Készült: 2016-05-27
Módosítás: 2020-09-29

Tantárgybefogadás 2020/2021. tanév 1. félév

A tanszék felé 2020. SZEPTEMBER 18-IG van lehetőségük megküldeni elektronikus úton a dokumentumokat.
A fenti határidő után beérkezett kérelmek már NEM kerülnek befogadásra.
A kérelmeket 2020. SZEPTEMBER 26-IG lehet az oktatói véleményekkel a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálatán papír alapon személyesen leadni.

A Tantárgybefogadási kérelmek díja 4000.-Ft/tantárgy. A tétel kiírása egyénileg történik a Neptunon keresztül. Egyetemünkön teljesített tárgyak esetén a Tantárgybefogadási kérelmek díja 4000.-/félév.
AZ „EGY KÉRELEM EGY TÁRGY” ELVE ÉRVÉNYESÜL, AZAZ EGY KÉRELEMMEL EGY TÁRGY KERÜL BEFOGADÁSRA.

A TANSZÉKI E-MAIL CÍMEKRE (ELÉRHETŐSÉGEK A TÁJÉKOZTATÓ VÉGÉN!) AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT KELL ELJUTTATNI 2020. SZEPTEMBER 18-IG:

1.   Más intézményben teljesített tárgyak esetén
- Tantárgybefogadási kérelem (nyomtatvány)
- Nyomtatvány Tanszéki hozzájáruláshoz (nyomtatvány)
      A mellékletben az itt zajló képzés tematikai pontjait sorrendben kell feltüntetni, azokon változtatni nem lehet!
- Hitelesített tantárgyi tematika (színes scannelt változat)
- Hitelesített Leckekönyv/Index/Teljesítés-igazolás (színes scannelt változat)

2.   A Károli Gáspár Református Egyetem bármely karán teljesített tárgyak esetén
- Tantárgybefogadási kérelem (nyomtatvány)
- Hitelesített Leckekönyv/Index/Teljesítés-igazolás (színes scannelt változat)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

- Tantárgybefogadási kérelem
-
Nyomtatvány tanszéki hozzájáruláshoz

Felhívjuk minden hallgatónk figyelmét, hogy a kérelmek abban az esetben elfogadhatók, ha tárgyanként 1 e-mail-ben kerülnek elküldésre.

Amennyiben hiánypótlásra van szükség, minden dokumentumot újra el kell küldeni. Az üzenet tárgyában kérjük tüntessék fel hogy hiánypótlásról van szó!

A tanszéki választ követően 2020. szeptember 26-ig a Tanulmányi Osztályon adják le a kérelmet papír alapon személyesen az oktatói véleményekkel együtt.

A TANULMÁNYI OSZTÁLYRA AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT KELL BEADNI:

1.   Más intézményben teljesített tárgyak esetén
- Tantárgybefogadási kérelem (nyomtatvány)
- Válaszlevélben érkezett oktatói hozzájárulás kinyomtatva
- Nyomtatvány Tanszéki hozzájáruláshoz (nyomtatvány)
- Hitelesített tantárgyi tematika
- Hitelesített Leckekönyv/Index/Teljesítés-igazolás (A tárgyat tartalmazó oldalról kérelmenként fénymásolat szükséges!)

2.   A Károli Gáspár Református Egyetem bármely karán teljesített tárgyak esetén
- Tantárgybefogadási kérelem (nyomtatvány)
- Válaszlevélben érkezett oktatói hozzájárulás kinyomtatva
- Hitelesített Leckekönyv/Index/Teljesítés-igazolás (A tárgyat tartalmazó oldalról kérelmenként fénymásolat szükséges!)

RENDHAGYÓ ESETEK

- Szakdolgozat nem fogadható be, csak legfeljebb évfolyamdolgozatként. (ill. évfolyamdolgozat évfolyamdolgozatként). A dolgozatot kérjük elektronikusan megküldeni arra a tanszéki kreditátviteli e-mail címre, amely tanszékhez a dolgozat a témája alapján tartozhat
- Évfolyamdolgozat esetében a hallgatónak kell az évfolyamdolgozatot elektronikusan megküldeni arra a tanszéki kreditátviteli e-mail címre, amely tanszékhez a dolgozat témája alapján tartozhat.

Szabadon választható tárgyak
- Más felsőoktatási intézményben tanult, de a KRE ÁJK-n nem létező tárgy esetében kérelmezhető annak a tárgynak szabadon választható tárgyként való befogadása.
- Ebben az esetben közvetlenül a Tanulmányi Osztályra adható be a kérelem az alábbi dokumentumokkal 2020. 09. 26-ig:
    
- Tantárgybefogadási kérelem
     - Hitelesített Leckekönyv/Index/Teljesítés-igazolás (A tárgyat tartalmazó oldalról kérelmenként fénymásolat szükséges!)
- Felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy csak olyan tárgyak kerülnek szabadon választható tárgyként befogadásra mely valamely formában kapcsolódik az aktuális képzésükhöz!

Nyelvvizsga, Érettségi befogadása
- Idegennyelvi és informatikai tárgyak befogadása esetén a tanszék részére elektronikus úton az alábbi dokumentumokat kell eljuttatni 2020. szeptember 18-ig:
 • Tantárgybefogadási kérelem (nyomtatvány)
 • Bizonyítvány (színes scannelt változat)
- Az oktató válaszát követően a felsorolt dokumentumokat a kinyomtatott oktatói hozzájárulással együtt 2020. szeptember 26-ig le kell adni a Tanulmányi Osztályon.
Felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy a kérelmekhez csatolt bizonyítvány másolatokat csak és kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha bemutatásra kerül az eredeti bizonyítvány is!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- A befogadni kért tárgy tematikájának tanéve és az érdemjegy megszerzésének tanéve azonos kell, hogy legyen (Ha valaki 2010/2011 tanévben teljesítette a tárgyat a tantárgyi tematika feleljen meg az akkor oktatott tantárgy tartalmának, azaz nem csatolhat 2008. tanévből származó tematikát a tárgyhoz).
- Az e-mail küldés során a tárgy mezőben:

ÁJK_kredátv_MintaMárton(hallgató neve)_tantárgynév(közgazdaságtan)_képzésneve(emberi erőforrások alapképzés)_20160908 (küldés napjának dátuma) szerepeljen.

- A csatolt dokumentumok esetében a fájl elnevezés az ÁJK_Minta Márton (név) _PPTE (korábbi intézmény rövidítve) polg(befogadni kért tárgy neve rövidítve)_tematika/leckekönyv elnevezés legyen.

PÉNZÜGYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

- A pénzügyi tételek kiírása és rendezése a hallgató feladata, melyet az oktatói hozzájárulást követően kell intézni a NEPTUN rendszerében.
- A tételkiírás menete: Pénzügyek Befizetés Tételkiírás
A tétel jogcíme: Szolgáltatás
A tétel neve: Kreditátviteli kérelem eljárási díja; (kérelmenként) (kivéve kiutazó ERASMUS hallgatók)

FIGYELEM! A pénzügyi tétel rendezése nélkül a tárgyak nem kerülnek jóváírásra!

A TÉTELEK TANTÁRGYMEGNEVEZÉS NÉLKÜL IS KIÍRHATÓK!

GYAKORI KÉRDÉSEK

TANSZÉKEK KREDITÁTVITELI E-MAIL CÍMEI:

ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉK: alk.kreditatvitel@kre.hu
BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE: bej.kreditatvitel@kre.hu
EU JOGI ÉS NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TANSZÉK: eujnjt.kreditatvitel@kre.hu
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS: lek.kreditatvitel@kre.hu
INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOGI TANSZÉK: mej.kreditatvitel@kre.hu
JOGTÖRTÉNETI, JOGELMÉLETI ÉS EGYHÁZJOGI TANSZÉK: jot.kreditatvitel@kre.hu
KERESKEDELMI JOGI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK: kej.kreditatvitel@kre.hu
GAZDÁLKODÁS ÉS VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET: kgd.kreditatvitel@kre.hu
KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK: kig.kreditatvitel@kre.hu
MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK: muj.kreditatvitel@kre.hu
POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK: pej.kreditatvitel@kre.hu
POLGÁRI JOGI ÉS RÓMAI JOGI TANSZÉK: pol.kreditatvitel@kre.hu
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETE: tnti.kreditatvitel@kre.hu

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube