Készült: 2016-05-27
Módosítás: 2022-08-04

Tantárgybefogadás 2022/2023/1 (őszi félév)

Határidők

 • A kérelmeket 2022. augusztus 22-től tudjuk fogadni.
 • A Tanszéknek 2022. szeptember 19. 23:59-ig kell elküldeni e-mailben a tantárgybefogadáshoz szükséges dokumentumokat.
  Az oktató visszajelzését követően 2022. szeptember 26. 23:59-ig kell a csatolmányokat és az oktatói véleményt továbbítani a Tanulmányi Osztály e-mail címére: ajk.tanulmanyi@kre.hu.
 • A fenti határidők után beérkezett kérelmeket nem áll módunkban elfogadni!
 • Amennyiben az oktatói válasz nem érkezik meg határidőre, a válasz beérkezésétől számított 5 napon belül kell a kérelmeket elküldeni.
 • A kérelmeket kizárólag a feltöltött docx formátumban fogadjuk el! (beszkennelt, pdf formátumú, kézzel írt kérelmek visszautasításra kerülnek)
 • A hiánypótlások megküldésére (pl. nyelvvizsga) 15 nap áll rendelkezésre.
 • Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!


A kérelmek díja

 • más intézményben teljesített tárgy esetén 4000 Ft/tantárgy
 • egyetemünkön teljesített tárgyak esetén egyszeri 4000 Ft az aktuális félévre
 • A tétel kiírása egyénileg, a hallgató által történik a Neptunon keresztül.
  A befizetést a kérelmek elküldése előtt kell teljesíteni. A leadott kérelmek befizetés hiányában érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!
  A tételkiírás menete: Pénzügyek → Befizetés → Tételkiírás
  A tétel jogcíme: Szolgáltatás
  A tétel neve: Kreditátviteli kérelem eljárási díja; (más intézményben teljesítette tárgyak esetén kérelmenként) (kivéve kiutazó ERASMUS hallgatók)
  A tétel féléve: 2022/23/1.
  A tételek tantárgy megnevezése nélkül is kiírhatók!

A Tantárgybefogadás menete

 1. Oktatói hozzájárulás kérése: Az elektronikusan kitöltött, docx formátumú tantárgybefogadási kérelmet kell a tárgynak megfelelő Tanszéki e-mail címre eljuttatni (elérhetőségek a tájékoztató végén!):

  Más intézményben teljesített tárgyak esetén:
  • Tantárgybefogadási kérelem (dokumentum)
  • Tanszéki hozzájáruláshoz összehasonlító (dokumentum)
   A mellékletben az itt zajló képzés tematikai pontjait sorrendben kell feltüntetni, azokon változtatni nem lehet!
  • Hitelesített tantárgyi tematika (előző intézményből kell kikérni, pecséttel ellátott, színes scannelt változat)
   A tantárgyi tematika feleljen meg az akkor oktatott tantárgy tartalmának, tehát a befogadni kért tárgy tematikájának tanéve és az érdemjegy megszerzésének tanéve azonos kell, hogy legyen (ha pl. 2019/2020 tanévben teljesítette a tárgyat, akkor nem csatolhat 2010-es tanévből származó tematikát a tárgyhoz).
  • Hitelesített leckekönyv vagy kreditigazolás (előző intézményből kell kikérni, pecséttel ellátva)
   Kizárólag a tárgyat tartalmazó oldal minden kérelemhez külön csatolva, kiemelve a befogadtatni kívánt tárgy nevét és érdemjegyét!

  A Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK-n teljesített tárgyak esetén:
  • Tantárgybefogadási kérelem (dokumentum)
  • Hitelesített leckekönyv vagy kreditigazolás (pecséttel ellátva, Tanulmányi Osztály tud küldeni)
   Kizárólag a tárgyat tartalmazó oldal minden kérelemhez külön csatolva, kiemelve a befogadtatni kívánt tárgy nevét és érdemjegyét!

 2. Elfogadott kérelmek leadása: A dokumentumokat a válaszlevélben érkezett oktatói hozzájárulással együtt kell a Tanulmányi Osztálynak továbbítani az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre. A továbbítás során ügyeljen a csatolmányokra!

 3. Bizottság jóváhagyása: A kérelmek továbbításra kerülnek a Kreditátviteli Bizottságnak.

 4. Jóváírás: A Neptunban a speciális indexsoron lesznek jóváírva a tantárgyak a szorgalmi időszak végéig.
 • Egy kérelemmel, egy tárgy kerülhet befogadásra!
 • Kizárólag a képzésének megfelelő, a mintatantervben szereplő tantárgyakra adhat be kérelmeket! Mintatantervek: https://ajk.kre.hu/index.php/oktatas/mintatantervek.html
 • A kérelmek elfogadásához a tantárgyak pontos megnevezése szükséges!
 • A hiányos, nem megfelelően kitöltött kérelmek visszautasításra kerülnek!

Kivételek

 • Szabadon választható tárgyak:
  Ebben az esetben nem kell oktatói hozzájárulás és tematika, csak a tantárgybefogadási kérelmet és a hitelesített kreditigazolást kell közvetlenül a Tanulmányi Osztálynak elküldeni a határidő lejárta előtt.
  Más felsőoktatási intézményben tanult, de a KRE ÁJK-n nem létező tárgy esetében kérelmezhető annak a tárgynak szabadon választható tárgyként való befogadása.
  Csak olyan tárgyak kerülnek szabadon választható tárgyként befogadásra, mely valamely formában kapcsolódnak az aktuális képzéséhez.

 • Szakdolgozat:
  Nem fogadható be, csak legfeljebb évfolyamdolgozatként. Ebben az esetben arra a tanszéki kreditátviteli e-mail címre kell először elküldeni a dolgozatot, a kérelmet és a hitelesített kreditigazolást, amely Tanszékhez a dolgozat a témája alapján tartozhat. Ezt követően az oktatói hozzájárulással együtt kell a mellékleteket a Tanulmányi Osztály e-mail címére továbbítani a határidő lejárta előtt.

 • Évfolyamdolgozat:
  Évfolyamdolgozatként fogadható be. Ugyanaz az eljárás, mint a szakdolgozat esetében.

 • Nyelvvizsga, érettségi:
  Idegennyelvi és informatikai tárgyak befogadása esetén, a tárgynak megfelelő Tanszék részére az alábbi dokumentumokat kell eljuttatni e-mailben:
 • Tantárgybefogadási kérelem (dokumentum)
 • Nyelvvizsga vagy érettségi bizonyítvány (színes scannelt változat)
  Ezt követően az oktatói hozzájárulással együtt kell a mellékleteket a Tanulmányi Osztály e-mail címére továbbítani a határidő lejárta előtt.

 • Szakmai gyakorlat:
  Már korábban teljesített szakmai gyakorlat esetén, a teljesítésről szóló hitelesített igazolást, és a tantárgybefogadási kérelmet kell a Karrier Irodának (ajk.karrieriroda@kre.hu) elküldeni, majd az oktatói hozzájárulással együtt továbbítani a Tanulmányi Osztály e-mail címére a határidő lejárta előtt.

Formai követelmények

 • E-mail küldése során a tárgy megnevezése:
  ÁJK_kreditátvitel_MintaMárton (hallgató neve)_Közgazdaságtan (tárgy neve)_Emberierőforrások (képzés neve)_20220208 (küldés napjának dátuma)
 • A csatolt dokumentumok esetén a fájlok elnevezése:
  ÁJK_MintaMárton (hallgató neve)_PPTE (korábbi intézmény rövidítve)_Közgazdaságtan (tárgy neve)_tematika/leckekönyv/kérelem (dokumentum típusa)
 • Amennyiben hiánypótlásra van szükség, az üzenet tárgyában kérjük tüntesse fel, hogy hiánypótlásról van szó!

További tudnivalók

 • Ha specializációhoz kapcsolódó tárgyról van szó, kérjük külön jelezze felénk a levélben!
 • Passzív félév esetén is lehet tárgyakat elfogadtatni, az eljárás ugyanaz.
 • Gyűjtőszámlával, befizetéssel kapcsolatos tudnivalók
 • A befogadtatni kívánt tárgyat érdemes felvenni, hogy a kérelem elutasítása esetén se okozzon fennakadást a tanulmányokban. Amennyiben elfogadásra kerül, később le fogjuk adni a féléves indexsorról.
 • Amennyiben határidőre nem érkezik oktatói válasz, az ajk.tanszek@kre.hu e-mail címen érdeklődhetnek a beadott kérelmekről.

Ráépülő tárgyak felvételének kérése

 • Az alábbi módon lehetőség van az elismert tárgyakra épülők teljesítésére ugyanabban a félévben:
 • Miután a leadott kérelmet a Kreditátviteli Bizottság is jóváhagyta, és a befogadott tárgy jóváírásra került a Neptunban a speciális indexsoron is, ezt követően kell az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre írni, hogy mely tárgyakat szeretné felvenni ráépülőként, és a Tanulmányi Osztály fogja felvenni azokat. Ez csak akkor lehetséges, ha a befogadott tárgy már szerepel a speciális indexsorán.
 • Amíg a befogadott tárgy jóváírása megtörténik (a kérelmek mennyiségétől függően ez több hónapot is igénybe vehet), egyeztessen az oktatóval és a Tanszékkel a ráépülő tárggyal kapcsolatban, hogy a kurzus felvételétől függetlenül szeretné hallgatni az órákat, valamint szeretné megkapni a kurzushoz kapcsolódó információkat is.

Kitöltési útmutatók


Tanszékek kreditátviteli e-mail címei

Alkotmányjogi Tanszék: alk.kreditatvitel@kre.hu
Bűnügyi Tudományok Intézete: bej.kreditatvitel@kre.hu
EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék: eujnjt.kreditatvitel@kre.hu
Idegennyelvi Lektorátus: lek.kreditatvitel@kre.hu
Infokommunikációs Jogi Tanszék: mej.kreditatvitel@kre.hu
Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék: jot.kreditatvitel@kre.hu
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék: kej.kreditatvitel@kre.hu
Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet: kgd.kreditatvitel@kre.hu
Közigazgatási Jogi Tanszék: kig.kreditatvitel@kre.hu
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék: muj.kreditatvitel@kre.hu
Polgári Eljárásjogi Tanszék: pej.kreditatvitel@kre.hu
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék: pol.kreditatvitel@kre.hu
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete: tnti.kreditatvitel@kre.hu

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont