Készült: 2013-03-19
Módosítás: 2024-02-06

Tehetséggondozás

 

35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A tehetséggondozási pályázatok évközi beszámolója

Tehetségpont a KRE ÁJK-n

Beszámoló HHTDK-15-0041 számú pályázat megvalósulásáról

Tehetséggondozás a KRE ÁJK-n Tájékoztató füzet hallgatók számára

KRE ÁJK-Tudományos Diákköri Szabályzat


Az Állam- és Jogtudományi Kar tehetséggondozó munkájának bemutatása
 

A tehetséggondozás a Kar kiemelt célja, éppen ezért tehetségpontként rengeteg lehetőséget nyújt a szakmai tudáson kívüli képességek, készségek fejlesztésére a hallgatóknak. Az egyetemi évek alatt alapozzák meg a hallgatók a későbbi szakmai karrierjüket. A hallgatók egyetemi tanulmányaik alatt nemcsak a tudásanyagot sajátíthatják el, hanem értékes képességeket is kifejleszthetnek magukban. Karunk az oktatáson kívül számos lehetőséget nyújt e képességek, készségek fejlesztésére, tehetségpontként kiemelt figyelmet fordít az érdeklődő, tehetséges hallgatóknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. A Kari tehetséggondozás során célunk az, hogy a hallgatókat bevezessük a tudományos kutatás világába, megismertessük őket a tudományos kutatás sajátosságaival és követelményeivel, felkészítsük őket az egyetemi és az egyetem utáni szakmai és tudományos életre egyaránt. Ennek érdekében a 2018/2019-es tanév II. félévétől az EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék – Dr. habil. Homicskó Árpád nemzetközi és tudományos dékánhelyettes és Dr. Prieger Adrienn kari TDT-elnök támogatásával – új speciálkollégiumot hirdetett meg a KRE ÁJK valamennyi érdeklődő hallgatója részére „A tudományos kutatás alapjai – Tehetségek bevezetése a tudományos munkába” címmel.  A kurzus célja, hogy segítse a hallgatók tudományos igényű munkáját, az önálló kutatáshoz szükséges képességek kifejlesztését, a házi dolgozatok és szakdolgozatok színvonalas elkészítését, továbbá a tehetséges hallgatók felkészítését a későbbi kutatói munkára és a TDK-n való aktív és sikeres részvételre. A kurzuson a hallgatók megismerkedhetnek a tudományos kutatás első fázisától annak lezárásáig tartó alapvető kérdésekkel. A kurzus célja a hallgatók tudományos élet iránti érdeklődésének felkeltése, valamint a tudományos kutatáshoz szükséges alapvető készségek megszerzése, továbbá számos oktatóval az órák során személyes konzultációra, kapcsolattartásra és tehetséggondozást érintő tanácsadásra is lehetőség nyílik.

A kari szervezett tevékenységet önképzés egészíti ki. Karunkon valamennyi tanszék rendszeresen szervez TDK-üléseket a tananyagon kívüli szakmai kérdések megvitatása, intézménylátogatás, hallgatói és oktatói kutatások bemutatása céljából.

A Kar kiemelt célja tehetségpontként, hogy megismertesse a hallgatókkal az oktatáson kívüli tehetséggondozási lehetőségeket, éppen ezért 2019 tavaszán kiadott Tehetséggondozási kiadványunk is ebben kíván segítséget nyújtani, a kari tehetséggondozás formáinak és bekapcsolódás lehetőségeinek ismertetésével. A Tehetséggondozási kiadványt szerkesztette és lektorálta Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD nemzetközi és tudományos dékánhelyettes és Dr. Prieger Adrienn Dóra PhD kari TDT-elnök.

Tehetségpont kapcsolattartói:

Prof. Dr. Domokos Andrea tehetséggondozási dékánhelyettes intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár

A Tehetségpontokról bővebben az alábbi linken olvashatnak:
http://tehetseg.hu/tehetsegpontok, illetve: http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-111-002-367

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont