Készült: 2013-03-19
Módosítás: 2024-02-14

Minőségbiztosítás

Minőségfejlesztés

Az Egyetem Minőségpolitikai Nyilatkozata

A Károli Gáspár Református Egyetem a Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményeként a keresztyénség örökérvényű értékeit követve és a több évszázada ránk hagyományozott református örökségre építve kívánja nevelő, oktató és tudományművelő tevékenységével szolgálni a nemzet és az Egyház javát. Mint keresztyén egyetem, elkötelezett a keresztyénség védelme, és különösen európai megőrzése mellett.
A bibliafordító Károli Gáspár, gönci tudós református prédikátor magyar művelődést meghatározó, tudományos igényességű, tökéletességre törekvő és mások hasznát szem előtt tartó munkásságának szellemében a nevét viselő Egyetem olyan szellemi központtá igyekszik válni, amelyet a minőségtudat, a társadalmi felelősségvállalás, a szolidaritás, valamint az értékalapú tevékenység és aktivitás jellemez. Mindeközben az Egyetem tisztában van azzal is, hogy emberként, teremtményként ez a teremtett világ jelenti az otthont és az életteret, ezért a nevelés, oktatás és kutatás során is fontos szerepet kap a teremtett környezet megóvásának tudatosítása.
Az Egyetem célja, hogy hallgatói minőségi oktatást kapjanak minőségi tanulási környezetben; hogy oktatói magas színvonalon, ugyanakkor örömmel végezzék oktatási feladataikat és tudásuk legjavát kamatoztassák kutatásaik során; hogy végzettjei az Egyetem által képviselt értékeket és igényességet vigyék tovább munkájuk során. Biztosítani kívánja, hogy végzett hallgatói a munkaerőpiacon hasznosítható és továbbfejleszthető, széles alapú, modern tudásbázissal rendelkezzenek és aktív állampolgárokként lépjenek jövőbeli pályájukra. A kutatás és az innováció ösztönzésével támogatja hallgatói és munkatársai egyéni fejlődését, a hazai és nemzetközi kutatásban való érvényesülését. Az Egyetem felelősséget vállal szolgáltatásai minőségéért, a képzés, a kutatás, az alap és kiegészítő tevékenységek magas színvonalon történő ellátásáért, ezek folyamatos fejlesztéséért.
Mindezen cél elérése érdekében a Károli Gáspár Református Egyetem:

‒    kiépíti minőségbiztosítási és irányítási rendszerét, melyet folyamatosan fejleszt és ellenőriz a Felsőoktatási Törvény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásai, valamint a nemzetközi ajánlások és trendek szerint;
‒    elősegíti az intézményben a minőségkultúra terjedését és fejlődését, arra ösztönzi munkatársait és diákjait, hogy a minőségpolitikát megismerjék, annak célkitűzéseivel azonosuljanak; ismereteiket és tudásukat folyamatosan bővítsék, életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet tanúsítsanak;
‒    folyamatosan figyelemmel kíséri a társadalmi és oktatási környezet változásait, tekintetbe veszi a hallgatók sokszínűségét és ezen igényekhez és elvárásokhoz igazítja minőségpolitikáját;
‒    biztosítja dolgozói és hallgatói számára az akadémiai integritást és szabadságot, de keresztyéni szellemben fellép az intolerancia és a diszkrimináció ellen;
‒    biztosítja a magas színvonalú képzést és kutatást támogató környezet megvalósításához a szükséges erőforrásokat.

A Károli Gáspár Református Egyetem vezetése a történelmi gyökerű református kollégiumok értékrendjéhez híven, a református felsőoktatás hagyományainak közvetítésével és gyakorlatban való alkalmazásával aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, elkötelezi magát a minőség folyamatos jobbítására való törekvés mellett, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.Budapest, 2020. január 20. napján

Rektor

 

Egyetemi szintű minőségbiztosítási dokumentumok

 

 

Az ÁJK Minőségbiztosítási Bizottságának ügyrendje

Az ÁJK Minőségbiztosítási Bizottságának tagjai

Az ÁJK Minőségbiztosítási Bizottságának 2021. évi határozatai

 

Az ÁJK Minőségbiztosítási Bizottságának éves munkatervei

(minőségfejlesztési programjai) és a minőségbiztosítási beszámolók

2015
Munkaterv Beszámoló
2016
Munkaterv Beszámoló
2017-2018
Munkaterv Beszámoló
2019
Munkaterv Beszámoló
2020
Munkaterv Beszámoló
2021
Munkaterv Beszámoló
2022
Munkaterv Beszámoló
2023
Munkaterv

 

Az ÁJK Minőségbiztosítási Bizottságának ülései és napirendi pontjai 2015-2023

Az ÁJK Kari Tanácsának minőségbiztosítási tárgyú napirendjei és határozatai 2015-2020

 

A kari minőségbiztosítási folyamatelemzések, mérések (összefoglalók)
     - Az ÁJK oktatói és nem oktatói elégedettségmérés eredményei (trendelemzés)

     - Az ÁJK hallgatói elégedettségmérés eredményei (trendelemzés)
     - A Károli Gáspár Református Egyetem Diplomás Pályakövetési eredményei

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont