Beszámoló a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék TDK előadásáról

2018. április 19. napján a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék szervezésében, „A letét ingyenes és visszterhes jellegének jogkövetkezményei a római jogban és az új Ptk-ban” címmel, Tudományos Diákköri Ülés keretében előadást tartott Dr. Pókecz Kovács Attila, habilitált egyetemi docens, a Kar római jogász oktatója. A részt vevők először hallgathatták meg a szeptember óta a Karon oktató Tanár Urat a tanórai előadáson kívüli témában, így a programot nagy érdeklődés övezte.

Az előadáson a hallgatók mellett részt vett Prof. Dr. Szalma József, Dr. Ocskó Eszter, valamint Dr. Boóc Ádám Tanszékvezető Úr is. Egy rövid köszöntő után az előadó hamar belelendült első hallásra is érdekesnek tűnő témájába. Az előadás első fele annak a tézisnek a kibontása volt, mely szerint a római jogban is létezett a visszterhes letét jogintézménye. E feltevés bizonyítása céljából az előadó bemutatta a témával kapcsolatos legjelentősebb római jogi forrásokat. A gondolatszál végén a hallgatók részére egy fontos tanácsot is megfogalmazott, mely szerint, ha egy kérdésben ütközik megítélésük a kollégáik véleményével, akkor a megoldást a forrásokban keressék.

A témát folytatva, a római kori források után a jogintézmény európai megjelenése és szabályozása került a vizsgálódás középpontjába, majd az 1959. évi Polgári Törvénykönyv – az előzmények tudatában igen érdekes – koncepciója. A Ptk. ugyanis a visszterhes letétből, mint főszabályból indul ki. A történeti áttekintést követően végül sor került a korábbi szabályok új Ptk-val történő összehasonlításra is.

A gondolatmenet lezárása után az előadó lehetőséget biztosított a kérdésekre. Tanszékvezető Úr a kialakult bírói gyakorlattal kapcsolatos aggályai tekintetében tett fel kérdést. Rajta kívül Prof. Dr. Szalma József is kifejtette véleményét a témával kapcsolatban és a letéti szerződése reál-konszenzuál jellegének megítélésére vonatkozó kérdést intézett az előadóhoz.

Az előadás érdekes, új, egyetemi tanórákon kívüli ismeretek megszerzését biztosította a résztvevő hallgatók számára. Reméljük, hogy Dr. Pókecz Kovács Attila a Polgári és Római Jogi TDK visszatérő vendége lesz.

 

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont