Készült: 2019-02-06
Módosítás: 2023-08-07

Dékáni köszöntő


Tisztelt Hallgatók! Tisztelt Érdeklődők!

Oktatóink és munkatársaink nevében is köszöntöm az Olvasót.

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara egy, az emberi értékek iránt elkötelezett, a munkával és szorgalommal megszerzett tudást az önfejlődés szempontjából és a társadalom számára is fontosnak tartó, oktatói és hallgatói universitas, mely nemcsak az egyének, hanem a közösség boldogulását is – a maga szerény eszközeivel – elősegíteni törekszik. A mennyiség helyett igyekszünk a minőségre figyelni, mind az emberi kapcsolatok, mind a közösségi programok, mind az oktatás, mind a kutatás terén.

Karunk egyik megkülönböztető sajátossága, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a kiscsoportos, személyre szabott oktatásra. 1998-as indulásunk óta a családias légkör kialakítására törekszünk, melyben fontos szerepet kap az egyéni kompetenciák minél teljesebb körű kibontakoztatása. Mindezt igyekszünk a modern kor kihívásait is figyelembe vevő, a biztos és időtálló, megalapozott elméleti tudásra épülő, de naprakész ismereteket adó gyakorlati felkészítéssel ötvözni, hogy az itt végzettek a jogászi pályák bármelyikén megállják majd a helyüket. A pályakövetési adatok szerint a Károlin végzett jogászok számíthatnak a legmagasabb kezdő fizetésre, mely alapján maga a jogászi praxis is kedvező véleménnyel van az itt végzettek tudásáról és felkészültségéről.

A KRE ÁJK az ország egyik legfiatalabb jogi karaként is számos képzési formával várja a hallgatókat, minden képzési szinten: felsőoktatási szakképzésben („jogi foksz”), nemzetközi tanulmányok alapképzésben, jogász osztatlan mesterképzésben. Ezek mellett számos szakirányú továbbképzésből is választhatnak a már diplomát szerzettek; továbbá a tudományos munka iránt elkötelezetteket várja az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolánk is, mind magyar, mind angol nyelvű doktori programmal.

Oktatóink a legkiválóbb hazai szakemberek közül kerülnek ki; egyetemi és tudományos munkájuk mellett döntő többségük a gyakorlatban is kamatoztatja tudását, a jogászi praxis minden területén, a legmagasabb szinteken is. Büszkék vagyunk arra, hogy az egyetemi rangsorokban Karunk évek óta az elsők között van az oktatói kiválóságot tekintve.

Hallgatóink számos – szociális és teljesítmény alapú – ösztöndíjban részesülhetnek. Az egyetemeken gyakran tapasztalt lemorzsolódás elkerülését többrétű felzárkóztató programmal segítjük. Hallgatóink egy része a tudományos munkába is bekapcsolódik: az akadémiai szféra iránt érdeklődők demonstrátorként tevékenykednek intézeteink és tanszékeink mellett, illetve részt vesznek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Emellett a legkiválóbbak felvételt nyerhetnek a Bocskai István Szakkollégiumba, ahol – kiemelt mértékű ösztöndíj-támogatás mellett – tehetségüket személyre szabott módon, az ország legjobb tudományos és gyakorlati szakemberi közül kikerült oktatók segítségével bontakoztathatják ki.

A kari kollégákkal azon dolgozunk, hogy hallgatóink az itt megszerzett tudást hosszú távon is kamatoztatni tudják, mind saját, mind közösségük boldogulására. Reméljük továbbá, hogy az itt megszerzett ismeretségek, az oktatáson kívüli közösségi élmények szintén meghatározóak lesznek hallgatóink életében.

Prof. Dr. Tóth J. Zoltán
a KRE ÁJK dékánja

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont