Húszéves jubileumi konferencia

2018. december 4-én a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara húszéves fennállását ünnepelte az Országgyűlés Felsőházi termében. Az ünnepi eseményen a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnökei, valamint kormányzati, közjogi intézmények és jogászi hivatásrendek szervezeteinek vezetői osztották meg a Kar hazai jogász utánpótlás nevelésében elfoglalt szerepére vonatkozó gondolataikat.

Sikertörténet, színvonalasan képzett jogi kar, amely stabil hallgatói bázist alakított ki, és magas erkölcsi értékrendet képvisel – e méltatással kezdődött a jogi kar ünnepsége, mely összefoglalja a kar elmúlt két évtizedes működését. Dr. Törő Csaba, a KRE ÁJK dékánjának köszöntő szavai után Prof. Dr. Balla Péter, a KRE rektora megnyitó beszédében az emlékezés, az Isten színe előtt hálaadással megállás alkalmának minősített bibliai igéjét idézte: „Mindeddig megsegített minket az Úr” (1Sám 7,12) – Köszönjük az Úristennek, hogy emberi eszközökön keresztül segített meg bennünket: az egyetemet immár huszonöt éve, az Állam- és Jogtudományi Karát húsz esztendeje.”

„Az igazi jogász nem elégedhet meg pusztán a tételes jog ismeretével” – idézte fel Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke Moór Gyula 20. századi jogtudós szavait, hangsúlyozva, hogy bár sokszor kívánták az elmúlt történelmi időszakban elfeledtetni, e gondolat máig igaz.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár felszólalásában hangsúlyozta, hogy a jogászképzésben fontos és szükséges, hogy olyan, evangéliumi szemléletű keresztyén embereket képezzenek, akik képviselik az egyetemet, a református egyházat, a keresztyénséget és magyar nemzetünket.

Ft. Dr. Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke kiemelte: jó dolog, hogy a Károli egyelőre még kis egyetem, ennek ugyanis előnye, hogy a jogászképzés, a bölcsészképzés és a teológusképzés test-, vélemény- és gondolatközelben van.

Dr. Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke felidézte, hogy negyvennégy év kényszerszünet után indult újra a református jogászképzés 1994-ben Kecskeméten, majd 1998-ban a nappali oktatás a Károli Állam- és Jogtudományi Karán. – Az egyetem célja és feladata, hogy a nagy múltú református kollégiumok, mint Sárospatak, Pápa, Debrecen, Nagyenyed, Kolozsvár hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett több tudományterületen folytasson egyetemi és főiskolai alapképzést.

Megemlékezéssel kezdte felszólalását Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, felsorolva az ÁJK létrejöttéért sokat tett, már elhunyt kiválóságokat, majd felhívta a figyelmet, hogy az egyetem és a kar is Károli Gáspár nevét őrzi.

Dr. Törő Csaba dékán a konferencia helyszínéről elmondta: Egy ilyen kerek évforduló, amelyre büszkék lehetünk, különleges helyszínt kíván, ahol méltó módon tudjuk a jubileumot megünnepelni, és az Országgyűlés, mint a jogszabályok megvitatásának és elfogadásának helyszíne, természetes terepe a jogi karhoz kapcsolódó tevékenységeknek. Helyszínkeresésünk során Kövér László házelnökhöz fordultunk, akiről tudjuk, hogy ő maga is református, ezért az egyetem ünnepe számára is olyan esemény volt, amelyet szívesen támogatott.

Az ÁJK dékánhelyettesei, Dr. habil. Szuchy Róbert és Dr. habil. Homicskó Árpád hangsúlyozták, hogy a nyolc magyarországi jogi kar közül a Károli-egyetemnek meghatározó sajátossága a református jelleg, ugyanakkor nem ér senkit hátrány amiatt, ha más felekezethez tartozik. A karnak számos olyan eseménye van, amelyet meghatároz a református identitás, mint például a tanévnyitó vagy a diplomaosztó – emellett bizonyos képzések jellege is tükrözi a keresztyén, református szellemiséget. 

A konferencián Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese, Dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész, Dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és Dr. Anka Tibor, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese is megosztotta a résztvevőkkel a KRE ÁJK hazai jogászutánpótlás-nevelésben elfoglalt helyére és saját szakmai területük kapcsolatára vonatkozó gondolataikat.

A Református.hu részletes beszámolója ITT olvasható.

Videó
Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont