
- Hitelesített Leckekönyv/Index/Teljesítés-igazolás (színes scannelt változat)

2. A TANULMÁNYI OSZTÁLYRA az alábbi dokumentumokat kell beadni:

Más intézményben teljesített tárgyak esetén:
 - Tantárgybefogadási kérelem (nyomtatvány)
 - Válaszlevélben érkezett oktatói hozzájárulás
 - Nyomtatvány Tanszéki hozzájáruláshoz (nyomtatvány)
 - Hitelesített tantárgyi tematika
 - Hitelesített Leckekönyv/Index/Teljesítés-igazolás (Kizárólag a tárgyat tartalmazó oldal     minden kérelemhez külön csatolva!)

A Károli Gáspár Református Egyetem bármely karán teljesített tárgyak esetén:
 - Tantárgybefogadási kérelem (nyomtatvány)
 - Válaszlevélben érkezett oktatói hozzájárulás
 - Hitelesített Leckekönyv/Index/Teljesítés-igazolás (Kizárólag a tárgyat tartalmazó oldal minden kérelemhez külön csatolva!)

Rendhagyó esetek:

- Szakdolgozat nem fogadható be, csak legfeljebb évfolyamdolgozatként. (ill. évfolyamdolgozat évfolyamdolgozatként). A dolgozatot kérjük elektronikusan megküldeni a tantárgybefogadási kérelemmel arra a tanszéki kreditátviteli e-mail címre, amely tanszékhez a dolgozat a témája alapján tartozhat. Az oktató válaszát követően, a felsorolt dokumentumokat az oktatói hozzájárulással együtt 2021. február 26-ig kell e-mailben vagy személyesen leadni a Tanulmányi Osztályon.
- Évfolyamdolgozat esetében a hallgatónak kell az évfolyamdolgozatot elektronikusan megküldeni a tantárgybefogadási kérelemmel arra a tanszéki kreditátviteli e-mail címre, amely tanszékhez a dolgozat témája alapján tartozhat. Az oktató válaszát követően, a felsorolt dokumentumokat az oktatói hozzájárulással együtt 2021. február 26-ig kell e-mailben vagy személyesen leadni a Tanulmányi Osztályon.

- Szabadon választható tárgyak:
- Más felsőoktatási intézményben tanult, de a KRE ÁJK-n nem létező tárgy esetében kérelmezhető annak a tárgynak szabadon választható tárgyként való befogadása.
- Ebben az esetben közvetlenül a Tanulmányi Osztályra kell e-mailben vagy személyesen leadni a következő dokumentumokat 2021. február 26-ig:
     - Tantárgybefogadási kérelem (nyomtatvány)
     - Hitelesített Leckekönyv/Index/Teljesítés-igazolás (Kizárólag a tárgyat tartalmazó oldal minden kérelemhez külön csatolva!)

- Felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy csak olyan tárgyak kerülnek szabadon választható tárgyként befogadásra mely valamely formában kapcsolódik az aktuális képzésükhöz!

- Nyelvvizsga, Érettségi befogadása:
- Idegennyelvi és informatikai tárgyak befogadása esetén a tanszék részére elektronikus úton az alábbi dokumentumokat kell eljuttatni 2021. február 19-ig:
     - Tantárgybefogadási kérelem (nyomtatvány)
     - Bizonyítvány (színes scannelt változat)
- Az oktató válaszát követően, a felsorolt dokumentumokat az oktatói hozzájárulással együtt 2021. február 26-ig kell e-mailben vagy személyesen leadni a Tanulmányi Osztályon.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ:

 - Tantárgybefogadási kérelem
 - Nyomtatvány tanszéki hozzájáruláshoz

Felhívjuk minden hallgatónk figyelmét, hogy a kérelmek abban az esetben elfogadhatók, ha tárgyanként 1 e-mail-ben kerülnek elküldésre!

Amennyiben hiánypótlásra van szükség, minden dokumentumot újra el kell küldeni. Az üzenet tárgyában kérjük tüntessék fel, hogy hiánypótlásról van szó!

E-MAIL KÜLDÉS SORÁN A TÁRGY MEZŐBEN kérjük felültetni:

ÁJK_kredátv_MintaMárton (hallgató neve) tantárgynév(közgazdaságtan)_képzésneve(emberi erőforrások alapképzés)_20210208 (küldés napjának dátuma) szerepeljen.

A CSATOLT DOKUMENTUMOK ESETÉBEN A FÁJL ELNEVEZÉS:

az ÁJK_MintaMárton (név) _PPTE (korábbi intézmény rövidítve) polgárjog(befogadni kért tárgy neve)_tematika/leckekönyv/kérelem elnevezés legyen

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
- A befogadni kért tárgy tematikájának tanéve és az érdemjegy megszerzésének tanéve azonos kell, hogy legyen (Ha valaki 2010/2011 tanévben teljesítette a tárgyat a tantárgyi tematika feleljen meg az akkor oktatott tantárgy tartalmának, azaz nem csatolhat 2008. tanévből származó tematikát a tárgyhoz).

- Amennyiben határidőre nem érkezik oktatói válasz, az ajk.tanszek@kre.hu e-mail címen érdeklődhetnek a beadott kérelmekről.

TANSZÉKEK KREDITÁTVITELI E-MAIL CÍMEI:

ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉK: alk.kreditatvitel@kre.hu
BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE: bej.kreditatvitel@kre.hu
EU JOGI ÉS NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TANSZÉK: eujnjt.kreditatvitel@kre.hu
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS: lek.kreditatvitel@kre.hu
INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOGI TANSZÉK: mej.kreditatvitel@kre.hu
JOGTÖRTÉNETI, JOGELMÉLETI ÉS EGYHÁZJOGI TANSZÉK: jot.kreditatvitel@kre.hu
KERESKEDELMI JOGI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK: kej.kreditatvitel@kre.hu
GAZDÁLKODÁS ÉS VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET: kgd.kreditatvitel@kre.hu
KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK: kig.kreditatvitel@kre.hu
MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK: muj.kreditatvitel@kre.hu
POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK: pej.kreditatvitel@kre.hu
POLGÁRI JOGI ÉS RÓMAI JOGI TANSZÉK: pol.kreditatvitel@kre.hu
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETE: tnti.kreditatvitel@kre.hu

GYAKORI KÉRDÉSEK

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube