Készült: 2013-03-19
Módosítás: 2018-06-05

Minőségbiztosítás

Minőségfejlesztés

Az Egyetem Minőségpolitikai Nyilatkozata

A Károli Gáspár Református Egyetem vezetésének célja, hogy az egyetem a közép-magyarországi régióban olyan meghatározó egyetemmé, szellemi központtá váljon, amelyet a minőségtudat, a társadalmi felelősség értékrendjei és az azt megtestesítő tevékenység és aktivitás jellemez.
Mindezt a Magyarországi Református Egyház Alkotmányában elfogadott hitvallásokat követve, a több évszázada ránk hagyományozott református örökségre építve kívánja megvalósítani, nevelő, oktató és tudományművelő tevékenységével a nemzet és az egyház javát szolgálni.
Annak érdekében, hogy az Egyetemen a képzés, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék, biztosítva legyen ezek folyamatos tökéletesítése, ennek eredményeképpen magas színvonalú tudást és képességet igazoló oklevél kerüljön kiadásra, a Szenátus a teljes tevékenységi körre vonatkozó minőségbiztosítási rendszert határoz meg.
Minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésével az Egyetem azt biztosítja, hogy a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket közvetítsen hallgatói részére.

Mindezen cél elérése érdekében a Károli Gáspár Református Egyetem:
          - képzési és kutatási tevékenysége fejlesztése érdekében
          minőségbiztosítási, irányítási rendszert épít ki;
          - minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a Felsőoktatási
          Törvény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
          elvárásai, valamint a nemzetközi ajánlások és trendek szerint;
          - a minőségfejlesztést és a humán erőforrás menedzsment
          követelmény rendszerét szorosan összehangolja, hogy
          munkatársai az oktatási, kutatási, tanácsadási feladatok
          ellátására a felsőoktatási intézmények közötti versenyben
          kiemelkedő kompetenciahordozóvá váljanak;
          - a minőségfejlesztés és az intézményfejlesztés stratégiai
          elemeit hatékony és hatásos módon integrálja.


Az egyetem vezetése arra ösztönzi munkatársait,
          - hogy a minőségpolitikát megismerjék;
          - életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet
          tanúsítsanak;
          - ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék.

A Károli Gáspár Református Egyetem vezetése az ősi református kollégiumok értékrendjéhez híven, a református felsőoktatás hagyományainak közvetítésével és előmozdításával elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.

Budapest, 2011. szeptember hó 01. napján

 
Prof. Dr. Balla Péter
rektor

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Diplomás Pályakövetési eredményei

Kari Minőségbiztosítási Bizottság működése

Minőségbiztosítási koncepciók

Minőségbiztosítási koncepció 2015.
 
Minőségbiztosítási koncepció 2014.
 
Minőségbiztosítási koncepció 2013.

Minőségfejlesztés

Az Egyetem Minőségpolitikai Nyilatkozata

A Károli Gáspár Református Egyetem vezetésének célja, hogy az egyetem a közép-magyarországi régióban olyan meghatározó egyetemmé, szellemi központtá váljon, amelyet a minőségtudat, a társadalmi felelősség értékrendjei és az azt megtestesítő tevékenység és aktivitás jellemez.
Mindezt a Magyarországi Református Egyház Alkotmányában elfogadott hitvallásokat követve, a több évszázada ránk hagyományozott református örökségre építve kívánja megvalósítani, nevelő, oktató és tudományművelő tevékenységével a nemzet és az egyház javát szolgálni.
Annak érdekében, hogy az Egyetemen a képzés, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék, biztosítva legyen ezek folyamatos tökéletesítése, ennek eredményeképpen magas színvonalú tudást és képességet igazoló oklevél kerüljön kiadásra, a Szenátus a teljes tevékenységi körre vonatkozó minőségbiztosítási rendszert határoz meg.
Minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésével az Egyetem azt biztosítja, hogy a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket közvetítsen hallgatói részére.

Mindezen cél elérése érdekében a Károli Gáspár Református Egyetem:
          - képzési és kutatási tevékenysége fejlesztése érdekében
          minőségbiztosítási, irányítási rendszert épít ki;
          - minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a Felsőoktatási
          Törvény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
          elvárásai, valamint a nemzetközi ajánlások és trendek szerint;
          - a minőségfejlesztést és a humán erőforrás menedzsment
          követelmény rendszerét szorosan összehangolja, hogy
          munkatársai az oktatási, kutatási, tanácsadási feladatok
          ellátására a felsőoktatási intézmények közötti versenyben
          kiemelkedő kompetenciahordozóvá váljanak;
          - a minőségfejlesztés és az intézményfejlesztés stratégiai
          elemeit hatékony és hatásos módon integrálja.


Az egyetem vezetése arra ösztönzi munkatársait,
          - hogy a minőségpolitikát megismerjék;
          - életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet
          tanúsítsanak;
          - ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék.

A Károli Gáspár Református Egyetem vezetése az ősi református kollégiumok értékrendjéhez híven, a református felsőoktatás hagyományainak közvetítésével és előmozdításával elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.

Budapest, 2011. szeptember hó 01. napján

 
Prof. Dr. Balla Péter
rektor

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Diplomás Pályakövetési eredményei

Kari Minőségbiztosítási Bizottság működése

Minőségbiztosítási koncepciók

Minőségbiztosítási koncepció 2015.
 
Minőségbiztosítási koncepció 2014.
 
Minőségbiztosítási koncepció 2013.

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube