Készült: 2016-06-04
Módosítás: 2024-02-23

Diplomás pályakövetés 

Mi sem tükrözi jobban az oktatás minőségét és a diploma értékét, mint a munkaerő-piacon való részvétel. 

Egy adott felsőoktatási intézmény hatékonyságának, a képzés minőségének legfontosabb mérőeszköze a kilépő diplomások elhelyezkedési mutatói (mint pl. nem az adott végzettséghez illeszkedő vagy a végzettségnek megfelelő munkahely; időtartam), amelyek a felsőoktatási tanulmányok befejezése, az első diploma megszerzése után válnak mérhetővé. 

Az intézmények és a végzett hallgatók közötti kapcsolatrendszer (alumni) kiépítésének és hatékony működtetésének alapját képezi a végzettek véleményének időnkénti felmérése. A felsőoktatási intézmények számára éppen ezért is fontos visszajelzést jelent a végzettek véleménye, illetve a megszerzett tudás alkalmazhatósága a munkaerőpiacon. 

Sikeresek az ÁJK-n végzett hallgatók

Karunk DPR kutatási összefoglalóiból a frissdiplomások munkaerő-piaci fogadtatásról, foglalkoztatási- és jövedelmi kilátásairól kaphatunk képet. A kutatási eredményekből kiderül, hogy az ÁJK-n végzett hallgatók sikeresek a munkaerőpiacon. Az ÁJK Karrieriroda vezetője által készített 2015-ös felmérés alapján a KRE jogi karán végzettek 96%-a sikeresnek tartja magát, ami kimagasló eredmény. 

A kutatás további számos munkaerő-piaci pozitívumot mutat az ÁJK falain belül zajló képzésről. Az itt végzettek 52%-a az abszolutórium/oklevél megszerzését követően azonnal talált állást. Ezt követik azok, akik 1-3 vagy 3-6 hónapon belül találtak munkát, ez az összes válaszadó 11-11%-a. 

A hallgatók csaknem háromnegyede, azaz 74%-a a végzettség megszerzését követő fél éven belül munkába tudott állni a Károlin szerzett diplomájával.

A válaszadók 89%-a az adott szakterületen, végzettségének megfelelő munkakörben talált állást. Mindössze 7% az, aki bár dolgozik, nem a végzettségéhez tartozó területen helyezkedett el.

A Károli hallgatóbarát légkörére vonatkozóan 77% adott pozitív választ. Az itt végzettek 33%-a kifejezetten hallgatóbarátnak, 44%-a más egyetemekhez képest inkább hallgatóbarátnak tartja a Károlit.

Az ÁJK tehát olyan sikeres hallgatókat képez, akik szívesen tanultak egyetemünkön, megszerzett tudásukat pedig hatékonyan tudják hasznosítani a mindennapi munkájuk során. A kutatás eredményei szépen példázzák, miért is érdemes a Károlit választani, hiszen a hallgatók jövőjéhez hatékonyan járul hozzá az a szakmai tudás, tapasztalat, amit minden hallgató megszerezhet nálunk tanulmányai során.


ÁJK – DPR kutatási összefoglalók 

2015. évi Diplomás Pályakövetés főbb eredményei

2011. évi Diplomás Pályakövetés főbb eredményei

2007. évi Diplomás Pályakövetés főbb eredményei

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont