Készült: 2015-10-21
Módosítás: 2022-09-08

 

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONTJÁRÓL

A Továbbképzési Központ feladata a szakirányú továbbképzésekkel kapcsolatos feladatok koordinációja, a képzések egységes rendszerben történő integrációjával. Az egységes arculat kialakítása és az adminisztrációs feladatok egy helyen történő szervezése rendkívül fontos a hatékonyság növelése szempontjából.
A Továbbképzési Központ legfontosabb feladata, hogy – a hazai szükségletek és az európai integráció igényeinek megfelelően – meghatározza és kidolgozza az Állam-és Jogtudományi Kar továbbképzési célkitűzéseit elsősorban a jogi diplomával rendelkezők számára, de a szakirányú továbbképzéseket bővíteni szeretnénk az orvos, az egészségügyben tevékenykedő egyéb diplomával rendelkező és a közgazdász szakemberek számára is, az ország egész területéről történő beiskolázással.

A Továbbképzési Központ ellátja a szak- és továbbképzéssel kapcsolatos szervezési és ügyintézési feladatokat, részt vesz az újabb szakirányú képzések akkreditációjának előkészítésében, elősegíti szakmai tananyagok kidolgozását és reklámozását, előkészíti, gondozza és ellenőrzi a szakképzések oktatóival történő megbízási szerződések megkötését, jóváhagyja a szakképzési programot (együttesen a szakterület egyetemi felelősével) és a szakképzés valamennyi részprogramjának teljesítését felügyeli.


Prof. Dr. habil. Udvary Sándor PhD

a Továbbképzési Központ vezetője

 
DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ


Tisztelt Hallgató!

A Károli Gáspár Református Egyetem elkötelezett a szakmai megújító képzések iránt. Az Állam- és Jogtudományi Kar szakirányú továbbképzéseinek színes kínálata új irányokat és lehetőségeket nyújt az önképzésben. Egyetemünk a régi és új együttélésével ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Célunk és feladatunk, hogy a református kollégiumok hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett, keresztyén szellemiségben, több tudományterületen és tudományágban folytassunk szakirányú továbbképzéseket is.

A képzések célja, hogy mind a jogász, mind a gazdasági, külügyi, illetve pedagógiai ágazatban tevékenykedő szakemberek számára folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét és naprakész szakismeretek megszerzését biztosítsa, amelyek birtokában képesek feladataik szakszerűbb és ennek következtében eredményesebb ellátására.

 dr Miskolczi Bodnar Peter

 

 

 

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter
dékán

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont