Készült: 2019-02-06
Módosítás: 2019-02-07

Dékáni köszöntő


Az Állam- és Jogtudományi Kar céljának tekinti azt, hogy a református jogakadémiák nyomdokain haladva, keresztyén szellemiségben képezze hallgatóit. Több tudományterületen és tudományágban tevékenykedünk. Az osztatlan jogászképzés mellett – a jogi karok között egyedülállóan –, a gazdaságtudományok és társadalomtudomány képzési területeken is várjuk az érdeklődőket.
Szeretnénk a nagy tradícióval rendelkező jogászképző intézmények méltó örököseivé válni, ugyanakkor meg kívánunk felelni a XXI. század kihívásainak is. A hagyományőrzés mellett nyitottak vagyunk a technológiai fejlődés legújabb eredményei iránt. Intenzíven kutatjuk pl. a robotok, önvezérlő járművek, drónok alkalmazásával felmerülő jogi kérdéseket. Oktatóink tudományos szempontból magasan kvalifikáltak, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, szakmailag elismertek.

A felsőoktatás minden szintjén tevékenykedünk. Jogi felsőoktatási szakképzésünket állandó budapesti helyszínünk mellett Nagykőrösön is indítjuk. Az osztatlan jogászképzés mellett számos diploma utáni szakirányú továbbképzést is kínálunk. Karunkon Doktori (PhD) képzés is folyik. Az Állam- és Jogtudományi Kar családias hangulatú, a közösségi értékekre fókuszáló Kar, ahol a hallgatók inspiráló, élénk szakmai környezetben sajátíthatják el a választott szakterület ismereteit. Kiemelt figyelmet fordítunk hallgatóink problémáira, szükség esetén anyagi segítséget is nyújtunk. A magas követelmények mellett a méltányosságról sem feledkezünk meg.

Várjuk a jövő szakembereinek jelentkezését – mindazokat, akik számára fontos, hogy a korszerű szakmai és tudományos ismereteket magas színvonalon sajátítsák el, egy értéket őrző és átadni kívánó szellemi műhelyben!

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a KRE ÁJK dékánja

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont