Készült: 2016-05-27
Módosítás: 2021-07-15

Tantárgybefogadás 2021/2022/1 (őszi félév)

A Tanszék felé 2021. SZEPTEMBER 20. 23:59-ig kell megküldeni elektronikus úton a dokumentumokat.
Ezt követően, 2021. SZEPTEMBER 30. 23:59-ig kell az oktatói véleményekkel együtt továbbítani a csatolmányokat a Tanulmányi Osztály e-mail címére (ajk.tanulmanyi@kre.hu).
A kérelmeket kizárólag a feltöltött docx formátumban fogadjuk el! Nem fogadunk el kézzel kitöltött, beszkennelt, illetve pdf formátumú kérelmeket!

A fenti határidők után beérkezett kérelmek nem kerülnek befogadásra.

Amennyiben az oktatói válasz nem érkezik meg határidőre, a válasz beérkezésétől számított 1 héten belül kell a kérelmeket elküldeni.

A hiánypótlások megküldésére (nyelvvizsga stb.) 30 nap áll rendelkezésre.

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!


A Tantárgybefogadási kérelmek díja:

 • más intézményben teljesített tárgy esetén 4000 Ft/tantárgy
 • egyetemünkön teljesített tárgyak esetén egyszeri 4000 Ft az aktuális félévre
 • A tétel kiírása egyénileg, a hallgató által történik a Neptunon keresztül.
  Ezt a pozitív oktatói hozzájárulást követően, a Tanulmányi Osztályra elküldés előtt kell teljesíteni.
  A tételkiírás menete: Pénzügyek → Befizetés → Tételkiírás
  A tétel jogcíme: Szolgáltatás
  A tétel neve: Kreditátviteli kérelem eljárási díja; (más intézményben teljesítette tárgyak esetén kérelmenként) (kivéve kiutazó ERASMUS hallgatók)
  A tétel féléve: 2021/22/1.
  A tételek tantárgy megnevezése nélkül is kiírhatók!

A Tantárgybefogadás menete:

 1. Az elektronikusan kitöltött (begépelt), docx formátumú tantárgybefogadási kérelmet kell a megfelelő Tanszéki e-mail címre elküldeni, a lentebb megnevezett dokumentumokkal.
 2. Majd a válaszlevélben érkezett oktatói hozzájárulással együtt (mellékleteket is csatolva), a befizetés teljesítését követően továbbítani a Tanulmányi Osztálynak az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre.
 3. Ezt követően a kérelmek továbbításra kerülnek a Kreditátviteli Bizottságnak.
 4. A Bizottság jóváhagyását követően, a speciális indexsoron lesznek jóváírva a tantárgyak a szorgalmi időszak végéig.
 • Egy kérelemmel, egy tárgy kerülhet befogadásra!
 • A hallgató kizárólag a képzésének megfelelő, a mintatantervben szereplő tantárgyakra adhat be kérelmeket! Mintatantervek: https://ajk.kre.hu/index.php/oktatas/mintatantervek.html
 • A kérelmek elfogadásához a tantárgyak pontos megnevezése szükséges!

A Tanszéki e-mail címekre az alábbi dokumentumokat kell eljuttatni (elérhetőségek a tájékoztató végén!):

Más intézményben teljesített tárgyak esetén:

A Károli Gáspár Református Egyetem bármely karán teljesített tárgyak esetén:

 • Tantárgybefogadási kérelem (dokumentum)
 • Hitelesített Leckekönyv/Kreditigazolás (Kizárólag a tárgyat tartalmazó oldal minden kérelemhez külön csatolva, kiemelve a befogadtatni kívánt tárgy nevét és érdemjegyét!)

Ezt követően az oktatói hozzájárulással együtt kell a mellékleteket a Tanulmány Osztály e-mail címére továbbítani.

 • Szabadon választható tárgyak:
  Ebben az esetben nem kell oktatói hozzájárulás és tematika, csak a tantárgybefogadási kérelmet és a hitelesített kreditigazolást kell közvetlenül a Tanulmányi Osztálynak elküldeni, a határidő lejárta előtt.
  Más felsőoktatási intézményben tanult, de a KRE ÁJK-n nem létező tárgy esetében kérelmezhető annak a tárgynak szabadon választható tárgyként való befogadása.
  Csak olyan tárgyak kerülnek szabadon választható tárgyként befogadásra, mely valamely formában kapcsolódnak az aktuális képzéséhez.
 • Szakdolgozat:
  Nem fogadható be, csak legfeljebb évfolyamdolgozatként. Ebben az esetben arra a tanszéki kreditátviteli e-mail címre kell először elküldeni a dolgozatot, a kérelmet és a kreditigazolást, amely tanszékhez a dolgozat a témája alapján tartozhat. Ezt követően az oktatói hozzájárulással együtt kell a mellékleteket a Tanulmány Osztály e-mail címére továbbítani, a határidő lejárta előtt.
 • Évfolyamdolgozat:
  Évfolyamdolgozatként fogadható be, ugyanaz az eljárás, mint a szakdolgozat esetében.
 • Nyelvvizsga, érettségi:
  Idegennyelvi és informatikai tárgyak befogadása esetén, a Tanszék részére elektronikus úton az alábbi dokumentumokat kell eljuttatni:
  Tantárgybefogadási kérelem (dokumentum)
  Bizonyítvány (színes scannelt változat)
  Ezt követően az oktatói hozzájárulással együtt kell a mellékleteket a Tanulmány Osztály e-mail címére továbbítani, a határidő lejárta előtt.
 • Szakmai gyakorlat:
  Már korábban teljesített szakmai gyakorlat esetén, a teljesítéséről szóló hitelesített igazolást, és a tantárgybefogadási kérelmet kell a Karrier Irodának elküldeni, majd az oktatói hozzájárulással együtt továbbítani a Tanulmány Osztály e-mail címére, a határidő lejárta előtt.
 • Ráépülő tárgyak felvételének kérése:
  Miután a leadott kérelmet a Kreditátviteli Bizottság jóváhagyta, és a befogadott tárgy jóváírásra került a Neptunban a speciális indexsoron is:
  Ezt követően a hallgatónak kell az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre írni, hogy mely tárgyakat szeretné felvenni ráépülőként, és a Tanulmányi Osztály fogja felvenni azokat. Ez csak akkor lehetséges, ha a befogadott tárgy már szerepel a hallgató speciális indexsorán.
  Amíg a befogadott tárgy jóváírás megtörténik, érdemes egyeztetni az oktatóval és a Tanszékkel, hogy a ráépülő tárgy felvételétől függetlenül szeretné hallgatni az órákat. A befogadtatni kívánt tárgyat érdemes felvenni, hogy a kérelem elutasítása esetén se okozzon fennakadást a tanulmányokban. Amennyiben elfogadásra kerül, később mi fogjuk leadni a féléves indexsoron.

 ✦ Kitöltési útmutató:

Formai követelmények:

 • E-mail küldése során a tárgy megnevezése:
  ÁJK_kreditátvitel_MintaMárton (hallgató neve)_Közgazdaságtan (tárgy neve)_Emberierőforrások (képzés neve)_20210208 (küldés napjának dátuma
 • A csatolt dokumentumok esetén a fájlok elnevezése:
  ÁJK_MintaMárton (hallgató neve)_PPTE (korábbi intézmény rövidítve)_Közgazdaságtan (tárgy neve)_tematika/leckekönyv/kérelem (dokumentum típusa)
 • Amennyiben hiánypótlásra van szükség, az üzenet tárgyában kérjük tüntessék fel, hogy hiánypótlásról van szó!

További információk:

 •  A tantárgyi tematika feleljen meg az akkor oktatott tantárgy tartalmának, tehát a befogadni kért tárgy tematikájának tanéve és az érdemjegy megszerzésének tanéve azonos kell, hogy legyen (ha pl. 2019/2020 tanévben teljesítette a tárgyat, akkor nem csatolhat 2010-es tanévből származó tematikát a tárgyhoz).
 • Ha specializációhoz kapcsolódó tárgyról van szó, kérjük a levélben ezt külön jelezzék felénk!
 • Passzív félév esetén is lehet tárgyakat elfogadtatni, az eljárás ugyanaz.

Amennyiben határidőre nem érkezik oktatói válasz, az ajk.tanszek@kre.hu e-mail címen érdeklődhetnek a beadott kérelmekről.

TANSZÉKEK KREDITÁTVITELI E-MAIL CÍMEI:

ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉK: alk.kreditatvitel@kre.hu
BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE: bej.kreditatvitel@kre.hu
EU JOGI ÉS NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TANSZÉK: eujnjt.kreditatvitel@kre.hu
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS: lek.kreditatvitel@kre.hu
INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOGI TANSZÉK: mej.kreditatvitel@kre.hu
JOGTÖRTÉNETI, JOGELMÉLETI ÉS EGYHÁZJOGI TANSZÉK: jot.kreditatvitel@kre.hu
KERESKEDELMI JOGI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK: kej.kreditatvitel@kre.hu
GAZDÁLKODÁS ÉS VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET: kgd.kreditatvitel@kre.hu
KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK: kig.kreditatvitel@kre.hu
MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK: muj.kreditatvitel@kre.hu
POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK: pej.kreditatvitel@kre.hu
POLGÁRI JOGI ÉS RÓMAI JOGI TANSZÉK: pol.kreditatvitel@kre.hu
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETE: tnti.kreditatvitel@kre.hu

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont