Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2024-03-13

Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely


A kutatóműhely célja és feladata:

A Kutatóműhely elősegíti a kutatók tudományos munkáját, biztosítja a hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, a tehetséggondozást, keretet teremt a kutatási eredményeknek a szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, konferenciák szervezését.
A Kutatóműhely feladata a bűnügyi tudományok rendszerén belül, annak valamennyi területére kiterjedően, a büntető anyagi jogi, büntető eljárási-jogi, büntetés-végrehajtási jogi, kriminológiai és kriminalisztikai tárgyú tudományos kutatások folytatása, különös tekintettel Magyarország Alaptörvényének és a vonatkozó sarkalatos törvények büntető igazságszolgáltatásra gyakorolt hatásának vizsgálatára.
A Kutatóműhely ápolja névadójának szakmai emlékét és munkásságának eredményeit.


A kutatóműhely vezetője:
Prof. Dr. Domokos Andrea PhD dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár

Tagok:
Prof. Dr. Czine Ágnes PhD alkotmánybíró, tanszékvezető, egyetemi tanár
Dr. Dobrocsi Szilvia PhD, egyetemi docens
Papné Dr. Papp Petra PhD, adjunktus
Dr. Dorang Zsanett tanársegéd, doktorandusz

dr. Bicskei Tamás doktorandusz
dr. Havasi Sára doktorandusz
dr. Himpli Lénárd doktorandusz
dr. Szűcs Dániel doktorandusz


Tiszteletbeli külsős tagok:


Dr. Bérces Viktor PPKE
Dr. habil. Palló József NKE


A Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelyének kutatási beszámolói

Áldozati szerepek kutatás 2023 beszámoló
2021/2022-es tanév I. félév

2020/2021-es tanév II. félév

2020/2021-es tanév I. félév
2019/2020-as tanév II. félév

2019/2020-as tanév I. félév

2018/2019-es tanév II. félév
2018/2019-es tanév I. félév
2017/2018-as tanév

2016/2017-es tanév II. félév
2016/2017-es tanév I. félév
2015/2016-os tanév II. félév
2015/2016-os tanév I. félév
2014/2015-ös tanév
2013/2014-es tanév
2012/2013-as tanév
2011/2012-es tanév


Szervezeti és Működési Szabályzat

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont