Készült: 2016-06-04
Módosítás: 2024-02-23

Diplomás pályakövetés 

Mi sem tükrözi jobban az oktatás minőségét és a diploma értékét, mint a munkaerő-piacon való részvétel. 

Egy adott felsőoktatási intézmény hatékonyságának, a képzés minőségének legfontosabb mérőeszköze a kilépő diplomások elhelyezkedési mutatói (mint pl. nem az adott végzettséghez illeszkedő vagy a végzettségnek megfelelő munkahely; időtartam), amelyek a felsőoktatási tanulmányok befejezése, az első diploma megszerzése után válnak mérhetővé. 

Az intézmények és a végzett hallgatók közötti kapcsolatrendszer (alumni) kiépítésének és hatékony működtetésének alapját képezi a végzettek véleményének időnkénti felmérése. A felsőoktatási intézmények számára éppen ezért is fontos visszajelzést jelent a végzettek véleménye, illetve a megszerzett tudás alkalmazhatósága a munkaerőpiacon. 

Sikeresek az ÁJK-n végzett hallgatók

Karunk DPR kutatási összefoglalóiból a frissdiplomások munkaerő-piaci fogadtatásról, foglalkoztatási- és jövedelmi kilátásairól kaphatunk képet. A kutatási eredményekből kiderül, hogy az ÁJK-n végzett hallgatók sikeresek a munkaerőpiacon. Az ÁJK Karrieriroda vezetője által készített 2015-ös felmérés alapján a KRE jogi karán végzettek 96%-a sikeresnek tartja magát, ami kimagasló eredmény. 

A kutatás további számos munkaerő-piaci pozitívumot mutat az ÁJK falain belül zajló képzésről. Az itt végzettek 52%-a az abszolutórium/oklevél megszerzését követően azonnal talált állást. Ezt követik azok, akik 1-3 vagy 3-6 hónapon belül találtak munkát, ez az összes válaszadó 11-11%-a. 

A hallgatók csaknem háromnegyede, azaz 74%-a a végzettség megszerzését követő fél éven belül munkába tudott állni a Károlin szerzett diplomájával.

A válaszadók 89%-a az adott szakterületen, végzettségének megfelelő munkakörben talált állást. Mindössze 7% az, aki bár dolgozik, nem a végzettségéhez tartozó területen helyezkedett el.

A Károli hallgatóbarát légkörére vonatkozóan 77% adott pozitív választ. Az itt végzettek 33%-a kifejezetten hallgatóbarátnak, 44%-a más egyetemekhez képest inkább hallgatóbarátnak tartja a Károlit.

Az ÁJK tehát olyan sikeres hallgatókat képez, akik szívesen tanultak egyetemünkön, megszerzett tudásukat pedig hatékonyan tudják hasznosítani a mindennapi munkájuk során. A kutatás eredményei szépen példázzák, miért is érdemes a Károlit választani, hiszen a hallgatók jövőjéhez hatékonyan járul hozzá az a szakmai tudás, tapasztalat, amit minden hallgató megszerezhet nálunk tanulmányai során.


ÁJK – DPR kutatási összefoglalók 

2015. évi Diplomás Pályakövetés főbb eredményei

2011. évi Diplomás Pályakövetés főbb eredményei

2007. évi Diplomás Pályakövetés főbb eredményei

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont